Domů Sport Fotbal Pohybové hry

Pohybové hry

Poněkud zjednodušeně a v užším smyslu slova je ve fotbalovém tréninku chápeme jako jednodušší pohybové činnosti jako jsou např. štafetové soutěže, honičky, soutěživé činnosti úpolového charakteru apod. Využíváme je především při nácviku pohybu hráče bez míče a klamavých pohybů, rozvoji pohybových schopností i rychlosti reakce a pro osvojování manipulace s míčem na základní úrovni. Zde vám dám několik příkladů těchto pohybových her.

1. Bojová honička s přebíháním

Na delší straně hřiště stojí na čáře první družstvo. Druhé je rozestavěno po celé ploše hřiště. Na znamení vybíhá první družstvo a snaží se proběhnout za čáru na protější straně. Hráči druhého družstva členy prvního chytají. Chycený hráč si sedne na zem. Komu se podaří přeběhnout na druhou stranu získává pro družstvo bod. Úlohy se vymění. Vítězí družstvo, které po stanoveném počtu přeběhů získá více bodů.

– pohyb bez míče, klamné pohyby

2. Vyvolávaná

Hráči se rozestaví těsně kolem trenéra. Ten vyhodí míč do výšky a zavolá jméno jednoho z hráčů. Určený hráč chytí míč před dopadem na zem, ostatní hráči se snaží uniknout z blízkosti vyvolaného žáka, který jakmile uchopí míč, zavolá: Stůj! Na tento povel se všichni žáci zastaví a žák s míčem zasahuje kteréhokoliv ze stojících spoluhráčů. Za každý zásah dostává zasažený hráč jeden trestný bod. Vyhrává žák s nejmenším počtem trestných bodů z 10-20-30 pokusů.

– rychlost reakce a lokomoce manipulace s míče

3. Koš plný míčků

Trenér má celkem 20-30 míčků v koši. Míčky plynule rozhazuje obloukem na různé strany. Úkolem hráč je rychle reagovat na vyhozené míčky, běžet pro ně a vrátit je co nejrychleji do koše. Vrácené míčky si počítá každý sám. Za každý míček vložený do koše se uděluje jeden bod. Vyhrává hráč, který získává nejvíce bodů za 1-2-3 minuty.

– rychlost reakce, lokomoce

4. Honička ve dvojici

Dva hráči se drží za ruku a honí ostatní. Kdo z nich dá babu, je volný a na jeho místo do dvojice nastoupí chycený hráč. Dvojice se nesmí roztrhnout. Obměnou může být, že chytaní hráči jsou také ve dvojicích.

– rychlost lokomoce a koordinace

5. Veselá honička

Hráč, který je honičem, se dotykem ruky snaží předat babu jinému hráči. Hráč, který dostal babu, si musí jednu ruku položit na místo, kde se ho honič dotkl. Při druhém doteku je hráč vyřazen ze hry.

– rychlost lokomoce, klamné pohyby

6. Vyhýbaná e čtverci

V každém rohu hřiště cca 10 x 10 metrů stojí jedno družstvo. Všichni hráči na povel současně přebíhají po úhlopříčkách z rohu do rohu, vzájemně se vyhýbají a snaží se co nejdříve zaujmout místo v protějším rohu. Pří přebíhání opatrně! Vyhnout se srážkám.

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno