Sportovní trénink skoků do vody

Skoky do vody jsou samostatným druhem plaveckých sportů. Je to sport vysoce estetický a vede proto k vysoké pohybové kultuře. Při výcviku se značně rozvíjejí pohybové dovednosti, nervosvalová koordinace, postřeh, prostorová orientace. Skoky do vody potřebují k svému perfektnímu předvedení i odvahu skokana, vůli, tvrdost a rychlé rozhodování. Sportovní trénink je díky tomu tvrdý a dlouhý a skládá se ze tří částí:ze všestranné a speciální přípravy, jenž rozvíjí pohybové vlastnosti a z technické přípravy, která učí dokonale zvládnout racionální techniku. My si dnes povíme o všestranné a speciální přípravě .

Všestranná příprava

Všestranná příprava zajišťuje harmonický tělesný vývoj, vysokou kapacitu vegetativních funkcí, rozvoj zakladních pohybových dovedností atd. Všestranná příprava skokana do vody přispívá hlavně k harmonickému tělesnému rozvoji , snižuje negativní vliv úzké sportovní specializace, zvyšuje celkovou úroveň síly a rozvíjí obratnost.
Je důležitá převážně pro začátečníky, poněvadž věková hranice počátku výcviku do vody je nízká.
Tréninkem síly ve všestranné přípravě působíme především na zvětšení aktivní svalové hmoty. Ve vrcholovém tréninku rozvíjíme ty svalové skupiny, jejichž úsilí má pro provedení skoku největší význam.

Speciální příprava

Speciální příprava zajišťuje rozvoj pohybových vlastností, které jsou pro danou sportovní disciplínu nejcharakterističtější, zdokonaluje pohybovou koordinaci vlastní svalové činnosti i součinnosti pohybového aparátu s vegetativními funkcemi.
Speciální příprava skokana do vody obsahuje prostředky pro rozvoj síly, rychlosti, pružnosti a pohybové koordinace při pohybech blízkých struktuře skoků a rovněž zdokonaluje i jejich vzájemné vztahy. Cvičení je třeba volit tak, aby působila na rozvoj a zdokonalování vzájemných vztahů síly i rychlosti, síly i koordinace atd.
Při speciálních posilovacích cvičeních se zaměříme především na zdokonalení schopnosti vyvinout co nejrychleji maximální sílu těch svalů, které mají v dané fázi pohybu hlavní funkci. Dále na schopnost rychlého střídání aktivity s relaxací, střídání maximální aktivity svalů s různým stupněm aktivity a vyvinutí maximální aktivity určitých svalových skupin se současnou relaxací jiných svalových skupin. Základem jakékoliv formy rychlosti je koordinace svalových stahů a činnosti vegetativních funkcí, utvořených mechanismy podmíněného reflexu. Dočasně utvářejí vysokou pohyblivost podráždění a útlumu, které jsou v určité rovnováze a mohou se rychle střídat. Jejich rychlé střídání podmiňuje rychlé střídání svalových stahů a uvolňení různých svalových skupin. Rychlost je tím větší, čím rychlejší je stah, při němž se maximálně zapojují motorické jednotky příslušné svalové skupiny , a čím je dokonalejší uvolnění po fázi stahu.
Rozvoj rychlosti podmiňuje do značné míry pružnost. Speciální cvičení pro rozvoj pružnosti je třeba zaměřit na velký rozsah v hlezenních, kyčelních a ramenních kloubech a na pružnost páteře. Hlezenní a kyčelní klouby zajišťují plynulost pohybu dolních končetin při odrazu , kyčelní klouby se spolu s pružností páteře podílejí na skrčení nebo schýlení skoku. Činnost horních končetin vyžaduje takový rozsah pohybu v ramenních kloubech, který by neovlivňoval držení těla při odrazu ani ve vzduchu. Rozvoji pružnosti napomáhá plavání, které ovlivňuje elasticitu svalových vláken.
Pohybová koordinace obráží vzájemné vztahy mezi silou, rychlostí a pružností a je jedním z podstatných faktorů ovlivňujících efektivnost skoku. Vysokého stupně pohybové koordinace vyžaduje každý skok. Ve skokanské praxi bývá tato skutečnost zužována na provedení skoku za letu vzduchem. Daleko méně je zdokonalování pohybové koordinace spojováno s odrazem a zdokonalováním techniky jeho fází, kde vysoce rozvinutá pohybová koordinace umožňuje přesnou koordinaci při zapojování jednotlivých svalových skupin s jemnou diferenciací pohybů, která se odrazí v ekonomičtějším provedení pohybu.

Cvičné skoky, přetáčivé skoky a skoky do vody

Důležitým příkladem, co se převážně nacvičuje ve všestranné a speciální přípravě jsou cvičné a přetáčivé skoky a skoky do vody.
U cvičných skoků si musíte nejdřív vypěstovat správné návyky . Především držení nohou, stažení břišního a hýžďového svalstva současně s odrazem a rychlou práci napjatých paží. Nejdříve se nacvičují skoky ze břehu bazénu. Cvičí se pády, odrazy z místa a skoky přímé.
Přetáčivé skoky se nacvičují až po překot z místa vpřed, popřípadě s dopomocí. Skoky do vody se nacvičují u okraje bazénu a malých výšek .

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno