Z Pavlova do Mikulova: Nejkrásnější cesta po hřebeni Pavlovských vrchů

Velmi krásný, zajímavý a poučný je pěší výlet Pálavskými vrchy. Začne v Pavlově a skončí v Mikulově. Přičemž se cesta dotkne nejnižšího bodu – břehu Novomlýnského vodního díla, zavede k téměř kultovní plastice Věstonické venuše, přes tři zříceniny převede přes hřeben bělostných Pavlovských vrchů, z nichž klesne do Mikulova. Středně náročná túra měří asi 19 kilometrů. Nelze ji vykonat na bicyklu nebo s dětským vozítkem. Pevné boty jsou nutností, trekingové hole výhodou.

Není v Česku takového kraje…

„Není v České republice mnoho míst, která by se mohla pochlubit tak krásnou a rozmanitou přírodou a nevšední krajinou jako Pálava s jejími bělostnými skalami, mozaikami rozkvetlých stepí, vinohrady na sluncem ozářených stráních, a se zbytkem podpálavských luhů s letitými duby na břehu slepého ramene Dyje,“ píše se na webu palava.ochranaprirody.cz

Pálava, kostel sv. Markéty v Pavlově

Pavlov by stál za samostatný výlet

Skoro dvacetikilometrový pěší výlet přes Pálavu začíná v Pavlově, kam se lze dopravit jedině autobusem.

Obec Pavlov stojí za prohlídku, jedná se vesnickou památkovou rezervaci, a každý návštěvník musí uznat, že právem.

  • Půvabné stavby na návsi,
  • kostel svaté Barbory.
  • V obci je zřízeno informační centrum, ale není otevřené každá den.
  • V Pavlově je samoobsluha, kde je možno koupit si svačinu a pití na cestu.

Nad Pavlovem se sice dominantně tyčí zřícenina hradu Děvičky, ale tu zatím turisté vynechají, a naopak sestoupí po zelené turistické a zelené naučné stezce k pavlovskému Archeoparku. Území obce bylo osídleno nepřetržitě od dob lovců mamutů až do naší doby.

Pálava, Archeopark v Pavlově

Za Kopčemem a Veverčákem

„Archeopark Pavlov je moderní expozicí zpřístupňující jednu z nejvýznamnějších pravěkých lokalit doby lovců mamutů na světě. Přibližuje návštěvníkovi sídelní areál vytvořený moderním Homo sapiens na svazích hřebene Pálavy v období před 30 000 lety,“ píše se na oficiálních stránkách archeoparkpavlov.cz, kde turisté získají všechny informace potřebné před návštěvou.

  • Tu by si ovšem měli naplánovat na jiný den, protože cesta přes Pavlovské vrchy teprve začíná a prohlídka Archeoparku vyžaduje čas.
Pálava, vodní dílo Nové Mlýny

Vodní dílo s „nepěknou“ pověstí

Zelená naučná stezka svede na břeh novomlýnského vodního díla. Vodní dílo Nové Mlýny (VDNM) je kaskáda tří přehradních nádrží na řece Dyji pod Pavlovskými vrchy. Nádrže byly postaveny v 70. až 80. letech 20. století, aby zamezily každoročním záplavám a zvýšily intenzitu zemědělské výroby. Dolní nádrž je největší vodní plochou na Moravě a celá kaskáda zabírá plochu 32,3 km². Nádrže jsou nicméně velmi mělké, hloubka často nepřesahuje dva metry. Svědčí o tom i zbytky stromů, které tu a tam trčí z vody.

O VDNM se už v době výstavby vedly odborné spory, ale v době totality neměla slova ekologů a krajinářů žádnou váhu. „Výstavba vodního díla a regulace Dyje měla dramatické účinky na životní prostředí, přičemž plány na rozsáhlé zavlažovací kanály byly po roce 1989 opuštěny, a její hlavní účel tak pominul. Následkem zaplavení oblasti je zánik desítek hektarů původních lužních lesů, které zajišťovaly rozliv vody v krajině a měly značnou retenční schopnost. Po protestech některých ekologických organizací a odborníků na životní prostředí byla snížena hladina prostřední nádrže o 85 cm a vytvořeny dva ostrůvky, na kterých se obnovily původní lužní lesy již během pěti let od ustoupení vody,“ píše se mimo jiné v české verzi Wikipedie.

Pálava, plastika Věstonické venuše

Věstonická venuše: Nejslavnější česká modelka

Na úrovni obce Dolní Věstonice je třeba sejít vlevo z naučné stezky. Po několika desítkách metrů cesty směrem do obce se nachází zvětšená plastika Věstonické venuše. U které se chce skoro každý vyfotit.

„Mezi dnešními Dolními Věstonicemi a Pavlovem existovala pravěká tábořiště lovců mamutů, po nichž zbyly nejen skládky mamutích kostí a pozůstatky ohnišť, ale i světoznámá soška Věstonické venuše,“ uvádí portál palava.ochranaprirody.cz

Pálava, most přes vodní dílo Nové Mlýny

Na most, a na svatojakubskou  cestu

Sice by se dalo pokračovat dál do obce, ale zajímavější je vrátit se na břeh VDNV a podél vody dojít až k mostu oddělujícího nádrže. Podél vozovky na mostě jsou chodníky, takže je možno z mostu jednak pozorovat hladinu nádrží (ptactvo), jednak pořídit docela pěkné fotky.

Z mostu se turista vrátí po červené značce do centra Dolních Věstonic (možnost občerstvení v restauracích, bufetu nebo v samoobsluze). Červené značky se poutník bude držet až do závěru cesty.

  • Zajímavost: Tato cesta je součástí mezinárodní Svatojakubské cesty do Santiaga de Compostela. Na směrovkách se proto objevuje modrý symbol mušle.
Pálava, plastika Anděla lásky nad Dolními Věstonicemi.

Anděl lásky od soukromého dárce

Pohodlným stoupáním cesta  mine novodobý artefakt – sochu Anděla lásky instalovanou v roce 2018 soukromým dárcem. 

Z vinic cesta odbočí do lesa a  zavede až na zříceninu hradu Děvičky. Tak jako jsou Děvičky do daleka široka viditelné, takový je ze zříceniny rozhled.

Pálava, výhled na Dolní Věstonice ze zříceniny hradu Děvičky

Ale to ještě není všechno. Z Děviček cesta dál stoupá k televiznímu vysílači Děvín. Vpravo do cesty je jednak příjemná louka k výhledu, ale také startovací plocha paragladistů.

Cestou,kde se střídají půvabné partie pálavských stepních luk s malebně rozervanými úseky v soutěskách vápencových skalisek, turisté sestoupí do obce Klentnice (travnatá cesta podél vinohradů).

Pálava, trosky Sirotčího hrádku

Bělostné trosky Sirotšího hrádku

V Klentnici – stále po červené – odbočí vpravo. Cesta sice stoupá, ale přijatelně. Pohled zpět na Děvičky, Děvín a bílé skály je úchvatný. A než se turista naděje, z lesíku vystoupí další překvapení – zřícenina Sirotčího hrádku (viz titulní foto).

Celá náhorní oblast kolem zříceniny (Tabulová hora) stojí na „prozkoumání“. Přitom se turisté pohybují stále vpřed po červení k vyhlídce na Kočičí skále, geoparku Turold, jeskyni Liščí díra.

Pálava, výhled na Mikulov z Tabulové hory

Poslední úsek cesty skýtá pěkný pohled na Mikulov, kde výlet končí.

Itinerář cesty z Pavlova do Mikulova

Start Pavlov km
1 Vesnická památková rezervace Pavlov
2 Pavlov – Informační centrum
3 Kostel sv. Barbory – nahoru a po Klentnické dolů
4 Nahoru po Na Návsi NS zelená
5 Pavlov Archeopark 1,7
6 kaplička, plastika Věstonické venuše 2,3 podél břehu
7 Dyje, km 64,0 – hráz VD Nové Mlýny II 1,60 červená
Archeologické vykopávky Vysoká zahrada
8 Archeologická expozice 1,00
9 Kostel sv. Michala – na návsi
10 Habánské náměstí – Husí plácek 0,40
11 Dívčí hrad (Děvičky) – zřícenina, odbočka 2,10
12 Zřícenina hradu Děvičky – obejít dokola cca 350 m
Z Dívčího hradu-rozcestí po červené přes vysílač Děvín plus 1,5 km a 150 m převýšení. Pak o 110 m níže a nahoru 70 m výškových
Okolo Děvína plus 450 m
Ze soutěsky po zelené a modré přes Velký Špunt o 1,4 km delší, převýšení 80 m červená
13 Socha sv. Jana Nepomuckého 3,90
14 Zřícenina hradu Sirotčí hrádek – vyhlídka nad Klentnicí 0,70
15 Stolová hora (459 m) 0,62
16 Vyhlídka z Kočičí skály 1,80
17 Přístřešek Turold – lom ( Geopark Turold, jeskyně Liščí díra 1,70
18 zřícenina Kozí hrádek 0,73
19 bust st. U pošty 0,43
Celkem 19

 

Pálava, cesta přes hřeben Pavlovských vrchů

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno