Sportovní biomechanika

Nedílnou součástí optimalizace sportovního výkonu je zdokonalování techniky pohybu. Biomechanika je vědní disciplínou kombinující znalosti z funkční anatomie, fyziologie, mechaniky a dalších vědních oborů.

Biomechanika sportu je odnoží zabývající se analyzováním sportovních výkonů a v Čechách má již dlouholetou tradici. K jejímu rozmachu došlo zejména v posledních 20 letech díky rozvoji nových technologií v oblasti záznamu a zpracování obrazu a zejména zapojením výpočetní techniky. Výsledkem je rozkvět kinematografie a možnost studovat sportovní pohyb v reálných podmínkách aktuálního výkonu. Kinematická analýza je základním prostředkem pro vyšetřování pohybu z pohledu kinematické geometrie a kinematiky, pracuje s pojmy prostor a čas a s dalšími pojmy z těchto odvozenými jako dráha, rychlost, zrychlení, úhel, úhlová rychlost apod. V praxi se využívá dvou forem kinematografie: rovinná, která studuje pohyb pouze v jedné rovině a prostorová, která popisuje pohyb těla a jednotlivých tělních segmentů v prostoru.

Sportovní biomechanika

V praxi se často kombinuje kinematografie s dynamometrií studující velikost a směr působících sil a také elektromyografií sledující mechanickou aktivitu svalů při pohybu zúčastněných. CASRI se biomechanikou sportu zabývá již od roku 1987. K rozvoji došlo zejména poté, co se podařilo v roce 1989 zakoupit systém pro prostorovou kinematografii americké firmy Ariel Inc., Ariel Performance Analysis System (APAS). Tento systém je intenzivně používán při různých sportech, jak při tréninku, tak i při různých vrcholných soutěžích. Bezesporu je to jeden z nejdůmyslnějších systémem svého druhu na světě. V roce 1993 CASRI spoluvyvinulo vlastní systém CMAS postavený na podobném principu jako APAS. V té době také vznikl unikátní projekt nazvaný Fast Information System, který umožňoval zpracovávat velké množství dat v krátkém čase a tak odstranit problém pomalé zpětné vazby, který je spojen se značnou časovou náročností kompletních prostorových analýz. Systém APAS je zařízení zpracovávající standardní video signál. Výhodou systému APAS je jeho snadné využití v jakýchkoliv podmínkách (při soutěžích, v terénu), které nevyžaduje žádnou spolupráci měřeného subjektu.V roce 1998 došlo k pořízení nejnovější verze APASu, a proto se aktivity v této oblasti rozšiřují a zintenzivňuje se spolupráce s trenéry mnoha sportovních odvětví. Vyšetření můžete objednat nahttp://casri.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno