Trojmezník Hrčava. Výlet na samý konec republiky

Nemálo turistů volí cíl výletu podle geografických zajímavostí republiky. Oblíbeným motivem jsou místa, kde se hranice Česka dotýkají hranic jiných států. Ideální jsou tak zvaná trojmezí. Takových míst není mnoho. Jedním z nich je obec Hrčava v Moravskoslezském kraji. Hrčava je kuriózní i tím, že se o ní mluví jako o nejzapadlejší obci republiky. Proto je třeba na výlet do Hrčavy vyčlenit alespoň dva dny.

Hrčava na konci České republiky

Obec Hrčava leží na česko-slovensko-polském rozhraní. Hrčava  se nachází v okrese Frýdek Místek v Moravskoslezském kraji. Hrčava je po sousedním Bukovci druhou nejvýchodnější obcí ČR, ale má v Česku nejvýchodněji umístěné centrum obce. Žije zde přibližně 250 obyvatel. Od zbytku světa byla izolována až do výstavby silnice (1960), spojující ji na jihozápadě s hraničním přechodem Mosty u Jablunkova.

 Zajistit si nocleh v Hrčavě

Okolní příroda velmi čistá a udržovaná. Asi 1,5 kilometrů jihovýchodně od obce se nalézá trojmezí Polska, Česka a Slovenska.

  1. Na výlet do Hrčavy se vydáme z Jablunkova
  2. a z Hrčavy se vrátíme do Mostů u Jablunkova.

Na cestě toho bude hodně k vidění. Proto se počítá s noclehem v Hrčavě. Obci jsou ubytovací příležitosti. Je však třeba nocleh si předem zabukovat. V létě lze přespat někde venku.

Začít cestu v Jablunkově znamená dojet vlakem do stanice Návsí. Malá obec Návsí (Nawsie) je známa tím, že zde začínají (a končí) některé rychlíkové spoje. Do Návsí se dá přímo dojet od Prahy, České Třebové a Olomouce, s přestupem v Olomoucí i z jižních regionů Moravy.

Od železniční stanice Návsí se turisté vydají po zelené, respektive modré značce do Jablunkova. Jiná cesta vlastně ani není možná. Návsí a Jablunkov jsou spojené obce a do Jablunkova to je od nádraží asi kilometr a půl.

Modrá pak odbočuje vlevo, turisté pokračují po zelené ke středu městečka. Po pravé straně  se nachází budova starého kláštera a v ní Muzeum Bible. 49.5779089N, 18.7659861E. Kdo o něm předem neví, nečekal by je.

Světové muzeum a Knihovna Bible

Světové muzeum a Knihovna Bible vlastní rozsáhlý fond Biblí, křesťanské literatury, obrazů, materiálů pro děti a mladé a mnoha dalších zajímavostí. „ Spatříte zde například Melantrichovy Bible pocházející z let 1549 a 1556, Bible psané v řeči černošského kmene Zulu či Bibli psanou v uměle vytvořeném jazyce – esperantu. Zajímavostí je ruční přepis evangelia podle Marka na cigaretovém papírku či Bible do vody, která je vystavena skutečně ve vodě,“ uvádí se na portále mapy.cz.

Gorolské centrum Jablunkov

Po prohlídce Muzea Bible cesta pokračuje do centra. Jablunkov je nevelké městečko, dříve s velkou židovskou komunitou. Odjakživa je Jablunkov rovněž centrem horské části Těšínského Slezska s jedinečným folklórem – „gorolským“. Každý rok se na přelomu července a srpna v Jablunkově koná třídenní přehlídka tradic a zvyků Jablunkovska na festivalu Gorolski święto.

Turistická mapa výhodou

Po prohlídce města se vydáme po zelené značce směrem k jablunkovskému koupališti. Příjemnou krajinou zelená značka stále mírně stoupá. Na křižovatce turistických cest budou pokračovat po červené značce ve směru Hrčava.

Na křižovatce Komorovský grúň turisté přestoupí na žlutou. Tam se již budou řídit směrovkami na trojmezí.

Místo je výjimečné tím, že z vrcholu asi 606 m n. m. je vidět panorama krajiny tří států: České, Slovenské a Polské republiky.

Hrčavský „trojmezník“

Trojmezní bod je nejnižším bodem polsko – české hranice a nachází se v korytě potoka. Od roku 1995 je toto místo označeno třemi žulovými monolity (český má nadmořskou výšku 555,04 m, polský 556,17 m a slovenský 557,61 m).

Trojmezí bývá označováno jako rarita i proto, že leží v nejvýchodnější části České republiky.

  • Právě zde vychází slunce z celé republiky nejdřív.
  • V  blízkosti trojmezí se nachází roubená odpočívka.
  • Každoročně se na tomto místě připomíná den Země.
  • Místo je součástí svatojakubské cesty.

Gorolská Hračava

Po místní komunikaci se žlutou turistickou značkou se turisté vydají do Hrčavy, kterou cestou na trojmezí obešli.

Obec Hrčava  polohou patří do oblasti Těšínských Beskyd. Svébytný gorolský folklor prozrazuje mnoho o někdejším životě horalů, o jejich sepětí s přírodou, o povaze a pohostinnosti. Díky poloze na Trojmezí zde silně zakořenily regionální tradice Česka, Polska a Slovenska. Všechny národní komunity si zachovaly svůj dialekt, pestré folklorní zvyky i svátky.

Roubený kostel Cyrila a Metoděje

Hrčavský kostel sv. Cyrila a Metoděje byl postaven v roce 1936 vedle staré cesty, která vedla do Javořinky, na vrcholu nad prudkým svahem. Slavnost posvěcení proběhla v neděli 5. července téhož roku.

Hrčava se stala vyhlášeným poutním místem pro věřící z širokého okolí včetně Slovenska a Polska.

Zázračný pramen „U Panenky“

„Pro poutníky byla v roce 1937 vystavěna studánka po vzoru lurdské jeskyně s kamenným oltářem. Nachází se vzdušnou čarou asi 250 m západně od kostelíku (je třeba jít cestou dolů na křižovatku, pak 70 m po silnici doprava, po schodech vlevo sejít z cesty a asi 100 m jít dolů lesem. Místu, kde stojí lesní oltář se říká U Panenky,“ píše se na stránkách hrčavské farnosti. Pramínek ovšem v horkých dnech někdy vysychá.

Pouť slavnější než ve městě

Na svátek věrozvěstů se v Hrčavě koná každoročně velká pouť. Začíná mší svatou v češtině a mší svatou v polštině a pak pokrčuje celý den zábavní program končící večerní taneční zábavou pod širým nebem. Počet účastníků mnohonásobně převyšuje počet Hrčavských. A to žije v obci asi 250 stálých obyvatel.

Cesta z Hrčavy

Na druhý den se turisté vydají na zpáteční cestu, a to do Mostů u Jablunkova. Po silnici (to je ta „spásná“ postavená až v 60. letech). Po necelých třech kilometrech (49.5511439N, 18.8268292E) odbočí vpravo na zelenou turistickou cestu.

Na vrcholu Girová odbočí vlevo na červenou značku. Ta je dovede do Mostů, do nichž budou scházet podél ski areálu (sjezdovka a bobová dráha). Dobrý tip na zimní lyžařskou dovolenou.

Poslední nádraží v Česku

V Mostech se mohou turisté dobře najíst a pak odjet rychlíkem. Spoje do Ostravy jezdí často.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno