Domů Zdraví Péče o zdraví Pro správné držení těla

Pro správné držení těla

Vzpřímené držení těla je ve vývoji člověka projevem adaptace na podmínky vnějšího prostředí. Vyvíjelo se ve vztahu k pracovní činnosti.

Vzpřímené držení těla je ve vývoji člověka projevem adaptace na podmínky vnějšího prostředí. Vyvíjelo se ve vztahu k pracovní činnosti. Z fyzikálního hlediska působí na lidské tělo zákony tíže, kterým se lidské tělo musí přizpůsobovat. Celý komplex inervačních mechanismů udržujících vzpřímený postoj je tzv. posturální reflex. Na tento nepodmíněný vrozený reflex působí četné podmíněné reflexy kladné i záporné.

Hlavní zdroje impulsů posturálního reflexu vycházejí z vestibulárního aparátu (orgán rovnováhy) a z proprioceptorů, tj. orgánů vnitřního čití ve šlachách a svalech: spolupůsobí receptory zrakové, sluchové i kožní. Na vzruchy z receptorů citlivě reaguje svalový tonus, tj. klidové napětí svalstva. I klidový postoj je výsledkem tonické činnosti svalů udržovaných v rovnováze tzv. posturálními svaly. Jsou to svaly působící proti zemské tíži. Patří sem svaly stehenní, svalstvo hýžďové, bederní, břišní, prsní a zádové, především vzpřimovače trupu a hluboké svaly šíjové.

Pasívně je vzpřímené držení těla zajišťováno pomocí napětí vazů a tvarem páteře. Z uvedeného výčtu posturálního svalstva je zřejmé, že vlastně každé cvičení přispívá do určité míry ke správnému držení těla.

Cviky na správné držení těla

Cviky, které mají na správné držení těla bezprostřední vliv, označujeme jako cviky přímivé. Sledujeme jimi především posilování zádového svalstva v oblasti hrudní části páteře současně s protahováním prsního svalstva a procvičováním svalstva pletence ramenního. Přimivého účinku dosahujeme hlavně tzv. přímivými polohami paží. Jsou to takové polohy, které stlačují lopatky vnitřními hranami k sobě a posilují svalstvo v oblasti lopatek. Druhou skupinu přímivých cviků tvoří rovné až prohnuté předklony, jimiž posilujeme zádové svalstvo procházející podél páteře a zmenšujeme tak hrudní kyfózu. Účinek těchto dvou skupin přímivých cviků násobíme jejich vzájemným spojováním v jednoduché sestavy, např. prohnutý předklon, skrčit připažmo, ruce ze stran ramen. Přímivý účinek mají i hrudní záklony prováděné aktivně, např. v lehu na břiše zvedáním horní části trupu nad zem, nebo pasívně, např. v kleku předklon, vzpažit, ruce opřít o zem a prohnout páteř: vydatně se protahuje prsní a bederní svalstvo. Při provádění přímivých cvičení musíme dbát ve zvýšené míře na přesnost.

Vadné držení těla

Při nepřesném a nedbalém provádění ztrácejí totiž přímivé cviky svůj příznivý účin a mohou naopak upevňovat, popřípadě i zhoršovat nesprávné držení těla. Proto se doporučuje cvičit při domácí gymnastice před zrcadlem. Před každým domácím cvičením i po něm zaujměte vědomě správné držení těla. Postavte se na celá chodidla, vytáhněte se co nejvýše, jakoby vás někdo vytahoval za vlasy na temeni, hlavu držte zpříma, nezvedejte ramena a neprohýbejte se v kříži. V tomto napjatém postoji vydržte asi 30 sekund, potom svalstvo uvolněte, ale snažte se, aby jednotlivé části těla zůstaly ve stejných polohách jako při vytažení. Je správné zaujmout tento postoj několikrát během dne. Budete-li domácí gymnastikou posilovat svalové skupiny, které mají pro správné držení největší význam, tj. svalstvo zádové, šíjové a břišní, správné držení těla se vám stane za čas samozřejmým.

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno