Za maxipsem Fíkem kolem Kadaně

„Elce pelce strejček Nimra koupil šimla v Kadani…“ Verš z písničky Sluníčko, sluníčko bývá první zmínka o Kadani, se kterou se v současné době můžeme setkat. Aby zmínka nebyla také poslední, není na škodu se do Kadaně vydat na výlet. Protentokrát to bude „akční“ procházka vhodná pro rodiny s dětmi. Bude se líbit mladším i dospělým. Na cestu stačí lehká turistická obuv.

Výšlap kolem Kadaně

Kadaň je město v okrese Chomutov v Ústeckém kraji ležící jihozápadně od Chomutova na levém břehu řeky Ohře, důležité kulturní a turistické centrum severozápadních Čech, někdejší královské město. Žije zde přibližně 18 tisíc obyvatel. Kadaň je centrem historické oblasti Kadaňska, rozkládající se od Vejprt v Krušnohoří až po oblast Doupovských vrchů. V roce 1978 bylo historické jádro města prohlášeno městskou památkovou rezervací.

Doprava do Kadaně

Do Kadaně se turisté dostanou po vlastní ose, vlakem nebo autobusem. Při  cestě vlakem budou muset z hlavní trati přestoupit, a to ve stanici Prunéřov. Přestup je zajímavý tím, že cestující mají možnost vidět zblízka tepelnou elektrárnu. Domácí tuto možnost zřejmě příliš „neocení“, ale pro návštěvníky ze vzdálenějších krajů to není obvyklý pohled.

Ve městě se nachází autobusové nádraží a nácestné autobusové zastávky a železniční stanice Kadaň, Kadaň-Prunéřov, Kadaň-Bystřice a Kadaň předměstí.

Město obsluhují autobusové linky Dopravy Ústeckého kraje a tři autobusové linky městské hromadné dopravy.

Městem po turistických značkách

Od vlakového nádraží se turisté vydají po žluté značce. Po pěkných Klášterních schodech se dostanou k autobusovému nádraží. Po  červené značce sejdou až k řece Ohři

Historické jádro Kadaně bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací, místní františkánský klášter se uchází o zapsání do seznamu památek UNESCO. „V našem městě si přijdete na své, ať už máte rádi památky nebo kulturu. Patříte-li mezi sportovně aktivní návštěvníky, můžete využít třeba jednu z nejkvalitnější sítí cyklostezek v České republice! Nenechte si ujít Kadaň, opravdovou perlu na řece Ohři,“ čteme na stránkách kadan.eu/.

Kadaň, to není jen zachovalé středověké město na břehu řeky Ohře na severu České republiky. Jako název regionu, do něhož Kadaň patří, se vžilo označení Dolní Poohří.

V poslední době byly v Kadani realizovány mnohé projekty, jejichž cílem je propojit veřejný prostor s přírodou, vrátit do města zeleň, využít dešťovou vodu nebo rozšířit počet košů na tříděný odpad tak, aby pokryly celé město.

  • Vlivem těchto snah, které jsou i návštěvníkovi zjevné, je Kadaň městem „dobrým pro život“ a městem „vstřícným k návštěvníkům/turistům“.

Podél řeky za poučením a zábavou

Podél řeky Ohře je nábřeží uzpůsobené k aktivnímu trávení volného času. Leží na trase červené turistické značky.

První zajímavostí cesty  je Kadaňský orloj, umělecké dílo v Kadani na Nábřeží Maxipsa Fíka v prostoru pod Kadaňským hradem. Jedná se o kovovou repliku původního hodinového stroje pražského staroměstského orloje nazvanou „Pocta Mikulášovi z Kadaně“.

Nábřeží Maxipsa Fíka

Mezi novodobé „divy“ Kadaně  patří nábřeží Maxipsa Fíka, které bylo zařazeno do Soutěžní přehlídky děl krajinářské architektury realizovaných v zemích Visegrádské čtyřky. Na realizaci nábřeží Maxipsa Fíka se podílelo hned několik architektů – Štěpán Špoula, Michal Fišer, Petr Uhlík a ateliér Projektil architekti s. r. o. Na nábřeží se nachází několik dalších lákadel pro děti:

  • létající kola, křeččí kolo nebo vodní atrakce.
  • Díky přívozu „velryba“ se zájemci mohou sami dostat na druhou stranu řeky Ohře. Plastika velryby slouží jako malá loďka, její pohyb je ovládán ručně pomocí lana ukotveného na skále protějšího břehu.
  • Na nábřeží lze dále využít místního skateboardového hřiště,
  • zajezdit si na kole, bruslích, a nebo se jen projít a dát si něco dobrého na občerstvení.
  • Najdete tu  i půjčovnu lodiček.

Vodní sporty u přehrady

Nábřeží pokračuje k přehradní hrázi zdejšího vodního díla. Vodní nádrž Kadaň je přehradní nádrž v údolí řeky Ohře u města Kadaně. Do provozu byla uvedena roku 1972. Optimální lokalita pro vodní sporty a relaxaci. Toto vodní dílo má betonovou hráz dlouhou více než 104 metrů, širokou téměř 5 metrů a 18,4 metru vysokou. Za ní pak vzniká jezero. Jsou tu i mimořádně příznivé podmínky pro jachting a windsurfing

Rekreační středisko Vikletice ležící na jižním břehu přehrady nabízí sedm campingových zařízení – bungalovy, chatky, stany a karavany.

Lávka Víta Brandy

Lávka na přehradu je v trase nábřežní promenády velmi důležitým místem, kterým nábřeží přechází do volné krajiny směrem na Klášterec nad Ohří. Místo je významné z důvodu ukončení nábřeží. Lávka umožňující cyklistům i pěším překonat výškový rozdíl mezi korunou hráze a nábřežní promenádou bez nutnosti použít původní schodiště, které je součástí Kadaňského stupně.

Klášter s poutním kostelem

Před  hrází turisté opustí nábřeží Maxipsa Fíka, odbočí vpravo na žlutou turistickou cestu. Po ní se vydají vzhůru k objektu kláštera. Klášter s poutním kostelem Čtrnácti svatých Pomocníků založil Mikuláš II. z Lobkovic roku 1473 poblíž pramene léčivé vody.

  • Svému původnímu účelu přestal sloužit po roce 1950 a následně byly prostory několik desetiletí využívány jako archiv nebo depozitář. Dnes se v klášteře nachází základní umělecká škola a Městské muzeum. Památka je přístupná.

Svatý kopeček u Kadaně

Žlutě značená cesta pokračuje vlevo vzhůru na vrch zvaný Svatý kopeček. Svatý kopeček u Kadaně je přírodní památka. Důvodem ochrany jsou skalní výchozy se stepní vegetací a výskytem zvláště chráněných rostlin a živočichů.

  • Pod vrcholem ne upravena vyhlídka, asi nejmalebnější ve Středním Poohří.

Rozhledna na Svatém vrchu

Původní rozhledna byla na tomto místě vystavěna pravděpodobně v období mezi první a druhou světovou válkou. Jednalo se o altán na mohutné kamenné podezdívce, který ale v 60. letech 20. století vyhořel.

Nový vyhlídkový altán byl postaven v nadmořské výšce 402 metrů roku 2003. Z původní rozhledny zůstal zachován kamenný sokl, vstupní schodiště a osm betonových sloupů. Vyhlídkový Ochoz vznikl vestavbou konstrukce schodiště a plošiny na zděný osmiboký altán. Celková výška činí 16 metrů od terénu, přičemž vyvýšený vyhlídkový Ochoz umístil  autor projektu do výšky devíti metrů.

Příjemnou, jen mírně klesající cestou s několika naučnými panely se turisté dostanou do středu města Kadaně. Zde se mohou občerstvit, případně i ubytovat. A pak se vydat na poznání historického jádra středověké Kadaně.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno