Po stopách šlechtických rodů. Kalendárium 2022

Návštěva a prohlídka nějakého historického objektu je hned radostnější, když se na hradě či v zámku „něco děje“. O tom dobře vědí i správci a majitelé objektů.Po stopách šlechtických rodů“, to je název dlouhodobého projektu českého Národního památkového ústavu. V roce 2022 je motivován šlechtickými slavnostmi a zábavami. Není na škodu vědět o nich před plánováním letních výletů a dovolených.

Šlechtická sídla, zahrady a parky, které  spravuje Národní památkový ústav, tvoří kulisu nejrůznějších slavností od středověku až do poloviny 20. století. V interiérech i depozitářích hradů a zámků je dodnes uložena řada tematických předmětů, které byly kdysi rekvizitami této šlechtické zábav.

Dvanáctý ročník (2022) prestižního projektu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů bude zaměřen na oblast šlechtických zábav a slavností.

Zámek Hluboká

Po stopách šlechtických rodů 2022

 1. 4. – 31. 10. 2022, zámek Červené Poříčí / Děti ze zlaté kolébky. Výstava mapuje rané dětství ve šlechtických rodinách v „dlouhém“ 19. století.
 1. – 24. 4. 2022, hrad Landštejn / Šlechtické zábavy na hradě Landštejn. Komentované prohlídky na téma společenských aktivit a slavností na panství v období gotiky a renesance.
 1. 5. 2022, zámek Hluboká / Hostinské pokoje. Kurátorské prohlídky hostinských pokojů a apartmánů ve II. patře zámku, během nichž se dozvíte řadu zajímavých informací nejenom o významných hostech schwarzenberské knížecí rodiny, průběhu podzimní lovecké sezóny, plesech a hostinách, ale i stavebním vývoji těchto jedinečných prostor a náročných krocích, které vedly k jejich obnově
 1. 5. 2022, hrad Šternberk / Ochutnávka specialit z období osvícenství. Prohlídky s degustací knížecích dobrot – paštik, polévek, kaší a dalšího
 1. a 22. 5. 2022, zámek Hluboká / Poslední na Hluboké. Kastelánské prohlídky soukromými schwarzenberskými apartmány vedené Martinem Slabou zaměřené na osobnost posledního majitele zámku Hluboká dr. Adolfa Schwarzenberga a jeho záliby a zábavy
 1. 5., 15. 5., 21. 5. , 28. 5.  2022, ​​​​​​​zámek Hluboká / Hostinské pokoje. Kurátorské prohlídky hostinských pokojů a apartmánů ve II. patře zámku, během nichž se dozvíte řadu zajímavých informací nejenom o významných hostech schwarzenberské knížecí rodiny, průběhu podzimní lovecké sezóny, plesech a hostinách, ale i stavebním vývoji těchto jedinečných prostor a náročných krocích, které vedly k jejich obnově
 2. 6. 2022, zámek Hluboká / Poslední na Hluboké. Kastelánské prohlídky soukromými schwarzenberskými apartmány vedené Martinem Slabou zaměřené na osobnost posledního majitele zámku Hluboká dr. Adolfa Schwarzenberga a jeho záliby a zábavy
 1. 6. 2022, zámek Raduň / Rodinné slavnosti šlechty a jejich odraz ve svátečním menu. Zážitková akce spojená s ochutnávkou
Zámek Červená Lhota
 1. 6. 2022, zámek Červená Lhota / Pouť k Nejsvětější Trojici. Mše sv. v zámecké kapli, vystoupení provazochodců, kteří na slackline vystoupí ze zámeckých oken a překonají údolí s vypuštěným rybníkem, v 12:00, 13:00, 15:00
 1. 6. 2022, hrad Šternberk / Ochutnávka specialit z období osvícenství. Prohlídky s degustací knížecích dobrot – paštik, polévek, kaší a dalšího.
 1. 6. 2022, zámek Třeboň / Šlechtické (ne)všednosti. Přednášky předních českých historiků na téma korunovace, kavalírské cesty, lovecké zábavy, plesy, svatby a pohřby.
 1. 6. 2022, hrad Landštejn / Den myslivosti na hradě Landštejně. Celodenní program s ukázkami vábení zvěře, troubení, loveckých psů, sokolnictví, soutěží pro děti a další.
 1. – 19. 6. 2022, vila Stiassni / Šlechtické zábavy nejen pro šlechtu aneb sportovní víkend ve vile Stiassni. Ukázky jízdy na koních s možností asistovaných projížděk stezkami vilové zahrady, šermířský turnaj o pohár Susanne Stiassni na lodžii vily, tenisová škola pro děti i dospělé, módní přehlídka dobových plavek z 20. let minulého století, stánky se zmrzlinou, kávou či míchanými koktejly
 1. 6. 2022, ​​​​​​​zámek Hluboká / Poslední na Hluboké. Kastelánské prohlídky soukromými schwarzenberskými apartmány vedené Martinem Slabou zaměřené na osobnost posledního majitele zámku Hluboká dr. Adolfa Schwarzenberga a jeho záliby a zábavy.

Prázdniny 2022 / červenec

1. 7. – 4. 9. 2022, zámek Rájec n Svitavou / Když salonem zněla hudba. Výstava v rámci prohlídkové trasy zaměřená na hudební záliby šlechtických majitelů

 1. 7. 2022, od 16:00, zámek Červené Poříčí / Hudba zní na zámku. Koncert árií mistrů klasicismu a romantismu, které slýchávala šlechta ve svém volném čase. Árie skladatelů W. A. Mozarta, G. A. Rossiniho či B. Smetany zazpívá Natálie Šmausová za klavírního doprovodu MgA. Vojtěcha Nováka. Koncert bude probíhat v rámci zpřístupněné prohlídkové trasy za běžné vstupné: 160,- Kč, 130,- Kč, 60,- Kč.
 1. – 3. 7. 2022, zámek Krásný Dvůr / Slavnosti Jana Rudolfa. Denní i noční kostýmované prohlídky zámku, turnajová klání, Commedia dell’arte, večerní iluminace
Zámek Libochovice
 1. – 3. 7. 2022, zámek Libochovice / Slavnosti knížete Josefa Dietrichsteina. Prohlídky interiérů zámku vyzdobených barokními vazbami z živých květin, šlechtické hry v zámecké zahradě
 1. 7. 2022, zámek Hluboká / Poslední na Hluboké. Kastelánské prohlídky soukromými schwarzenberskými apartmány vedené Martinem Slabou zaměřené na osobnost posledního majitele zámku Hluboká dr. Adolfa Schwarzenberga a jeho záliby a zábavy
 1. 7. – 30. 11. 2022, zámek Český Krumlov / Šlechtické slavnosti a zábavy. Výstava
 1. 7. 2022, 21:00, zámek Kunštát / O zapomenutém zámeckém divadle. Noční kastelánské prohlídky představí běžně nepřístupné prostory bývalého barokního zámeckého divadla a další prostory spojené s aristokratickými slavnostmi pořádanými na kunštátském zámku v průběhu 17. – 19. století
Náchodský zámek
 1. 7. 2022, zámek Náchod / Piccolominká slavnost. Celodenní program v areálu zámku s hudbou, tanci, krmí a dalšími dobovými kratochvílemi včetně kostýmovaných prohlídek prohlídek Piccolominského apartmá a reprezentačních prostor.
 1. 7. 2022, hrad Landštejn / Trubadúrka Sar. Písně trubadúrů 12. století v podání Hany Blochové, která se doprovází na dobové strunné nástroje
 1. 7. 2022, 18:00, zámek Třeboň / Šlechtické (ne)všednosti. Přednášky předních českých historiků na téma korunovace, kavalírské cesty, lovecké zábavy, plesy, svatby a pohřby
 1. 7. 2022, zámek Janovice u Rýmařova / „Carpe diem!“ Mimořádné prohlídky spojené s ukázkou šlechtické zábavy a her, kdy návštěvníci budou moci nahlédnout na malý okamžik do minulosti a užít si šlechtické kratochvíle
