Cestovní doklady do Albánie

Mezi nejméně příjemné situace při výjezdu do zahraničí patří konflikt s místními zákony. Představiteli zákona jsou v Albánii (a i všude jinde) příslušníci policejního sboru. První, co policie po cizinci vyžaduje, jsou jeho doklady. Je-li cizinec řidič, rovněž se musí prokázat všemi požadovanými doklady motoristy a jeho vozidla.

Albánie v evropském kontextu

Albánie, malá zem ležící na Balkánském poloostrově, sice není členem Evropské unie, ale už v roce 2009 formálně požádala o přijetí. Je ovšem členem jiných evropských i světových orgánů, což je výsledek státní politiky v posledních třiceti let. V letech 1990–1992 byla ukončena komunistická vláda a zřízena pluralitní demokracie. Albánie je členem:

 • Organizace spojených národů (OSN),
 • Severoatlantické aliance (NATO),
 • Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE),
 • Rady Evropy,
 • Světové obchodní organizace (WTO),
 • Středoevropské zóny volného obchodu (CEFTA),
 • Organizace islámské spolupráce (OIC)
 • a jedním ze zakládajících členů Unie pro Středomoří.

Cestovní doklady do Albánie

Nejlepším poradcem, s jakými doklady musí občan české republiky cestovat do Albánie, je Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (MZV ČR). Co se týká cestovních dokladů do Albánie, uvádí:

Pro cestu do Albánie potřebuje občan České republiky platný cestovní, diplomatický nebo služební pas nebo občanský průkaz. Doklad musí být platný minimálně tři měsíce od vstupu do země,“ informuje MZV ČR. „Přitom maximální doba bezvízového pobytu v Albánii pro občany ČR je 90 dní během 180 denního období. Toto období se začíná počítat od prvního dne prvního vstupu na území Albánie.

 • V Albánii není zavedena povinnost registrace pobytu cizinců. V případě pobytu nad 90 dnů musí český občan podat žádost o dlouhodobé vízum na úřadovně cizinecké policie minimálně 30 dní před koncem bezvízového pobytu.

„Občané ČR nejsou povinni uhradit při vstupu do Albánie žádný vstupní poplatek.
Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou vždy ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily,“ informuje ministerstvo na svém veřejném portále. „Pro vstup do Albánie není předepsáno žádné povinné očkování, očkovací průkaz není vyžadován.“

Doklady motoristů

Pozornost je třeba věnovat přípravě povinných dokladů pro motoristy. Při cestě motorovým vozidlem albánská pohraniční kontrola vyžaduje:

 1.  mezinárodně platné potvrzení o jeho pojištění (tzv. zelenou kartu)
 2. a malý technický průkaz.

Ministerstvo zahraničí k tomu ještě dodává: „Ačkoliv není striktně vyžadován, doporučuje se mít s sebou též mezinárodní řidičský průkaz.“

Pozor na cestování cizím vozem: „Při cestě služebním (resp.ektive firemním) či zapůjčeným vozidlem je třeba při hraniční kontrole předložit plnou moc prokazující dispoziční právo k vozidlu. Plná moc by měla být notářsky ověřená, v angličtině, kromě údajů o vlastníkovi by měla obsahovat jméno a příjmení řidiče, číslo jeho cestovního dokladu a SPZ automobilu. Bez tohoto dokladu se řidiči vystavují riziku, že na území Albánie nebudou vpuštěni,“ varuje MZV ČR.

Celní a devizové předpisy

Albánie neleží ve Schengenském prostoru. Celní kontrola je standardní. Do Albánie lze bez ohlašovací povinnosti dovézt maximálně 1.000.000 ALL, tj. asi 7.150 EUR. Povinná směna valut není požadována. Dovoznímu clu nepodléhá dovoz následujícího zboží na jednoho cestujícího:

 • přiměřené množství věcí neobchodní povahy k osobní potřebě cestujícího a jeho rodiny a dárky a suvenýry nepřevyšující hodnotu 30.000 ALL, tj. asi 215 EUR; v případě osoby do 15 let je hodnota poloviční;
 • 200 ks cigaret nebo 100 ks krátkých doutníčků nebo 50 kusů doutníků nebo 250 gramů tabáku;
 • 1 litr destilátu s 22 a více % alkoholu či 1 litr nedenaturovaného etylalkoholu nad 80 %;
 • 2 litry vína či destilátu s obsahem do 22 % alkoholu;
 • 50 gramů parfému či 0,25 litru toaletní vody.

„Na osoby do 15 let se bezcelní dovoz limitu na tabákové výrobky a alkohol nevztahuje, na osoby ve věku 15 – 18 let se vztahuje jen bezcelní dovoz limitu tabákových výrobků, nikoliv alkoholu,“ vysvětluje se na webu MZV ČR.

Albánie. I malé množství tzv. měkkých drog může vést k zatčení a uvalení vazby. Foto: pixabay.com

Ani malé množství…

 • „Zakázán je dovoz omamných a psychotropních látek. I malé množství tzv. měkkých drog může vést k zatčení a uvalení vazby,“ varují předem na jmenovaném serveru.
 • Zbraně lze dovážet pouze s příslušným povolením.
 • Při průchodu celní přepážkou je každý cestující povinen mít u sebe pouze svoje vlastní zavazadlo.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno