Keratokonus

i patří k našim nejdůležitějším orgánům. Přesto je můžou postihnout různé oční choroby, které někdy vedou až k oslepnutí.

Jedná se o onemocnění oční rohovky. Rohovka postupně deformuje, mění tvar a také tloušťku v příčném řezu. Dalším důsledkem choroby je její mnohočetné vyklenutí. Keratokonus je závažné onemocnění, které se může dokonce vyvinout až v slepotu.

Rohovka je součást oka. Oko je orgán, který má kulovitý tvar a je rosolovité konzistence. K udržení tvaru je obaleno relativně pevnou hmotou. Jedná se o neprůhlednou část, pojmenovanou bělima a průhlednou část, rohovku. Rohovka je kulovitě vyklenutá a propouští do oka světelné paprsky. Jako taková se podílí na dobrém zraku člověka a pokud dojde k nějakému narušení její klenby a tvaru, dochází ke zhoršení vidění.

Příčiny vzniku

Bohužel, skutečná příčina onemocnění zvaného Keratokonus není známa. Přesto byly vypozorovány určité rizikové faktory, které můžou ke vzniku nemoci přispět.

Rizikové faktory:

 • genetické předpoklady
 • časté mnutí oka (obvykle v souvislosti s jinou chorobou, například alergií nebo ekzémem)
 • špatná výživa
 • časté přenášení kontaktních čoček
 • objevuje se u postižených Downovým syndromem
 • hormonální změny
 • nelze vyloučit ani souvislost s užíváním některých léků

Obvyklým průběhem onemocnění je nejprve vznik krátkozrakosti, následně astigmatismu a pak postupný vývoj Keratokonusu. Onemocnění má pět stupňů fáze vývoje. Není bez zajímavosti, že u starších lidí, pokud se u nich nemoc rozvine, většinou dochází k postižení obou očí stejnoměrně.

Léčba nemoci

O léčbě v podstatě rozhoduje fáze onemocnění a postižení rohovky. Tedy znovu platí staré známé, že brzké objevení problému znamená lepší a nadějnější léčbu. V počátečních stádiích choroby se problém může korigovat brýlemi, následně měkkými kontaktními čočkami, které srovnají, alespoň částečně, povrch rohovky. Další fází je aplikace tvrdých kontaktních čoček. Moderní oční kliniky nabízejí také široké spektrum zákroků. Najdeme mezi nimi:

 • Collagen Cross Linking
 • intrastromální prstence Keraring
 • konduktivní keratoplastika
 • laserová korekce rohovky podle topografu
 • hluboká přední lamelární keratoplastika
 • lamelární keratoplastika
 • penetrující keratoplastika
 • implantace nitrooční kontaktní čočky

Ovšem i zde hraje roli stádium onemocnění. Od čtvrtého stupně choroby již obvykle přichází do úvahy pouze transplantace rohovky. V některých případech je nutný tento postup již u třetího stupně Keratokonusu.

Prevence

Vedle správné výživy je vlastně jedinou možnou prevencí dodržování pravidelných očních prohlídek. Jak je patrné z předchozího textu, Keratokonus může způsobit oslepnutí. Také platí, že čím dřív je nemoc objevena, tím jednodušší je její léčba nebo zastavení, případně zpomalení rozvoje choroby.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno