Polar RS800 + RS800sd

Představení sportesteru od firmy polar Polar RS800 + RS800sd.Co všechno má za funkce,jaké jsou jeho výhody atd.

Záznamové funkce: * bezdrátové měření TF s přesností EKG * kódovaný přenos signálu TF * zóna tepové frekvence včetně zvukové a vizuální signalizace * znázornění TF v absolutních hodnotách či v procentech z maximální TF * průměrná a maximální TF dosavadního průběhu záznamu * nejvyšší možná doba souvislého měření = 99:59 hodin * stopky – až 99 mezičasů (s podrobným vyhodnocením každého úseku včetně průměru a maxima TF) * nezávislý časovač: načítání či odpočet k nule * nezávislý časovač – načítání i odpočet k nule * změna údajů v průběhu zatížení – 3 řádky * záznam uklidnění (podle TF či podle času) * Intervalový trénink (dle TF, rychlosti či vzdálenosti) * Automatické mezičasy (měřené a ukládané pravidelně podle předem nastavené vzdálenosti – pouze při použití nožního snímače rychlosti S3) Hodnocení úrovně výkonnosti („Vlastní“ funkce): * Vlastní Energetický výdej (OwnCal) – průběžná evidence kalorického výdeje * Vlastní Zóna TF – stanovení optimální zátěžové zóny pro nadcházející zatížení * Vlastní Test Kondice – stanovení Indexu kondice (VO2max) a predikce maximální TF * Výpočet maximální TF na základě zadaných individuálních parametrů * Vlastní Optimalizace (OwnOptimizer) – modifikace klasického ortostatického testu přetrénování zamezí nežádoucím stavům přetrénování a umožňuje optimální rozvoj kondice * Běžecký Index – ukazatel ekonomiky a efektivity běhu (kloubí Index kondice s údaji o „kadenci běhu“) Paměťové funkce: * každý z nejvýše 99 kompletních přehledů uložených v paměti přístroje obsahuje tyto údaje: 1. celkový čas záznamu 2. nastavené limity zóny TF (či tempa) + čas strávený nad, pod a ve vymezené zóně 3. průměrnou a maximální TF celého záznamu i dílčích změřených úseků 4. energetický výdej v průběhu záznamu 5. průměrnou a maximální rychlost celého záznamu i dílčích změřených úseků (při použití nožního snímače S3) 6. celkovou vzdálenost (kilometráž) záznamu (při použití nožního snímače S3) 7. průměrnou, nejnižší a nejvyšší nadmořskou výšku v průběhu záznamu 8. převýšení v průběhu záznamu (součet nastoupaných metrů) 9. průměrnou a maximální frekvenci kroku i průměrnou délku kroku změřenou v průběhu záznamu (při použití nožního snímače S3) 10. hodnotu Běžeckého Indexu (po měření splňujícím požadavky na výpočet Běžeckého Indexu) * týdenní souhrnné statistické přehledy * celkové souhrnné statistiky všech důležitých údajů za určité období Běžecké parametry: * celková absolvovaná vzdálenost odlišně pro různé druhy bot (při použití nožního snímače rychlosti S3) * průměrná a maximální rychlost celého záznamu (při použití nožního snímače rychlosti S3) * průměrnou a maximální frekvenci kroku i průměrnou délku kroku změřenou v průběhu záznamu (při použití nožního snímače S3) * podrobné vyhodnocení včech změřených mezičasů (přehled jednotlivých úseků) * Běžecký Index (po měření splňujícím požadavky na výpočet Běžeckého Indexu) Spojení s PC: * obousměrná infračervená komunikace mezi sporttesterem a PC: přenos záznamu do PC + programování parametrů přijímače přímo z PC * Přenos zaznamenaných údajů k možnému rozboru pomocí softwaru POLAR ProTrainer5 se dá uskutečnit pomocí IR čidla zabudovaného v přístroji. Pokud není u počítače k dispozici vstup pro přímý infračervený přenos, přenos lze uskutečnit pomocí Polar IR Interface. * Software ProTrainer5 je lokalizován do českého jazyka a CD s ním je součástí základního balení. Fantastický požitek z běhání Funkce hodinek: * budík * denní čas (12 či 24 hodinový režim) * datum a den v týdnu * dvě časové zóny Další funkce: * možnost nastavit upomínky * zadání důležité akce (sportovní či jiné) * podsvícení displeje * indikátor slabé baterie * ovládací jazyky (ANG, NĚM, FRA, ŠPA) * třířádkový displej * možnost zoomu (zvětšení údajů na displeji) * vodotěsný pro plavání (označení „50m“ dle normy ISO 2281) * Radiová frekvence W.I.N.D. neumožňuje přenos signálu pod vodou – nelze měřit TF při plavání atp.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno