Litovelsko: Po naučných stezkách litovelským Pomoravím

Na prvním místě rodinám s dětmi, na druhém místě všem, kdo mají rádi klidný pohyb unikátní přírodou je určen výlet litovelským Pomoravím. Asi šestnáctikilometrová trasa (kterou lze zkrátit na polovinu) z Litovle do Horky nad Moravou prochází lužním lesem, jedinečným přírodním prostředím, po naučných stezkách, chráněnými lokalitami. Mohou se na ni vydat rodiny s dětmi všeho věku, pěší, cyklisté, koloběžkaři, bruslaři, vozíčkáři, lidé se sníženou hybností… Celou cestu lze projít v pohodlné nízké vycházkové obuvi.

Litovelské Pomoraví, maskot, symbol a ukazatel Lesánkovy naučné stezky

Lesánkova cesta je upravena pro děti

Je tak trochu „nepatřičné“ zvát dospělé turisty na cestu, která je i v mapě označena jako „Lesánkova naučná stezka“. Infantilní pojmenování je ovšem zvoleno proto, že první část cesty litovelským Pomoravím je upravena pro rodiny s dětmi od předškolního věku. Z Lesánkova okruhu trasa pokračuje po naučné stezce Luhy Litovelského Pomoraví. Trasa je shodná se 4. Moravskou (cyklo) stezkou, jak je značena v turistických mapách. Prochází přírodní rezervací Litovelské luhy a národní přírodní rezervací Ramena Moravy.

Litovel, „hanácké Benátky“

Cesta do Litovle, „hanáckých Benátek“

Cesta začíná v Litovli. Turisté se tam dostanou autobusem, autem (sjezd z D 35), vlakem (od Senice nebo od Červenky).

Litovel leží 18 km severozápadně od Olomouce na řece Moravě, jejíchž šest ramen dodává Litovli specifický ráz. Město se proto také přezdívá jako  „hanácké Benátky“. Litovel se nachází se v nadmořské výšce 233 m n. m.

Litovel, náměstí. Zleva radnice, morový sloup, Langův dům.

Litovelské zajímavosti

  • Litovelská radnice: Stojí na náměstí Přemysla Otakara. V roce 1572 byla přestavěna a byla přistavěna 65,4 m vysoká věž, stojící přímo nad ramenem Moravy, což ji činí nejvyšším mostem na řece Moravě.
  • Morový sloup: Památník morové epidemie z roku 1714.
  • Langův dům: Jednopatrový měšťanský dům v městské památkové zóně na rohu náměstí Přemysla Otakara a Masarykovy ulice. Objekt je kulturní památkou České republiky.
Litovel, vodní dílo Nečíz na náměstí
  • Vodní dílo Nečíz: Nečíz je rameno řeky Moravy, protékající jádrem města přibližně od západu k východu s vícekrát upravovaným korytem, dnes z velké části zaklenuté. Tato urbanistická struktura byla již součástí středověkého vodního systému města.
  • Svatojánský most: Kamenný most přes řeku Moravu byl dostavěn kolem roku 1592 a je jedním z nejstarších dochovaných mostů v České republice a nejstarším na území Moravy.
Litovel, novorenesanční budova gymnázia Jana Opletala.
  • Budova gymnázia Jana Opletala: Budova novorenesančního stylu,  byla dokončena ve dnech 10. a 11. září 1904. Stojí na břehu rybníka ve Smetanových sadech
  • Městské hradby.

Lesánek vyvede z města

Z náměstí se turisté vydají po červené značce, která vede podél rybníka a kolem gymnázia do Sochovy ulice, kde začíná Lesánkova naučná stezka. Její charakter předznamenává úvodní informační cedule a s naučnými hracími prvky, které stezku charakterizují.

Provozovatel stezky, mikroregion Litovelsko, o stezce uvádí: „Lesánkova cyklotrasa je určena zejména pro rodiče s dětmi. Je bezbariérová a vhodná pro cyklisty i pro pěší s kočárky. Osm kilometrů dlouhý okruh začíná a končí v Litovli, ale je možné se na něj napojit i od Olomouce, Rozvadovic, Březové, Tří Dvorů a Střeně. Od Březové je zcela nová, cca 3 km dlouhá asfaltová cesta vhodná i pro in-line brusle. Na trase jsou prolézací a hrací prvky, lavičky a informační tabule o přírodě.“

Značená Lesánkova naučná stezka vyvede Lužní ulicí mimo zástavbu a převede přes řeku  Moravu. Po pár desítkách metrů se stáčí doleva, a vzápětí zase doprava do lesa. Ze zpevněné cesty opatřené značkami nelze sejít.

  • Naučné tabule mají odborný text ve výši očí dospělého,
  • hrací prvky s poznávací tématikou ve výši dětské postavy.

Lesánkova naučná stezka je primárně určena pro rodiče s malými dětmi. Je nenáročná a dá se po ní v pohodlně jet i s kočárkem nebo s invalidním vozíkem. Rodiče mohou i docela malé děti vybavit odrážedly, koloběžkami nebo jízdními koly, větší děti mohou mít s sebou kolečkové brusle, které si v některých rovných úsecích obují a na odpočívadlech zase vyzují. Ostatně, na trase se objevují i dospělí na bruslích nebo koloběžkách.

Odpočinková místa jsou vybavena moderně, a vkusně. Děti si na nich mohou odpočinout aktivním pohybem. Cvičební zařízení ovšem není pro pasivní zábavu, ale na procvičení obratnosti a fyzických dovedností dětí.

Koberce jarních květin

Pro turisty jsou silným estetickým zážitkem květinové kobercové pokryvy lužních lesů po obou stranách cesty. Sněženky a bledule, dymnivky, orseje, křivatec žlutý zde kvetou dřív, než se olistí stromy. A zároveň s nimi se za světlem derou vejčitě kopinaté a svěže zelené listy česneku medvědího. Lokality mají statut přírodních rezervací (Hanácká Amazonie, Litovelské luhy), a návštěvníci jsou naučnými tabulemi poučeni, jak se v chráněných lokalitách chovat.

Dál už bez Lesánka

U rozcestníku v bodu 49.6892036N, 17.1215508E (most přes Blahenku) se Lesánkova naučná stezka obrací zpět do Litovle. Naše cesta však pokračuje dál po červené, respektive po naučné stezce Luhy litovelského Pomoraví. Přivede silnici, po níž je třeba odbočit vpravo ke Lhotě nad Moravou a ujít asi 430 metrů k rozcestníku. U něj se odbočí vlevo (červená, Horka nad Moravou, 8,5 km). Cesta mezi rodinnými domky vyvede zpět do volné přírody. 

„Krajina vyniká druhovou pestrostí flóry a fauny, roste zde řada ohrožených druhů rostlin a pravidelně hnízdí asi stovka druhů ptáků. V 90. letech 20. století byl vysazen bobr evropský, ze vzácnějších druhů se vyskytují např. vydra říční a bohaté jsou rovněž populace ryb a obojživelníků. Chráněný přirozeně meandrující úsek řeky Moravy se větví v řadu bočních ramen. Pasáže cenných lužních lesů, nivních luk a mokřadů se táhnou v souvislém pásu,“ píše se na serveru strednimorava-tourism.cz, na němž zájemci najdou podrobnější informace.

Před obcí Hynkovem je u cesty vodácké tábořiště a půjčovna lodí, což je další tip na aktivní pobyt v litovelském Pomoraví.

Turisté projdou Hynkovem a čeká je poslední úsek cesty, která opět vede mezi říčními rameny a tůněmi. Informační tabule vysvětlují všechny zajímavé říční jevy.

Cesta končí v Horce nad Moravou, kde je možno ještě navštívit Dům přírody a pravěká pohřebiště. V Horce je také restaurace. A především do Horky zajíždí městská hromadná doprava z Olomouce (platí jízdenky MHD).

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno