Z Rýmařova k Rešovským vodopádům, na hrad Sovinec a do Uničova

Rešovské vodopády nedaleko Rýmařova zažívají v současné době zvýšený zájem veřejnosti. Několikrát byly připomenuty v televizním vysílání – a to mnohdy stačí. Spolu s vodopády ale mohou turisté poznat zajímavý kout Moravy. Víkendový výlet zavede do míst, kam se turisté příliš často vydávají: na hrad Sovinec a do Uničova.

Rýmařov není na konci světa

Výchozím bodem výletu je město Rýmařov. Rozkládá se doslova v úpatí Nízkého Jeseníku:

Do Rýmařova vede železniční trať, ale cestování je mírně komplikované. Ve Valšově (trať Olomouc – Ostrava, Svinov) je třeba přesednout na lokálku. Proto je pohodlnější jet do Rýmařova autobusem. Míří sem linky z Olomouce, Bruntálu, Jeseníku. Pro vzdálenost a polohu je vhodné návštěvu tohoto regionu naplánovat při vícedenním pobytu na střední a severní Moravě.

Hornické město s tradicí brokátů

„Podhorské městečko na rozhraní Nízkého a Hrubého Jeseníku mezi Bruntálem a Šumperkem patří k nejdeštivějším místům Česka,“ píše se na turistickém portále Kudy z nudy, který má rovněž „lví podíl“ na současné popularizaci neprávem opomíjeného regionu.

Návštěvníky okamžitě upoutá dominanta náměstí – renesanční stavba radnice. Na náměstí se nachází městské muzeum. Rýmařov je město s horní historií, jako ostatně celý kraj. Proto je v muzeu zajímavá expozice věnovaná regionální geologii a těžbě. Neméně zajímavá je stálá výstava textilnictví – v Rýmařově se vyráběly mimo jiné reprezentativní brokáty.

Doba přeje malým pivovarům

Protože se někteří turisté zaměřují na poznání lokálních malých pivovarů, nebudou v Rýmařově zklamáni. Zdejší malý pivovar Excelent (kde se i vaří teplá jídla) se nachází v původní budově harachovského pivovaru  a dovede k němu červená turistická značka.

 • V Rýmařově ještě stojí za zhlédnuté kostel svatého Michala a muzeum turistických známek.

Z Rýmařova je třeba se vydat po zelené turistické značce. Vede – trochu nepříjemně – po silnici, naštěstí ne příliš frekventované. Dovede k obci Horní Město (zajímavý kostel Máří Magdalény), kde se značka stáčí na jih. Zelené značka  vede příjemným stinným údolím až k Rešovským vodopádům.

Rešovské vodopády

Rešovské vodopády jsou jedním z nejoblíbenějších cílů turistů. Říčka Huntava zde v kaňonovitém údolí vytváří kaskády a vodopády. V místech vodopádů překonává Huntava pruh tvrdší horniny. Nejvyšší stupeň je 10 metrů vysoký. Rešovské vodopády byly vyhlášeny chráněným přírodním výtvorem.

 • Protože je stezka kolem říčky a vodopádů kamenitá, je třeba pevné obutí a zvýšená opatrnost.
 • Zejména v letním období se po cestě pohybuje víc lidí.
 • Trasa není průjezdná pro dětské kočárky a invalidní vozíky.

Cesta od vodopádů vede do obce Rešova, kde je restaurace „žijící“ jedině z turistického ruchu. Dobře v ní vaří.

Přes luka a lesy na Sovinec

Červená značka vede kouzelnou krajinou mezi lukami a lesy přes vrch Ostrý a zavede na křižovatku s modrou značkou vedoucí na hrad Sovinec. Na Sovinci se konají příležitostné výstavy, jsou zde pořádány kulturní akce, zejména vystoupení šermířských skupin, divadelních souborů a hudebníků a prezentována tradiční řemesla. Hrad je otevřen denně kromě pondělí.
Hrad Sovinec (v majetku bruntálského muzea) má vlastní webové stránky, kde lze zjistit, jaká akce se na něm koná.

Ze Sovince na dno úvalu

Cesta ze Sovince do už povede jenom z kopce. Otevírají se něm úchvatné výhledy na Hanou, kdy se turista může pocvičit v zeměpise: jednak to je poloha hanáckých měst, jednak se může přesvědčit, že Hornomoravský úval je skutečně úval. Na protější straně se zvedá Drahanská vrchovina.

 • Ze Sovince se lze dostat také autobusem do Olomouce, Rýmařova nebo do Valšova na vlak. Spojení jsou ovšem řídká, takže využití veřejné dopravy by předpokládalo domácí přípravu a dodržení časového plánu.
 • Lepší spojení do Olomouce je z lázeňské obce Paseka (lázeňské domy slouží v současné době jako Odborný léčebný ústav). Paseka leží doslova v úpatí hor. 

Cesta úrodnou Hanou

Cesta pěšky do Uničova je poměrně příjemná – bez výškových rozdílů. Vede přes Horní a Dolní Dlouhou Loučku. Když je štěstí a právě tudy projíždí linkový autobus, je možno si cestu do Uničova zkrátit. Vynechat Uničov by byla škoda, vždyť kdy má člověk příležitost toto krásné a starobylé městečko zhlédnout?

Uničov: Město vystavěné s královskou velkorysostí

Jestliže rýmařovské náměstí s renesanční radnicí připadalo návštěvníkům velmi pěkné, budou v Uničově příjemně překvapeni. Zdejší náměstí je ještě krásnější. Uničov býval královským městem. Byl založen roku 1213 moravským markrabětem Vladislavem Jindřichem. S výstavbou města a zúrodňováním půdy začal ve 13. století němečtí kolonisté. V novém městě se stali rozhodující společenskou vrstvou. Už při založení města se zjevně předpokládalo, že se Uničov stane důležitým centrem severozápadní Moravy, čemuž odpovídalo například velkoryse vyměřené náměstí.

Další zajímavosti Uničova

Na starobylém náměstí s majestátní budovou pseudorenesanční radnice (původně byla jen tržním domem) se nacházejí historické měšťanské domy, barokní kašny a unikátní mariánský sloup. Stojí tam rovněž původně gotický kostel Povýšení sv. Kříže s krásným barokním interiérem, který je dnes využíván jako koncertní síň a galerie. 

 • Ve státním seznamu kulturních památek je zapsán kostel Nanebevzetí Panny Marie pocházející z první poloviny 14. století.
 • Naproti kostelu stojí budova bývalé školy, která sloužila v 19. století jako špitál.
 • Na travnaté ploše na jižní straně kostela je umístěna socha sv. Jana Sarkandera, která připomíná světcovo krátké působení v Uničově.
 • Na severní straně se pak nachází socha s neobvyklým zpracováním mariánského motivu kojící Madony.
 • Na východní straně kostela u presbytáře je k vidění kamenný kříž. Kamenická práce s tělem Ukřižovaného Krista je datovaná letopočtem 1808.

Konec cesty z hor do roviny

Výlet lze zakončit na uničovském vlakovém nádraží. Spoje do Olomouce jezdí co chvíli, a z Olomouce se turisté dostanou do všech směrů.

Plánování cesty

 1. Místa k přenocování musí turisté zvolit podle svého naturelu a ročního období. Zamluvený penzion, stan, bivak… Hodně záleží na čase, v němž vyjdou z Rýmařova. Ale to jsou přípravné práce, které se dělají velmi příjemně.
 2. K Rešovským vodopádům se dá zajet i autem. V takovém případě se míří do Rešova, kde je parkoviště. Z něho to je k vodopádům jen malý kousek.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno