Mnohočetný myelom

Mnohočetný myelom je jednou z forem nádorových onemocnění krve. Choroba je to poměrně vzácná a týká se spíše starších osob ve věku okolo 75 let. Je nebezpečná nejen svou podstatou, ale také tím, že vzniká plíživě a v časném stádiu ji lze rozpoznat pouze náhodným vyšetřením. Stále jde o nevyléčitelnou nemoc, nutno však podotknout, že výzkum v posledních letech pokročil a dává pacientům novou naději na úplné uzdravení.

Jak vzniká mnohočetný myelom

Nemoc vzniká nadměrným a nekontrolovaným množením myelomových buněk v kostní dřeni. Konkrétně se jedná o poruchu plazmatických buněk, které běžně produkují protilátky. Není známa přesná příčina toho, proč k nádorovému bujení dojde, ale u většiny pacientů byly zaznamenány jisté genetické změny. Dále je rizikovým faktorem vyšší věk, vystavení radiaci nebo určitá predispozice pro onemocnění na genetické úrovni.

Projevy mnohočetného myelomu

Příznaky nemoci se u pacientů mohou značně lišit, protože mezi myelomovými buňkami nemocných existují rozdíly. Obecně je možné projevy rozdělit do několika hlavních skupin podle toho, co mnohočetný myelom v těle pacienta ovlivňuje.

Vliv na kosti

Mnohočetný myelom poškozuje kosti, zapříčiňuje úbytek kostního materiálu a brání novému utváření kosti. To se projevuje následovně:

 • bolesti zad (hlavně v bederní oblasti)
 • bolesti kostí
 • vznik zlomenin bez zjevné příčiny

Vliv na krvetvorbu

Při onemocnění se vytváří látky, které brání správné a dostatečné tvorbě krvinek, zejména těch červených. V pokročilých stádiích se může omezit také tvorba krevních destiček a bílých krvinek. To se projevuje následovně:

 • zvýšená únava
 • ospalost
 • samovolné krvácení z nosu nebo dásní
 • rychlý vznik infekcí

Vliv na tvorbu protilátek

Myelom způsobuje, že se v těle tvoří velmi málo protilátek, které dokážou odstraňovat cizí a nežádoucí molekuly. Je tak oslabena imunita, což se projevuje na zvýšenou náchylností k dalším nemocem (chřipka apod).

Vliv na ledviny

Mnohočetný myelom může zhoršovat funkci ledvin, protože způsobuje nadměrnou tvorbu jedné ze složek imunoglobinu – patologické bílkoviny. Tato složka pak u některých pacientů poškozuje ledviny.

Vliv na množství vápníku v krvi

Ojediněle může nemoc zvýšit množství vápníku v krvi. To se projeví následovně:

 • časté močení
 • velká žízeň
 • zvracení
 • nechuť až odpor k jídlu
 • poruchy vědomí

Léčba mnohočetného myelomu

Protože je mnohočetný myelom nevyléčitelnou chorobou, je terapie zaměřena na to, aby došlo k vyvolání klidového období nemoci (remise) a k odstranění příznaků. K dosažení těchto cílů se využívá protinádorová léčba a podpůrná léčba.

Protinádorová léčba – k ničení nádorových buněk

 • Ozařování
 • Chemoterapie
 • Transplantace kostní dřeně

Podpůrná léčba – k odstranění příznaků a zmírnění potíží

 • Podávání léků proti odvápňování kostí a proti bolestem
 • Rehabilitace

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno