Trénink vodního póla

Vodní pólo je kolektivní hra, kterou hrají dvě družstva na hřišti ve vodě na dvě branky. Cílem každého družstva je nastřílet soupeři co nejvíc branek. Aby bylo družstvo co nejlepší, je potřeba tvrdého tréninku. Trénink ve vodním pólu je časově náročný, protože v sobě zahrnuje plaveckou přípravu, nácvik techniky, speciální přípravu brankářů, nácvik systémů hry a tréninková utkání. To vše se ale rozděluje jen do tří složek:teoretická, tělesná, technicko-taktická a psychologická příprava.

Teoretická příprava

V teoretické přípravě si hráči osvojují základy teorie tělesné výchovy, Trénink vodního pólazáklady metodiky tréninku, podstatu herních činností, systému hry družstva, hru při vlastním oslabení a při přesilové hře. Nesmí zde chybět výklad pravidel a jejich využití pro taktické záměry družstva. Pro růst hráčů je důležitý rozbor odehraných zápasů a příprava na následující utkání. Teoreticky dobře připravení hráči jsou iniciativnější, hledají stále nové prostředky pro své lepší uplatnění, a tím i pro zlepšení hry družstva.

Tělesná příprava

Rozvoj tělesných schopností je Trénink vodního pólapotřebný pro rozvoj kondice, obratnosti a fyzičky pro velké zatížení v zápasech. Tyto schopnosti rozvíjíme ve všeobecné a speciální přípravě.
Všestrannou tělesnou přípravu provádíme převážně na suchu, ve vodě jen zčásti. Můžeme zařazovat činnosti z některých jiných sportů, např. z atletiky, sportovní gymnastiky, džuda, i z ostatních sportovních her, které přizpůsobujeme potřebám vodního póla.
Speciální tělesnou přípravu konáme na suchu i ve vodě. Na suchu cvičíme zejména obratnost, posilování paží, vyprošťovací hmaty z džuda. Ve vodě nejčastěji volíme intervalový trénink, ve kterém spojujeme speciální tělesnou přípravu s přípravou technicko-taktickou, jako plavání všemi způsoby a specifické dovednosti hráče. To může být šlapání vody, vysoký výšlap z vody, rychlý start do plaveckého způsobu, zastavení hráče na krátké vzdálenosti, obraty ve vodě, změny směru plavání a posun hráče vpřed, vzad a do stran.
Výborných výsledků je možné dosáhnout jen na základě vysoké speciální všestrannosti .

Technicko-taktická příprava

V technicko-taktické přípravě provádíme nácvik a zvládnutí herních činností a osvojení si herních návyků. Tuto oblast rozdělujeme na:
-plavání všemi způsoby-kraul a znak(nácvik s hlavami nad vodou), prsní způsob(odpočinková fáze), motýlek a znak soupaž(nacvičovaný pro rychlé nastartování do kraulu i znaku a při vysokém výšlapu za účelem chycení míče), bok(využívaný při osobních soubojích s protihráčem)
-ostatní typické pohyby hráče
-útočnou činnost jednotlivce
-obrannou činnost jednotlivce
-hru brankáře(útočnou i obrannou)
-systémy hry
-nácvik míčové techniky-hod míčem, chytání míče a přihrávky, útočné a obranné kombinace.
Jako formu cvičení použijeme průpravná cvičení, herní cvičení, průpravné hry i vlastní hru podle věkových skupin, schopností hráčů a plánovaného období.

Psychologická příprava

Psychologická příprava je velmi důležitým faktorem, neboť během střetnutí, ale i v tréninku dochází k různým stresovým situacím mezi hráčem-trenérem-rozhodčím-obecenstvem. Proto při každém tréninku rozvíjí trenér u hráčů všechny pořebné morální a volní vlastnosti.
Do psychologické přípravy zahrnujeme: -ideovou přípravu(usměrňování životosprávy, rozšiřování vědomostí hráčů apod.)
-morální přípravu(plnění tréninkových povinností, hodnocení hráčů, trestání, odměňování apod.)
-volní přípravu(nebojácnost, překonávání překážek, odvaha, houževnatost, disciplína, sebedůvěra apod.)

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno