Podnebné pásy

O rozdělení podnebí podle podnebných pásů jsme se učili už na základní škole. Ruku na srdce, pamatujeme si vše, co nám tehdy naši učitelé vtloukali do hlavy? Pokud máte rádi cestování a zajímáte se zeměpis, bylo by dobré si problematiku podnebí a podnebných pásů alespoň v kostce zopakovat.

Podnebí a podnebné pásy

Podnebí je dlouhodobý stav počasí, který je ovlivněn mnoha faktory. Jedná se o náročný jev, kterému se věnuje samostatný vědní obor – klimatologie. Aby se jednotlivé krajiny s různými stavy počasí rozdělily, vytyčily se tzv. podnebné pásy, které charakterizují konkrétní oblast. Je třeba říci, že existuje celá řada klasifikací s rozdílnými přístupy, které zohledňují jiné faktory i metody měření. Problematické je především dělení na přechodových hranicích. Na školách a mezi laickou veřejností se nejčastěji využívá základní dělení na 5 podnebných pásů – polární, subpolární, mírný, subtropický a tropický.

Podnebné pásy

Polární podnebný pás

Polární pás typ podnebí, který se vyskytuje kolem polárního kruhu nebo za ním. Vyznačuje se velmi chladným podnebím a je tvořený polární pustinou. Průměrná roční teplota je nižší než 0 °C. V polárním podnebním pásu nerostou žádné stromy. V létě je den dlouhý 24 hodin, naopak během zimy trvá celých 24 hodin noc. Polární podnebný pás se vyznačuje také minimálním množstvím srážek.

Subpolární podnebný pás

Subpolární podnebný pás se vyznačuje velmi dlouhou zimou a krátkým létem, které bývá chladné. Subpolární podnebný pás je charakterizován extrémními teplotními rozdíly mezi létem a zimou. Zatímco v zimě může teplota klesnou i pod -40 °C, v letním období se občas vyšplhá i k teplotám kolem 30 °C. V subpolárním podnebném pásu nepadá příliš srážek a vegetace je málo rozmanitá. Do subpolárního podnebného pásu patří severní území Kanady, Ruska a severských zemí. Jižní část subpolárního tropického pásu je naprosté většiny tvořena oceány.

Mírný podnebný pás

Mírný podnebný pás se vyznačuje teplým létem a mírnou zimou. Srážky jsou v mírném pásu rovnoměrné. Mírný podnebný pás se dělí na oceánský, ve kterém jsou srážky rovnoměrné a výkyvy teplot nízké, a mírný kontinentální. Průměr teploty v letním období odpovídá cca 20 °C, v zimě pak kolem 5 °C. Do mírného pásu spadá západní a střední Evropa, podélná strana Atlantského a Tichého oceánu, Východní Čína, Severní Amerika a další oblasti. Česká republika spadá právě do mírného podnebného pásu.

Subtropický podnebný pás

Jedná se o oblast mezi mírným a tropickým pásem. Pro subtropický pás jsou charakteristické minimální teplotní rozdíly mezi dnem a nocí. Obecně platí, že pokud je teplo přes den, pak je teplo i v noci. Na západním okraji pevnin se letní teploty pohybují mezi 25-35 °C, na východním okraji pak taktéž, ale zimy jsou o pár stupňů teplejší. Patří sem například jižní státy Severní Ameriky, jih Jižní Ameriky, větší část Austrálie nebo severní část Afriky.

Tropický podnebný pás

Tropický podnebný pás je pokrytý pouštěmi, deštnými pralesy a savanami. Pro přesnější klasifikaci se dále dělí na rovníkový, střídavě vlhký a suchý. Suchý tropický pás je charakterizován minimem srážek, velkými teplotními rozdíly během dne a průměrnou měsíční teplotou 25 až 40 °C.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno