Albumin

Albumin je hlavní a současně nejhojnější bílkovina krevní plazmy. Plní řadu funkcí a snížení standardního obsahu albuminu v krvi obvykle indukuje různá onemocnění. To je také důvod, proč se při odběru krve často měří právě albumin. V případě nedostatku této bílkoviny se také dodává do krevního řečiště pomocí krevních infuzí. Co lze měřením indikovat a kdy se albumin dodává?

Albumin je v krevní plazmě a zastupuje až 60 procent obsažených bílkovin. Albumin má jedinečnou schopnost vázat na sebe další různé látky. A jaké funkce tedy albumin v krvi plní? Jednak jde o udržení osmotického tlaku, jednak udržuje tekutiny v cévách. Nedostatek albuminu má na svědomí neudržitelnost a zdravotní problémy. Uveďme ještě, že albumin pomáhá v těle transportovat látky, které jsou jinak špatně rozpustné v těle, ať už jde o hormony či léky. Tady vidíme, že albumin je velmi důležitou látkou pro náš organismus a nedostatek může mít na svědomí celou řadu onemocnění a zdravotních komplikací.

Vyšetření a nedostatek albuminu

Vyšetření albuminu probíhá z krve, je tedy třeba provést odběr. Ten se provádí nalačno ze žíly na paži. Hodnota tohoto parametru se nejčastěji provádí při onemocnění jater, ledvin a také třeba při otocích těla. Přemíra albuminu není častá a může být způsobena dehydratací, nedostatek je mnohem závažnější a na základě příčiny lze zjistit nejrůznější onemocnění.

Onemocnění jater

Nedostatek albuminu v krvi je častým symptomem onemocnění jater, jelikož právě zde se vytváří. Snížená hodnota tak může být způsobena sníženým produkováním albuminu. K tomu dochází při těžkém onemocnění jater, např. při cirhóze, také při podvýživě.

Analbuminemie

Jedná se o vzácné onemocnění. Jde o vrozenou vadu, u které je tvorba albuminu značně omezená. Dochází ke vznikům menších otoků a výrazně nižšímu onkotickému krevnímu tlaku.

Další příčiny

Pokud je v krvi nedostatek albuminu a důvodem není onemocnění jater, příčinou může být také onemocnění ledvin, střev nebo žaludku, kde dochází k nadměrnému vylučování bílkovin. Při popáleninách dochází také k velmi výraznému úbytku této látky. Příčin může být více a je úkolem lékaře je odhalit.

Léčba albuminem

Pokud je v těle nedostatek albuminu, je třeba ho dodávat ve formě krevních infuzí. Albumin však může sám o sobě fungovat jaké lék. To je velmi důležité např. při popáleninách velkého rozsahu, kde infuze pomáhají nahradit ztracené bílkoviny. Albumin se dodává také při nedostatku tekutiny v krevním oběhu, při syndromu dechové tísně či nefróze.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno