content top

Utočné činnosti brankáře

Brankář je velmi důležitý článek i při zakládání útočných akcí. Představíme si tedy útočné činnosti brankáře ve fotbale. Jakmile brankář chytí míč, může družstvo přejít do útoku. Brankář je často prvním členem družstva, který rozhoduje o rychlém založení útoku. Základním předpokladem přo úspěšné založení útoku je přesná přihrávka brankáře. Přihrávání Přihrávání by mělo...

Celý článek

Standardní situace 2

Druhé pokračování standardních situací. Nepřímý volný kop –útočná fáze: -je řešena převážně kombinačními způsoby podobně jako u přímých kopů (např. jednoduchá přihrávka patou, nadhození míče i složitější signály – kombinace). Branky z nepřímého volného kopu nemůže být dosaženo přímo, přímé střelby se používá z bezprostřední blízkosti v případě, kdy střílející hráč...

Celý článek

Standardní situace

Součásní každého zápasu je bezpočet standardních situací tak něco k nim… Zahájení hry, brankový kop, přímý volný kop, rohové kopy. V dnešním moderním fotbale standartky častou rozhodují zápasy. Zahájení hry –Útočná fáze : Přímé ohrožení branky je málo pravděpodobně, preferována snaha o rychle, překvapivé a kombinačně jednoduché proniknutí do hloubky obranné formace...

Celý článek

Odebírání míče

Důležitou součástí každého zápasu oproti střelbě golů je, že nesmíme žádný dostat. Charakteristika a systematika: Odebírání míče je finální obrannou činností jednotlivce. Cílem obranné činnosti je získat kontrolu nad míčem. Základním předpokladem pro odebírání míče je odpovídající řešení předcházejících nebo současně probíhajících obranných činností – obsazování prostoru,...

Celý článek

Střelba

Fotbal je samozřejmě o střílení branek a proto bych dnes něco málo o střelbě napsal. Střelba je usměrnění míče do branky soupeře do branky soupeře tak, aby jej brankář nebo další protihráči nemohli zneškodnit. Je faktorem, který rozhoduje nejen o úspěšnosti útočné fáze, ale celého utkání. Technická stránka střelby má být co nejvíce zautomatizována, stabilizována, ale na druhé straně současně...

Celý článek

Charakteristika způsobů obejití soupeře – detaily

V posledním článku to bylo bráno trochu obecněji, tak dnes jsem se trochu rozepsal:) Soupeř v bočném postavení O uplatnění změny rychlosti a směru zašlápnutím a zaseknutím míče jako způsobu odpoutání nebo obejití soupeře, jsem se již zmínil v předcházejícím člunku. Proto jen stručně k těmto způsobům. Změna rychlosti Používá se při atakování pohybující se hráče z boku. Nejčastěji se jedná o...

Celý článek

Obcházení soupeře

Obcházení soupeře je velice důležitá součast každého zápasu!!! Dnes bych vám představil tuto činnost alespoň teoreticky. Obcházení soupeře je jednou z limitujících herních činností v útočné fázi hry, úspěšnost řešení útočných soubojů – situací 1:1 rozhodujícím způsobem ovlivňuje efektivnost jejího vedení a zakončení. Obejitím rozumíme překonání hráče, který se snaží zabránit vedení...

Celý článek

Regenerace a psychická příprava

Regenerace a psychická příprava jak vím z vlastních zkušeností je velmi důležitá proto bych vám o této součásti fotbalových tréninků rád napsal. Řízená regenerace je nezbytná pro zvyšování sportovní výkonnosti. Je stejně důležitá jako zatěžování! Nejde o proces léčený, spadá plně do kompetence trenéra a je nezastupitelnou součástí tréninkového procesu. Má za úkol vyrovnat a obnovit přechodný...

Celý článek

Kondiční trénink

Kondiční trénink

Je druh trénikového procesu ve kterém rozvíjme pohybové schopnosti a to na rozdíl od hernícho tréninku nespecifickými prostředky, tedy bez míče (běh v terénu či na dráze, skokanská cvičení, cvičenív posilovně apod.) Pohybové schopnosti můžeme rozdělit na: Kondiční – jež jsou významně podmíněny a závislé na kvalitě fyziologických procesů probíhající v lidském organismu, jejichž...

Celý článek

Herní trénink

Jedná se o tréninkový procesv němž převládá spedivická herní činnost (činnost s míčem), kd rozvíjíme v nácviku naučené herní dovednosti a současně se zaměřujeme na rozvoj pohybových schopností (ryychlostních, silových, vytrvalostních a koordinačních). V herním tréninku rozvíjíme technickou a taktickou stránku herních činností i kondiční složku. Určitým problémem může být zorganizovat trénink...

Celý článek
content top