Obcházení soupeře

Obcházení soupeře je velice důležitá součast každého zápasu!!! Dnes bych vám představil tuto činnost alespoň teoreticky.
Obcházení soupeře je jednou z limitujících herních činností v útočné fázi hry, úspěšnost řešení útočných soubojů – situací 1:1 rozhodujícím způsobem ovlivňuje efektivnost jejího vedení a zakončení. Obejitím rozumíme překonání hráče, který se snaží zabránit vedení míče. O volbě způsobu obcházení rozhoduje postavení a pohyb protihráče a škála způsobů obejití, které hráč ovládá. Významně se uplatňuje schopnost využití klamavých pohybů a dále tvůrčího řešení při realizaci originálních, překvapivých a někdy pro hráče typických způsobů obejití. Obecně lze předpokládat, že čím je zásobník kvalitně osvojených způsobů obejití soupeře bohatší, tím je větší pravděpodobnost úspěšného řešení útočného souboje v situaci 1:1.

Přehled způsobů obejití:

Soupeř v bočném postavení – soupeře se zbavujeme a odpoutáváme se: – změnou rychlosti
– změnou směru
– zašlápnutím
– zaseknutím

Soupeř v čelném postavení:
– krátkou kličkou
– dlouhou kličkou
– obhozením
– prohozením
– stahovačkou

Zády k soupeři:
– rychlým obratem s odcloněním kolem bránícího hráče (po klamném výpadu nebo překročení míče na opačnou stranu)

Plasticita a variabilnost způsobů obejití soupeře v současném fotbalu převyšuje uvedený výčet. Uplatňují se např. kličky s překročením (v postavení čelem k obránci) nebo kličky s dvojím zaseknutím míče za stojnou nohu ( v postavení bokem k obránci) atd. Nácvik uvedených i dalších způsobů obcházení soupeře velmi dobře přibližuje zdařilá videokazeta autora Luďka Procházky (kterého velice dobře znám) „Jdi, uděláš ho!“, která je dostupná na našem trhu

Z hlediska nácviku techniky obcházení platí pro všechny způsoby následující klíčové kroky:
– utajení způsobu obejití (soupeř nesmí do poslední chvíle poznat jak bude útočný souboj řešen)
– využití klamavých pohybů v odpovídající rychlosti a vzdálenosti od soupeře – příliš rychlým nebo pomalým klamavý pohybem soupeře neoklameme – musí být zřetelný a věrohodný
– zrychlené vyvedení míče a současné krytí míče před soupeřem
– plynulé navázání další činnosti

Diagnostické pozorování zaměřené na obcházení soupeře:

– Sledujte reakce hráče na činnost bránícího soupeře – zbavuje se míče – pokusí se o obejití?
– Uplatňuje hráč více způsobů obejití?
– Jaká je jeho úspěšnost obcházení soupeře?
– Má hráč v tréninkovém procesu dostatek prostoru pro nácvik a zdokonalování obcházení soupeře?
– Uplatňuje úspěšně klamavé pohyby při obcházení?
– Dokáže zrychlit při vyvedení míče?
– Umí si míč pokrýt?

Jak na to. Vím, že si můžete říct, že to jsou jen řeči, ale takto to prostě je:
– Neustále zdokonaluj cit pro míč, ovládání míče se změnou rychlosti i směru
– Snaž se udržet míč v každé situaci u nohy.
– Zdokonaluj, vymýšlej při vedení míče nejrůznější klamavé pohyby tělem, nohama – Nezbavuj se zbytečně míče když nemůžeš úspěšně vystřelit nebo přihrát
– Neboj se podstoupit riziko osobního souboje, soupeř se dá obejít
– Neprováděj klamavé pohyby příliš rychle – soupeř na ně nestačí reagovat
– Neprováděj klamavé pohyby příliš pomalu – soupeř stačí odhalit pravý úmysl
– Reakci soupeře na zřetelný a včasný klamavý pohyb využij k rychlému obejití, uvolnění od soupeře

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno