Jak spočítat měřítko na mapě

Spočítat měřítko na mapě není nic složitého. Budeme se pohybovat v délkových jednotkách, které všichni známe a hlavně si je umíme představit. Musíme se tedy v těchto délkových jednotkách dobře zorientovat a přepočet měřítka už nebude žádný problém.

Délkové jednotky

Milimetr.

Začneme od milimetru, který je vlastně nejmenší jednotkou našeho školního pravítka.

Centimetr.

Centimetr je zhruba na šířku tenčího prstu, obsahuje 10 mm, to znamená, že každých 10 mm tvoří jeden centimetr. Centimetr je takový základní stavební kámen pro měřítko mapy. Od něj se bude vše odvíjet.

Decimetr.

Decimetr je další jednotkou, obsahuje 10 cm, ve vztahu k měřítku na mapách nemá větší význam, ale pro školní výuku je dobré převod znát.

Metr.

Metr je přibližně dlouhý jako dětské rozpažení, ale je to jen přiblížení představy o jeho délce, protože matematika je věda přesná, odhady zde neplatí, musíme dobře vědět, že 1 m má 100 cm. Velmi důležitá jednotka pro měřítko map.

Kilometr.

Kilometr je další důležitá jednotka pro měřítko map. Musíme si uvědomit, kolik má kilometr metrů. Víme? Ano, přece tisíc. A víme kolik má metr centimetrů? Víme. Přece 100. Takže velmi důležitý výpočet pro měřítko map. Musíme zjistit, kolik má kilometr centimetrů. Budeme pochopitelně opět násobit. 1000 x 100 = 100 000. Vynásobili jsme počet metrů, které se vejdou do kolimetru ještě s počtem centimetrů, které se vejdou do metru. Už víme, že jeden kilometr má 100 000 cm.

Měřítko

A nyní už známe jednotky, umíme je převádět a můžeme jít na samotné měřítko.

  • Číselné měřítko

Číselné měřítko je vlastně poměr vzdálenosti na mapě k reálné vzdálenosti.

Mapy s různou podrobností = různá měřítka map.

  • Město.

Pokud Máme mapu podrobnou, jedná se třeba o mapu našeho města, bude měřítko velké. Třeba 1 : 10 000. Měřítko je vlastně poměr. Řekneme 1 cm ku 10 000 cm. Což pro nás znamená, že 1 cm mapy je ve skutečnosti 10 000 cm. Nyní převod 10 000 cm = 100 m. A jak jsme k tomu došli? Dělili jsme 10 000cm počtem centimetrů, který má jeden metr. Takže 10 000 : 100 = 100. A už si to umíme i představit, že? Z domova do školy je to na mapě asi 4 cm, což znamená, že vzdušnou čarou přes město ve skutečnosti 400 m.

  • .Turistická mapa.

Tato mapa bude podrobná již méně.

Turistická mapa v měřítku 1 : 75 000. 1cm na mapě je kolik metrů ve skutečnosti? Počítáme: 75 000 : 100 = 750. Takže jeden centimetr mapy je 750 m ve skutečnosti.

  • Autoatlas.

U autoatlasů podrobnost ještě klesá.

Měřítko 1 : 500 000. Opět jdeme dělit. 500 000 : 100 = 5000. To znamená, že jeden centimetr na mapě je 5 000 metrů ve skutečnosti. Tady ještě nejsme u konce. Musíme převést metry na kilometry. A protože víme, že jeden kilometr má tisíc metrů, tak budeme ještě dělit. 5 000 : 1 000 = 5. Na této mapě je 1 cm roven 5 km ve skutečnosti.

  • Mapa státu.

Celý stát převést do mapy není jednoduché, podrobnost ještě více klesá.

Měřítko 1 : 1 000 000. Už to známe. Dělíme. Můžeme opět, jako v předchozích případech dělit nadvakrát. Napřed si propočítat, kolik je to v reálu metrů a pokračovat druhým výpočtem z metrů na kilometry, nebo si můžeme výpočet zjednodušit. Víme, že 1 km = 100 000 cm. Takže 1 000 000 : 100 000 = 10. Jeden cm na této mapě státu je ve skutečnosti 10 km.

Mapa státu

  • Mapa světadílu.

Taková mapa je už pochopitelně velice málo podrobná a řekneme, že má malé měřítko.

To může být třeba 1 : 36 000 000.  Výpočet 36 000 000 : 100 000 = 360. Zde 1 cm mapy je 360 km ve skutečnosti..

Mapa světadílu

  • Grafické měřítko

U papírových map i atlasů je i grafické měřítko, u map na internetu je pouze měřítko grafické. Tím, jak si mapu oddalujeme a přibližujeme se mění. Vždy zůstává, ale stejná zásada. Toto měřítko je jakousi úsečkou, která se ještě může, ale nemusí, skládat z dalších částí. Každá část je ale označena hodnotou. Pro nás to znamená, že délka úsečky měřítka na mapě ve skutečnosti odpovídá údaji nad touto úsečkou, ať v metrech nebo kilometrech, což se také samozřejmě mění podle toho, jak podrobnou mapu zrovna prohlížíme.

Grafické měřítko

Tak hurá do terénu s mapou, propočet měřítka už známe.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno