Charakteristika způsobů obejití soupeře – detaily

V posledním článku to bylo bráno trochu obecněji, tak dnes jsem se trochu rozepsal:) Soupeř v bočném postavení O uplatnění změny rychlosti a směru zašlápnutím a...

Obcházení soupeře

Obcházení soupeře je velice důležitá součast každého zápasu!!! Dnes bych vám představil tuto činnost alespoň teoreticky. Obcházení soupeře je jednou z limitujících herních činností v...

Regenerace a psychická příprava

Regenerace a psychická příprava jak vím z vlastních zkušeností je velmi důležitá proto bych vám o této součásti fotbalových tréninků rád napsal. Řízená regenerace je...

Kondiční trénink

Je druh trénikového procesu ve kterém rozvíjme pohybové schopnosti a to na rozdíl od hernícho tréninku nespecifickými prostředky, tedy bez míče (běh v terénu...

Herní trénink

Jedná se o tréninkový procesv němž převládá spedivická herní činnost (činnost s míčem), kd rozvíjíme v nácviku naučené herní dovednosti a současně se zaměřujeme...

Herní cvičení

Jsou charakterizována přítomností soupeře a buď předem určenými herními podmínkami, nebo náhodně proměnlivými herními podmínkami. Dnes vám dám pár tipů, na zdokonalení této činnosti,...

Průpravné hry

Jsou charakterizována nepřítomností soupeře a předem určenými, relativně neměnnými vnějšími situačně herními podmínkami. Mají tedy přesnou organizaci a řád. Obtížnost cvičení můžeme zvýšit změnou...

Pohybové hry

Poněkud zjednodušeně a v užším smyslu slova je ve fotbalovém tréninku chápeme jako jednodušší pohybové činnosti jako jsou např. štafetové soutěže, honičky, soutěživé činnosti...

Herní systémy

Obecně pro volbu systému hry je rozhodující struktura dispozičních faktorů individuálních (úroveň dovedností, schopností, míra zkušeností a schopnost je využít), dispozičních faktorů týmových (skladba...

Didaktické formy tréninkového procesu

Úroveň tréninkového procesu je závislá na mnoha činitelích – kvalitě řídící činnosti trenéra, úrovni schopností a dovedností hráčů, materiálních podmínkách atd. Výsledek tréninkového procesu je...