 1. 7. 2022, zámek Raduň / Rodinné slavnosti šlechty a jejich odraz ve svátečním menu. Zážitková akce spojená s ochutnávkou
 1. 7. 2022, od 12:55, ​​​​​​​zámek Hluboká / Poslední na Hluboké. Kastelánské prohlídky soukromými schwarzenberskými apartmány vedené Martinem Slabou zaměřené na osobnost posledního majitele zámku Hluboká dr. Adolfa Schwarzenberga a jeho záliby a zábavy
Hrad Šternberk
 1. 7. 2022, hrad Šternberk / Ochutnávka specialit z období osvícenství. Prohlídky s degustací knížecích dobrot – paštik, polévek, kaší a dalšího
 1. 7. – 31. 10. 2022, hrad Grabštejn / Afrika Karla Podstatského z Lichtenstejna. Výstava prezentuje památky na africké lovecké výpravy hraběte Karla Podstatského z Lichtenštejna dochované ve sbírkách NPÚ
 1. 7. 2022, do 14:00, zámek Červené Poříčí / Šlechtická móda k radosti i slavnosti. Jak asi vypadalo oblečení lidí v podzámčí a na zámku Červené Poříčí? Na to vám odpoví přednáška na téma šlechtického odívání. Přednáší Mgr. Veronika Pilná, Ph.D. Přednáška bude probíhat v rámci zpřístupněné prohlídkové trasy za běžné vstupné: 160,- Kč, 130,- Kč, 60,- Kč
 1. 7. 2022, zámek Duchcov / Kratochvíle na Duchově. Večerní prohlídky zámku s hudebně-tanečním vystoupením na hlavním sále
 1. 7. 2022, zámek Opočno / Noční hrané prohlídky. Noční prohlídky na téma setkání ruského cara Alexandra, pruského krále Fridricha Viléma III. a kancléře Metternicha na zámku v Opočně roku 1813
 1. a 30. 7. 2022, zámek Kratochvíle / A noc bude mým světlem. Hudební večery v iluminované zámecké zahradě
Zámek Janovice u Rýmařova
 1. 7. 2022, zámek Janovice u Rýmařova / „Carpe diem!“. Mimořádné prohlídky spojené s ukázkou šlechtických zábav a her, kdy návštěvníci budou moci nahlédnout na malý okamžik do minulosti a užít si šlechtické kratochvíle
 1. 7. 2022, zámek Litomyšl, Barokní večer na zámku Litomyšli. Komponovaný barokní večer přiblíží v různých částech zámku pestrou škálu dobových kratochvílí šlechty;  ukázky tanců, varhanní hudba v zámecká kapli, módní přehlídka historických oděvů na nádvoří, představení v divadle
 1. 7. 2022, hrad Pernštejn, Zahradní slavnost (odpolední akce)
 1. 7. 2022, 12:55, ​​​​​​​zámek Hluboká / Poslední na Hluboké. Kastelánské prohlídky soukromými schwarzenberskými apartmány vedené Martinem Slabou zaměřené na osobnost posledního majitele zámku Hluboká dr. Adolfa Schwarzenberga a jeho záliby a zábavy.

Prázdniny 2022 / srpen

 1. 8. 2022, hrad Velhartice / Zámecké maškarády. Večerní prohlídky doplněné hrou na loutnu a zakončené malým maškarním plesem
 2. 8. 2022, 21:00, zámek Kunštát / O zapomenutém zámeckém divadle. Noční kastelánské prohlídky představí běžně nepřístupné prostory bývalého barokního zámeckého divadla a další prostory spojené s aristokratickými slavnostmi pořádanými na kunštátském zámku v průběhu 17. – 19. století.
Hrad Bouzov
 1. – 7. 8. 2022, hrad Bouzov / Bouzovský mumraj aneb markraběte Jošta turnaj. Středověké zábavy
 1. – 6. 8. 2022, zámek Český Krumlov / Kurzy dobových tanců pro veřejnost. Výuka barokních tanců.
 1. 8. – 13. 8. 2022, zámek Český Krumlov / Klingendes Barock 2022. Hudební prohlídky zámkem
 1. 8. 2022, zámek Janovice u Rýmařova / „Carpe diem!“ Mimořádné prohlídky spojené s ukázkou šlechtických zábav a her, kdy návštěvníci budou moci nahlédnout na malý okamžik do minulosti a užít si šlechtické kratochvíle
 1. 8. 2022, zámek Náchod / Schaumburská slavnost na náchodském zámku. Celodenní program v zámeckém areálu s hudbou, tanci, krmí a dalšími dobovými kratochvílemi včetně kostýmovaných prohlídek reprezentačních a soukromých pokojů rodiny
 1. 8. 2022, zámek Stekník / Slavnosti Jana Františka hraběte z Klaudensteina. Kostýmované prohlídky s tanečním vystoupením zobrazujícím ples 18. století doplní šermířský souboj na horní terase zámecké zahrady.
 1. 8. 2022,zámek Třeboň / Šlechtické (ne)všednosti. Přednášky předních českých historiků na téma korunovace, kavalírské cesty, lovecké zábavy, plesy, svatby a pohřby
 1. 8. 2022, zámek Třeboň / Renesanční zahradní slavnost Petra Voka. Večer plný tanečních a hudebních vystoupení, kejklířů, veselí a dobrého jídla
 1. – 21. 8. 2022, zámek Hrádek u Nechanic / Zámecké slavnosti. Dobové trhy, šermíři, sokolník, prohlídky pro děti s hraběnkou
 1. – 21. 8. 2022, hrad Landštejn / Skupina historického šermu Páni z Hradce. Středověké dílny, povídání o lovu ve středověku (jaká zvířata se lovila, jaká se užívala k lovu, jaké zbraně se používaly), jak se upravovaly pokrmy ze zvěřiny
 1. 8. 2022, zámek Janovice u Rýmařova / „Carpe diem!“. Mimořádné prohlídky spojené s ukázkou šlechtických zábav a her, kdy návštěvníci budou moci nahlédnout na malý okamžik do minulosti a užít si šlechtické kratochvíle
 1. 8. 2022, zámek Kozel / Lovecký den. Celodenní program s ukázkami jezdecké školy, loveckých psů, sokolnictví a další
 1. 8. 2022, zámek Mnichovo Hradiště / Valdštejnská kostýmová slavnost. Dětské odpoledne se sokolnicí, historickým tancem, živou hudbou a hrami; večer módní přehlídka dobových kostýmů, noční prohlídky se scénkami ze života Valdštejnů, slavnostní nasvícení zámku a dobový ohňostroj.
Hrad Nové Hrady
 1. 8. 2022, hrad Nové Hrady / Venkovská svatba. Večerní prohlídky.
 1. 8. 2022, hrad Šternberk / Ochutnávka specialit z období osvícenství. Prohlídky s degustací knížecích dobrot – paštik, polévek, kaší a dalšího
 1. 8. 2022, zámek Hluboká / Poslední na Hluboké. Kastelánské prohlídky soukromými schwarzenberskými apartmány vedené Martinem Slabou zaměřené na osobnost posledního majitele zámku Hluboká dr. Adolfa Schwarzenberga a jeho záliby a zábavy
 1. 9. 2022, zámek Červené Poříčí / Šlechtická móda k radosti i slavnosti. Jak asi vypadalo oblečení lidí v podzámčí a na zámku Červené Poříčí? Na to vám odpoví přednáška na téma šlechtického odívání. Přednáší Mgr. Veronika Pilná, Ph.D. Přednáška bude probíhat v rámci zpřístupněné prohlídkové trasy za běžné vstupné: 160,- Kč, 130,- Kč, 60,- Kč
 1. a 11. 9. 2022, hrad Landštejn / Šlechtické zábavy na hradě Landštejn. Komentované prohlídky areálu hradu.
Zámek Hluboká
 1. 9. 2022, zámek Hluboká / Poslední na Hluboké. Kastelánské prohlídky soukromými schwarzenberskými apartmány vedené Martinem Slabou zaměřené na osobnost posledního majitele zámku Hluboká dr. Adolfa Schwarzenberga a jeho záliby a zábavy
 1. 9. – 18. 9. 2022, zámek Český Krumlov / Festival barokních umění.
  Zámecké barokní divadlo, 16. – 18. 9., 18:00opera La Vaghezza del Fato – opera o třech jednáních z roku 1672 od Giovanni Buonaventury Viviani;
  Sloupový sál Studijního centra, I. zámecké nádvoří, 17. 9., 14:00;
  Hudební pozdrav Drážďan – hudba skladatelů působících u kurfiřtského dvora v Drážďanech;
  Letní jízdárna v zámecké zahradě, 17. 9., 21:00;
  Barokní ohňostroj a barokní iluminace
 1. 9. 2022, zámek Raduň / Rodinné slavnosti šlechty a jejich odraz ve svátečním menu. Zážitková akce spojená s ochutnávkou
 1. 9. 2022, zámek Náměšť nad Oslavou / Pocta Josephu Haydnovi. 31. zámecký koncert připomene ojedinělé dílo skladatele Josepha Haydna, od jehož narození letos uplyne 290 let, v podání souboru CONCILIUM MUSICUM WIEN
 1. a 18. 9. 2022, hrad Landštejn / Šlechtické zábavy na hradě Landštejn. Komentované prohlídky areálu hradu.
Třeboň
 1. 9. 2022, zámek Třeboň / Šlechtické (ne)všednosti. Přednášky předních českých historiků na téma korunovace, kavalírské cesty, lovecké zábavy, plesy, svatby a pohřby
 1. 9. 2022, 12:55, ​​​​​​​zámek Hluboká / Poslední na Hluboké. Kastelánské prohlídky soukromými schwarzenberskými apartmány vedené Martinem Slabou zaměřené na osobnost posledního majitele zámku Hluboká dr. Adolfa Schwarzenberga a jeho záliby a zábavy
 1. 9. 2022, hrad Šternberk / Ochutnávka specialit z období osvícenství. Prohlídky s degustací knížecích dobrot – paštik, polévek, kaší a dalšího.
Vranov nad Dyjí
 1. 10. – 30. 10. 2022, zámek Vranov nad Dyjí / Lovecká hostina na vranovském zámku. Mimořádný instalační počin – prezentace lovecké slavnostní tabule v jídelně
 1. 10. 2022, hrad Šternberk / Ochutnávka specialit z období osvícenství. Prohlídky s degustací knížecích dobrot – paštik, polévek, kaší a dalšího
 1. 10. 2022, zámek Březnice / Slavnosti a zábavy Ferdinanda Tyrolského mezi Prahou, Ambrasem a Březnicí. Přednáška prof. PhDr. Václava Bůžka, CSc. o významu a historickém fenoménu šlechtických zábav a slavností, o interpretaci symbolů v dramaturgii slavností arcivévody Ferdinanda Tyrolského jako nástrojů politické a kulturní integrace české šlechty ve 2. polovině 16. století
 1. 10. 2022, zámek Třeboň / Šlechtické (ne)všednosti. Přednášky předních českých historiků na téma korunovace, kavalírské cesty, lovecké zábavy, plesy, svatby a pohřby.
 1. 10. 2022, hrad Nové Hrady / Podzimní lovecké slavnosti  Tradiční akce připomene dobu na přelomu 19. a 20. století, kdy Karla Bonaventury Buquoye.se na Novohradsku konaly velkolepé naháňky na vysokou zvěř či divočáky. Připraveny jsou hrané prohlídky hradu, divadlo pro děti, kynologie, letové ukázky dravců, vystoupení trubačů.
 1. 11. 2022,klášter Kladruby. Svatohubertská mše
 1. – 27. 11. 2022, zámek Třeboň / Schwarzenberské Vánoce v Třeboni. Hrané kostýmované prohlídky ve vánočně vyzdobeném zámku.

Tip: Před plánovaným výletem je vhodné navštívit webové stránky památky. Překontrolovat údaje (mohlo dojít ke změně) a zjistit podrobnosti.

Zdroj: Národní památkový ústav

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno