Izometrické posilování

Jestliže nastavíte pohybující se části těla překážku, která zbrzdí nebo dokonce úplně zastaví pohyb, vzniká ve výkonném svalu mohutné napětí se současným zapojením velkého množství svalových vláken do činnosti, což příznivě ovlivňuje růst svalové tkáně a tím i růst síly.

Jestliže nastavíte pohybující se části těla překážku , která zbrzdí nebo dokonce úplně zastaví pohyb, vzniká ve výkonném svalu mohutné napětí se současným zapojením velkého množství svalových vláken do činnosti, což příznivě ovlivňuje růst svalové tkáně a tím i růst síly. Zpočátku vyvíjíme jen poloviční úsilí , později ji můžeme prodloužit na 6 – 9 sekund. Při izometrickém posilování vzniká izometrický svalový stah za pomoci odporu, který klade určitá část těla vyvíjející tah nebo tlak, např. záklonu hlavy odporuje protitlak rukou. Někdy působíme proti odporu tzv. antagonistických svalových skupin, např. při napínání paže v loketním kloubu vědomě inervujeme ohybače lokte a tím sami brzdíme pohyb. V jiných případech vyvíjíme tlak proti pevné překážce (např. proti stěně, proti dveřnímu otvoru, proti stolu). Izometricky posilovat můžete při různých příležitostech několikrát denně. Například sedíte-li delší dobu v tramvaji, můžete dodávat impulzy jednotlivým ochablým svalových skupinám : stahovat břišní svaly proti odporu vdechu, přitahovat se k židli, tlačit proti sedadlu. V okamžiku hlavního náporu zadržíte na okamžik dech , při uvolnění postupně vydechujete. Nápor opakujete několikrát za sebou vždy s krátkým odpočinkem. Tak můžete posilovat svalové tkáně, aniž se přitom viditelně pohybujete. Pro inspiraci: 1. V sedu na židli pokrčte paže, uchopte se před tělem za prsty a táhněte rukama směrem od sebe (posilování svalstva paží). 2. Ve stoji rozkročném pokrčte paže, opřete je před tělem dlaněmi o sebe a tlačte rukama směrem k sobě (posilování svalstva paží). 3. Postavte se rozkročmo do dveřního otvoru, opřete ruce ve výši ramen o bočné stěny a tlačte rukama do veřejí (posilování svalstva paží a trupu). 4. V sedu na židli ukloňte hlavu vlevo, pravou ruku opřete dlaní o pravý spánek a snažte se provést vzpřim hlavy proti odporu pravé ruky. Totéž zacvičte opačně (posilování svalstva šíjového a krčního). 5. V sedu na židli si položte ruce na břicho a tlačte břišní stěnu proti tlaku dlaní (posilování břišního svalstva). 6. V sedu skrčte nohy, obejměte je pod koleny a tlačte trupem vzad (posilování zádového svalstva). 7. V sedu se opřete rukama vzadu o zem, přednožte roznožmo a kotníky svírejte skříňku (posilování přitahovačů kyčelních kloubů a svalů břišních). 8. Sedněte si rozkročmo na židli, uchopte přední okraj židle a vyvíjejte tah trupem vzhůru (posilování zádového svalstva). 9. Sedněte si na židli ke stolu, položte ruce dlaněmi na okraj stolu a vyvíjejte tlak koleny vzhůru a dlaněmi dolů (posilování ohybačů kyčelních kloubů, páteře a svalstva paží). 10. V sedu na židli zkřižte bérce nohou přes sebe a tlačte zadní nohou vpřed a přední vzad (posilování svalstva nohou).

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno