Beringův průliv

Asijský a americký kontinent jsou propojeny průlivem, jehož část před několika deseti tisíci lety zanikla. Beringův průliv je ale stále 82 kilometrů široký a umožňuje spojení Tichého a Severního ledového oceánu.

Objevení v 16. století mu jméno nepřineslo

Zprávy o tom, že se mezi Amerikou a Ruskem nachází průliv, existovaly již v roce 1562. V té době podle nejstarších dochovaných záznamů došlo k vůbec prvnímu zdolání kanálu od severního až k jižnímu výběžku. I přesto, že se to Rusovi Semjonovi Ivanovičovi Děžnovovi povedlo velmi brzy, průliv po něm pojmenován nebyl. Své jméno získal až po dalším objeviteli a mořeplavci. A sice po Rusovi dánského původu Vitusovi Beringovi. Ten v roce 1728 proplul zálivem. Nedokázal se ale dostat z jeho jednoho konce na druhý.

Po prvním objeviteli přišli další mořeplavci

Tím, kdo již prokazatelně dokázal přeplout z Asie do Ameriky, byl v roce 1732 Michail Gvozděv. O šest let později, v roce 1778 došlo ke třetímu zdolání obou kontinentů. To měl na svědomí James Cook. Bez použití lodě, zato se psím spřežením, dokázal kapitán Max Gottschalk přesun z východního mysu Sibiře do Shismarefu. Přes ostrovy Malý a Velký Diomede byl vůbec prvním cestovatelem, kterému se povedlo dostat se z Ruska do Ameriky bez použití lodě.

V moderní historii se pak často hovoří o roce 2013. V tom dokázalo 65 plavců ze 17 zemí světa štafetovým plaváním překonat Beringovu úžinu. Cesta trvající přibližně 110 kilometrů začínala v ruském Dezhnevu a skončila v americkém Mysu prince Waleského.

Snadné propojení Ameriky a Ruska

Z geologického hlediska Beringův průliv spojuje Čukotské s Beringovým mořem. V nejvýchodnější části výběžku Asie prochází Děžněvovým mysem, na aljašském Sewardově poloostrově pak Mysem prince Waleského.

Ve středu Beringova průlivu najdeme Diodémovy ostrovy. Ty jsou americko-ruským souostrovím. Tedy souostrovím, jehož majiteli jsou jak Rusko tak také USA. Dohromady zde žije něco kolem šesti set obyvatel. Ti jsou původními obyvateli národa Inupiatů.

Tichý oceán

Zamrzlá umožnila přechod lidí i zvířat

Před více než 20 tisíci lety, během doby ledové, dokázala hladina moře klesnout o stovky metrů. Z úžiny se tak stal pomyslný ledový most mezi Asií a Amerikou, který zapříčinil migraci nejen lidí, ale také zvířat a rostlin.

Právě Beringie, jak zaniklou pevninu nazýváme, je klíčem k záhadě rozšíření koní z Ameriky. Koně se totiž poté, co se voda proměnila v jeden obrovský kus ledu, mohli přesunout i do asijské části světa. Naopak z Asie se zase do Ameriky pravděpodobně dostali první lidé.

Existují také výzkumu potvrzující, že již před touto dobou ledovou v Americe obyvatelstvo existovalo. Tyto studie ale nijak nevyvrací, že by se i tak obyvatelstvo z Asie do americké oblasti nepřesunulo.

Kruté zimní podmínky i v 21. století

Kvůli hloubce, která dosahuje maximálně padesát metrů, je Beringův průliv považován za šelfové moře. To nikdy stoprocentně neroztaje. V zimě je pokryt ledovými poli dosahujícími tloušťky až 1,2 metru. Ty nedokážou pořádně roztát, a tak se i přes léto v průlivu nacházejí kusy ledu. Zima je v této části obecně velmi krutá. Teplota se pohybuje na hranici až -50 °C.

Domov milionu živočichů i skvělá obchodní cesta

V současné době lze v Beringově úžině najít nejeden živočišný druh. Dokonce je místem, kde ročně migruje až miliony mořských savců. Pohybují se zde třeba grónská velryba nebo mrož tichomořský

Protože se jedná o opravdu klíčové místo spojující dva světové velikány, jedná se o strategický bod celého námořnictví. Využitím Beringovy úžiny při přepravě může dojít k ušetření nejenom času, ale také paliva. Aby došlo k ještě snadnějšímu propojení Asie s Amerikou, existují směle plány. Mezi ně patří například podkopání tunelem nebo přemostění.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno