Hučení v uších

Ušní šelesty, odborně nazývané tinnitus, jsou nepříjemným symptomem, který se může postarat i o rozvoj deprese a dalších psychických problémů. Hučení se totiž různě zesiluje nebo zeslabuje a pro daného člověka tak představuje značné omezení kvality života. Pokud trvá déle než 6 měsíců, hovoří se o chronickém tinnitu.

Příčin vzniku tinnitu existuje celá řada – ušní záněty, úrazy hlavy nebo krku, postižení cév, poškození krční páteře, akustické trauma a další. Někdy bývá důvodem i nádor vycházející ze sluchového nervu (vestibulární schwannom), ten se objevuje většinou mezi 30.–50. rokem věku. Podle toho, jak nádor omezuje přilehlé struktury, mění se i intenzita a typ šelestu – pískání, hučení, šustění, zvonění apod. Obecně je však velmi složité pravou příčinu hučení odhalit.

Co je pro tinnitus typické

Hučení v uších (tinnitus) popisují pacienti obvykle jako vysoký tón o frekvenci 125–16 000 Hz a intenzitě přibližně 5–15 dB. Pokud šelesty slyší pouze daná osoba, jedná se o subjektivní tinnitus. Jestliže je zvuk slyšitelný i pro okolí a je změřitelný fonendoskopem, pak se hovoří o objektivním tinnitu. Tato forma je však velmi vzácná. Hučení v uších může mít spoustu příčin

Léčba tinnitu

Ačkoliv se rozlišují dvě formy hučení v uších podle délky trvání, mají společný základ léčby. A to – začít s ní co nejdříve. Pokud se u vás tedy náhled objeví pískání, šumení, hučení v uších, rozhodně vyhledejte ušního lékaře (ORL). Při popisování problémů nevynechejte žádný detail, zejména ohledně okamžiku, kdy jste nepříjemné zvuky začali slyšet. Brzké odhalení tinnitu a nasazení léčby zabrání přechodu do chronického typu. Obvyklými metodami terapie po ORL vyšetření jsou dále:

  • návštěva neurologie – vyloučí se, nebo potvrdí neurologický původ
  • užívání léků na prokrvení vnitřního ucha – pomohou, pokud je příčinnou tinnitu problém ve vnitřním uchu
  • využití infuzní terapie – akutní ošetření, při kterém se prostřednictvím lepšího prokrvení dodává smyslovým buňkám více kyslíku a vyživujících látek, aby zregenerovaly
  • barokomora – hyperbarická kyslíková terapie dodává vnitřnímu uchu velké množství kyslíku, aby smyslové buňky začaly regenerovat; efekt je prokázán pouze při akutním tinnitu
  • RTG, CT, magnetická rezonance – moderní zobrazovací metody mohou odhalit příčinu tinnitu, který může být způsoben třeba poškozením v oblasti mozku, páteře apod.
  • stomatologické vyšetření – jestliže vznikne podezření na poškození spánkového kloubu
  • fyzioterapie – někdy se volí i fyzioterapeutické postupy, které mohou odbourat blokace zapřííčiňující tinnitus
  • interní vyšetření – příčinou tinnitu může být v určitých případech i vysoký krevní tlak, je tedy vhodné absolvovat interní vyšetření
  • režimová opatření – v každém případě je vhodné vyhnout se stresu, snížit nebo úplně omezit spotřebu alkoholu a kávy, méně používat koření a sůl a celkově následovat zásady zdravého životního stylu

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno