Charakteristika způsobů obejití soupeře – detaily

V posledním článku to bylo bráno trochu obecněji, tak dnes jsem se trochu rozepsal:)

Soupeř v bočném postavení

O uplatnění změny rychlosti a směru zašlápnutím a zaseknutím míče jako způsobu odpoutání nebo obejití soupeře, jsem se již zmínil v předcházejícím člunku. Proto jen stručně k těmto způsobům.

Změna rychlosti

Používá se při atakování pohybující se hráče z boku. Nejčastěji se jedná o kombinaci zrychlení – zpomalení – zrychlení. Měněním rychlosti pohybu se bránící hrřáč dostává do nevýhody, zejména pokud má těžkosti se zastavením a opětovným rychlým vyražením. Hráč vedoucí míč se tak může odpoutat od soupeře.

Změna směru

Hráč s míčem předstírá vedení míče stejným směrem, ale ve vhodném okamžiku změnou způsobu vedení a tím i směru se odpoutává od soupeře. Ve hře se často využívá kombinací obou uvedených způsobů k uvolnění od soupeře.

Zašlápnutí míče

Provádí se vzdálenější nohou od soupeře a to tak, že hráč s míčem v plné rychlosti podrážkou švihové nohy zašlápne míč a energicky se zastaví. Soupeře zpravidla toto neočekává a setrvačností provede několik kroků v původním směru. V případě, že soupeř zareagoval včas a stačil zabrzdit svůj pohyb jako hráč s míčem pokračuje tento znovu rychlým vyražením a vedením míče v před. Pokud soupeř zareaguje pozdě, hráč s míčem tento okamžik využívá k vyražením do nového směru.

Zaseknutí míče

Používá se při řešení situace jako v předcházejícím případě, jen způsob provedení je jiný. Hráč vedoucí míč vzdálenější nohou od soupeře se náhle otočí o 180 stupňů směrem od soupeře, zastaví míč vnitřní nebo vnější částí nohy a op přeběhnutí protihráče pokračuje vedením míče v opačném nebo jiném směru. Princip zaseknutí míče je v různých modifikacích využívání například při kličce s dvojím zaseknutím míče za stojnou nohu nebo kličce zaseknutím míče vnitřní stranou vnější nohy za stojnou nohu dovnitř hřiště apod.

Pří všech uvedených způsobech, je-li hráč v tělesném kontaktu se soupeřem, nesmí zapomínat na hru tělem a na odpovídající krytí míče.

Soupeř v čelném postavení

Krátká klička

Používá se při obcházení soupeře na malém prostoru je-li v klidovém postavení nebo v pomalém pohybu či protipohybu a jsou-li v blízkosti bránícího hráče další protihráči. Z hlediska techniky jde o vedení míče těsně okolo soupeře, kdy hráč s míčem např. naznačí trupem pohyb na jednu stranu a vedením míče nerychlým vyražením na druhou stranu soupeře obchází. Je spojena s nečekanými a klamavými pohyby, které soupeře vyprovokují k určitému pohybu, který obcházející hráč využívá k obejití.

Dlouhá klička

Převážně se uplatňuje při taktickém ustupování soupeře v případě, je-li za ním větší prostor. Technicky se jedná o stejný princip obejití jako u krátké kličky, ale hráč vede míč po větším oblouku. Využívá se opět nečekaný i klamavých pohybů, změn rychlosti pohybu a především zrychlení při vyvedení míče se současným krytím míče.

Obhození

Je vhodné použít v případě dostatečného prostoru za soupeřem, bránící hráč pomalu ustupuje, stojí nebo se pokouší atakovat skluzem či mu dělají problémy obraty. Hráč vedoucí míč musí mít odpovídající rychlost, aby 1-2m před soupeřem usměrnil míč po jeho jedné straně, rychle ho oběhl po druhé a získal míč pod kontrolu. Vhodné využití klamavých pohybů zvyšuje efektivitu obhození.

V postavení zády k soupeři

Obrat s odcloněním

Provádí se v případech, kdy je bránící hráč v držení míče čelem k vlastní brance atakován zezadu útočníkem soupeře nebo naopak útočící hráč s míčem je zády k těsně bránícímu obránci soupeře. Hráč s míčem pod kontrolou provede 1-2 klamavé výpady trupem nebo překročení míče s následujícím rychlým obratem na opačnou stranu a vyvedením míče kolem bránícího hráče a jeho současném odclonění.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno