Domů Pěší turistika Morava Vojenský újezd Libavá: První seznámení

Vojenský újezd Libavá: První seznámení

Jsou místa, která jsou veřejnosti notoricky známa, ačkoliv si pod jejich názvem málokdo dokáže představit konkrétní lokalitu. Mezi mediálně „provařené“ lokality patří i vojenský újezd Libavá. „Co to je, kde to je? A může se tam?“ Pozvání tentokrát platí nejen pro pěší turisty, ale také pro cyklisty a motoristy. Město Libavá, ležící na samé hranici vojenském újezdu Libavá,  je sice uprostřed zabydlené krajiny, ale „opěšalí“ se tam dostávají poměrně komplikovaně. Ale jde to. V některé dny se civilní veřejnost může dostat i do hloubi vojenského újezdu. Kdy a jak?

Vojna. Věčné a vděčné téma mužů se vytratilo

Jestliže do roku 2004 byly „vojenské otázky“ doménou mužů, od 31. prosince 2004 to už není tak docela pravda. K tomuto datu skončila všeobecná povinnost vykonat vojenskou prezenční službu. Povědomost o „vojně“ začala klesat. Z běžně užívaného slovníku se vytratily některé výrazy, které se přesunuly do řeči odborné.

 • Kdo z ne-vojáků v současné době ví, co je to „vojenský újezd?“

Vojenský újezd: Co to je?

„Vojenský újezd, vojenský prostor, vojenský výcvikový prostor jsou názvy pro části státního území, které jsou zvlášť vyhrazeny k výcviku nebo působení ozbrojených sil, především armády. V České republice jsou podle zákona samostatnými územními jednotkami nezařazenými do obcí, avšak zařazenými do okresů a krajů,“ vysvětlují slovníky a oficiální dokumenty.

V devadesátých letech vláda některé vojenské újezdy na našem území zrušila, takže v současné době jsou zachovány jen čtyři. Jedním z nich je vojenský újezd Libavá. Vojenský újezd Libavá a Město Libavá leží severovýchodně od Olomouce.

Město, které nebylo městem

Obec Město Libavá se nacházela uvnitř veřejnosti nepřístupného vojenského prostoru. Žilo v něm i civilní obyvatelstvo, ovšem podle jiných pravidel, než se žilo v jiných obcích.

V letech 2001–2002 někteří senátoři rozvířili dění kolem porušování práva obyvatel na samosprávu – od roku 1950 nebylo Město Libavá (od roku 1993 v rozporu s Ústavou ČR) obcí ani součástí žádné obce. Obrat přinesl až duben 2011 – plán „optimalizace vojenských újezdů“, podle kterého se měl vojenský újezd Libavá do roku 2015 zmenšit asi o  necelou čtvrtinu, zejména o okrajové části, které byly částečně turisticky zpřístupněné.

Ve dnech 10. a 11. února 2012 se ve Městě Libavá konala anketa, zda si obyvatelé přejí připojení k sousední obci, nebo vznik samostatné obce. Většina byla pro vznik samostatné obce. Město Libavá začalo psát novou kapitolu historii.

Jak se dostat do Města Libavé?

Do Města Libavé se dá dojet pouze po silnici – autobusem nebo autem.

 • Autobusové linky jezdí z Domašova nad Bystřicí a z Moravského Berouna. Obě obce leží na železniční trati Olomouc – Ostrava Svinov a rychlíky v nich zastavují. V Domašově se na autobus přestupuje hned u vlakového nádraží, v Moravském Berouně je třeba nejprve kyvadlovým autobusem dojet do města.
 • Přímo vlakem se nedá do Města Libavé dostat. Železniční doprava není provozována na celém území újezdu.
 • Veřejné komunikace v obci končí. Vojenské a lesní komunikace nespadají do sítě veřejných komunikací, lze na ně vjíždět pouze na základě zvláštního povolení.

Nevstupuj, kde je vstup zakázán

Turisté ovšem mohou auto nechat v obci a vydat se do přírody pěšky. Veřejnosti nezpřístupněné části vojenského újezdu jsou označeny na mapě i v terénu výstražnými tabulemi, které zakazují vjezd a vstup na tato území. V zájmu osobní bezpečnosti je bezpodmínečně nutné tyto zákazy respektovat. 

Kde není zákaz, tam lze vstoupit

Celý újezd je z ekologického hlediska stabilní území s minimálním poškozením přírody a krajiny. Na území vojenského újezdu Libavá byla vyhlášena přírodní rezervace Smolenská luka. Vyskytuje se zde množství vzácných, ustupujících a ohrožených druhů rostlin a živočichů v regionu Oderských vrchů.

Bílý kámen, vojenský prostor otevřen veřejnosti

V nedávné historie vznikla nová tradice – ve státní svátek 1. května se celý prostor otevírá veřejnosti při cyklo a turistické akce zvané Bílý kámen. 

Cyklo-turistická akce Bílý kámen® se uskutečnil tradičně ve sváteční den 1. května 2019. Umožní cyklistům, koloběžkářům, ale i pěším turistům poznání zajímavých míst jinak celoročně uzavřeného vojenského prostoru Libavá. Hlavním pořadatelem je Haná Velká Bystřice, město Velká Bystřice a Okrašlovací spolek Lubavia, spolupracující s obecními úřady přilehlých obcí, armádními složkami vojenského újezdu Libavá, Vojenskými lesy a statky ČR, Vojenskou policií a Policií ČR.“ (Text pořadatele akce 2019)

 • Během roku jsou ovšem i jiné dny, kdy je vojenský prostor otevřen.

Trvale přístupné části vojenského újezdu Libavá

Vstup a vjezd do trvale přístupných částí vojenského újezdu není vázán na povolení k vjezdu a není časově omezen:

 • Město Libavá, Libavá – část Heroltovice, část Kozlov, část Luboměř pod Strážnou, část Slavkov.

Dále komunikace:

 • číslo 444 hranice vojenského újezdu (ve směru od obce Domašov nad Bystřicí) – Libavá, Heroltovice – Libavá, Město Libavá;
 • číslo 443 Libavá, Město Libavá – Stará Voda – hranice vojenského újezdu (ve směru do Podlesí);
 • číslo 440 Libavá, Město Libavá – hranice vojenského újezdu (ve směru do obce Norberčany);
 • číslo 441 hranice vojenského újezdu (ve směru od křižovatky za Velkým Újezdem) – Libavá, Kozlov – křižovatka U Zeleného kříže – hranice vojenského újezdu (ve směru do Potštátu);
 • číslo 437 křižovatka U Zeleného kříže – Libavá, Slavkov – hranice vojenského újezdu (ve směru do Loučky);
 • číslo 4427 hranice vojenského újezdu (ve směru od obce Čermná ve Slezsku) – Nové Oldřůvky – hranice vojenského újezdu (ve směru do Starých Oldřůvek);
 • číslo E462, komunikace pro motorová vozidla v úseku od Velkého Újezdu – do obce Staměřice;
 • účelová komunikace vojenského újezdu Libavá, Luboměř pod Strážnou – hranice vojenského Újezdu (ve směru do Potštátu, část Lipná).

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno