Kondiční trénink

Je druh trénikového procesu ve kterém rozvíjme pohybové schopnosti a to na rozdíl od hernícho tréninku nespecifickými prostředky, tedy bez míče (běh v terénu či na dráze, skokanská cvičení, cvičenív posilovně apod.) Pohybové schopnosti můžeme rozdělit na:

Kondiční

– jež jsou významně podmíněny a závislé na kvalitě fyziologických procesů probíhající v lidském organismu, jejichž prostřednictvím získáváme energii potřebnou pro vykonávání pohybu. Patří se m silové a vytrvalostní pohybové schoponosti a částečné rychlostní Na energetickém krytí pohybové činnosti organismu se podílejí zdroje a systémy, které uvolňují energii:

a) Bez přístupu kyslíku
- Okamžitě, v pohyvové činnosti maximální inzenzity, cca do 15-20 
s (rozvoj rychlostních schopností  a výbušné silové schoponosti)
b) Za přístupu kyslíku
- Dlouhodobě, pohybová činnost nízké až střední intenzity cca od 2 
minut k destíkám minutpřípadně až hodinám (rozvoj střednědobé a 
dlouhodobé vytrvalostní složky)

Koordinační

-které souvisejípředevším s procesy řčízení a regulace pohybu a tento komplex pohybových schopností tvoří schopnosti obratnostní, rovnováhové, rytmické, pohyblivostní a částečně rychlostní. Úroveň koordinačních schopností výrazně ovlivnuje kvalitu technické stránky herních činností

K rozvoji koordinačních schopností: a) Koordinační (obratnostní) schopnosti – Cvičení na jejich rozvoj (v každé tréninkové jednotce přibližně 10 – 15 min.) zařazujeme na začátek nebo do první poloviny TJ (negativní vliv únavy svalové i únavy CNS.
– Rozvíjíme různými formami pohybových her, honiček, koordinačně náročnějšími cvičeními )méně opakování v sérii), překážkovými dráhami) nejrůznějšími obměnami běhu vpřed, vzad, stranou, přelézání, obíhání, skoky, poskoky, přeskoky, pády, kotouly, atd.), cvičeními se změnami směru a rychlosti pohybu, s obměnami v nasazení síly, akrobatickými cvičeními
– Jsou základem technické stránky herních dovedností, proto rozvíjíme nespecifickými prostředky nejen v kondičním, ale i v herním tréninku rozvíjíme specifickými činnostmi s míčem
– Spolu s rychlostními schopnostmi, důraz na rozvoj rychlostně-koordinačních cvičení
– Využíváme různých modifikací sportovních her (miniházená, minikošíková, všechny formy fotbalu) s upravenými pravidly vzhledem k věku a výkonnosti
– Při stanovení intervalu odpočinku respektujeme skutečnost, že před dalším zatížením má dojít k relativně úplnému zotavení
b) Pohyblivost – Můžeme zařazovat do úvodní, hlavní i závěrečné části TJ podle cílů cvičení (zvětšení kloubního rozsahu, regenerace, relaxace, apod.)
– Rozvíjíme pestrou paletou prostředků s využitím aktivního i pasivního cvičení (strečink)
– Nezapomínáme na cvičení s pohybovou strukturou podobnou činnostem typickým pro fotbal (rozdíly mezi hráčem v poli a brankářem), využívat také žádoucích kompenzačních účinků zvolených cvičení
– Nadměrná pohyblivost v kloubech má obdobný negativní dopad na pohybové ústrojí jako malý rozsah kloubní ( u fotbalistů ale postupně spíše malý rozsah pohybů s tendencí ke zkracování svalstva – nutno kompenzovat

c) Silové schopnosti

– můžeme využívat přirozená cvičení a poměrnou část váhy vlastního těla, dále švihadla, úpolová cvičení, hry, přetahy, přetlaky, zápas, odhody a hody plným míčem, víceskoky, poskoky apod
– při rozvoji silových schopností v posilovně respektujeme individuální a věkové zvláštnosti i požadavek dynamického charakteru posilování (dětské kategorie ne!!!)
– preferujeme dynamickou – výbušnou sílu, přiměřeně a citlivě posilujeme svalstvo trupu i krátkodobou výdrží (2-5sec.) v určité poloze a následně protahujeme a uvolňujeme
Strečink Fotbalový trénink

d) Vytrvalostní schopnosti

– uplatňujeme přirozený rozvoj aerobní vytrvalosti, převažovat by měly průpravné hryr a vlastní hra s delším časovým intervalem (10-30 min.) i s různým počtem hráčů (např. 3 na 3 až 6 na 6), můžeme rozvíjet i vytrvalým během nízké intenzity metodou nepřerušovaného zatížení
– ukazatelem zda prodloužit vzdálenost, je schopnost svěřenců proběhnout stávající úsek bez viditelných obtíží
– za další prostředky kromě průpravných her vlastní hry a běhu v terénu jsou považovány pohybové hry, překážkové dráhy, plavání, bruslení…

e) Rychlostní schopnosti

– zařazujeme na začátek hlavní části TJ a před tím neprovádíme cvičení přinášející únavu
– žádoucí je navození vhodné atmosféry, dobrého psychického stavu, motivace, koncentrace
– rozvíjíme na základě frekvence pohybů, většinou koncentrovaným úsilím, jakmile klesá rychlost prováděných činností, cvičení přerušíme nebo ukončíme.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno