Alzheimerova choroba: příznaky, léčba

Alzheimerova choroba je nemoc, která postihuje převážně starší osoby. Narušuje činnost mozku tím, že mění mozkové buňky. Způsobuje postižení kognitivních funkcí. Pacienty s tímto onemocněním tak trápí nejrůznější poruchy myšlení, paměti, úsudku a další. Postupně dochází až k rozvoji demence, kdy nemocný není schopen vést běžný život bez pomoci druhých.

Příčiny Alzheimerovy choroby

Chorobu poprvé popsal německý lékař Alois Alzheimer již v roce 1907. V této době se jednalo o velmi vzácné onemocnění, nyní se však určitá forma demence vyskytuje u zhruba 7 miliónů Evropanů. Její příčiny dosud nejsou zcela objasněny. Hovoří se spíše o souhře mnoha rizikových faktorů se spouštěčem nemoci, kterým může být dle aktuálních zpráv vir, porucha obranyschopnosti nebo vliv prostředí. Velkou roli sehrává samozřejmě i vysoký věk. Po 65. roce dochází u každé dvacáté osoby k poškozování mozkových buněk bez zjevné příčiny. U osmdesátníků se jedná dokonce o každého pátého člověka. Alzheimerova choroba postihuje převážně staré lidi

Příznaky Alzheimerovy choroby

Rozvoj nemoci je poměrně pozvolný. Prvotní projevy bývají často přisuzovány vysokému věku, a tak jim samotný pacient ani jeho okolí nevěnují příliš pozornosti. Níže uvádíme přehled běžných modelových příznaků:

  • Poruchy krátkodobé paměti – pacient si není schopen vzpomenout, co např. přes den dělal, co měl k obědu apod. (oproti tomu si vybavuje věci z dávné minulosti a opakovaně o nich hovoří)
  • Neustálé pokládání banálních otázek – „Kolik je hodin?“, „Co je dnes za den?“ apod.
  • Potíže s vyjadřováním a řečí – pacient si nedokáže vzpomenout na pojmenování konkrétních věcí, při vyjadřování používá opis, není schopen mluvit plynule, užívá velmi strohé věty, které na sebe často nenavazují, nedokáže dokončovat myšlenky
  • Zmatenost – pacient čím dál tím více nedokáže určit, kde zrovna je a proč tam je, velmi obtížně se orientuje v čase
  • Postupné změny v osobnosti – pacient se v pokročilých fázích onemocnění zcela mění, pokud byl dříve milý a hodný, může se jeho chování zcela otočit a začne být nepříjemný, agresivní, přestane se věnovat oblíbeným činnostem a celkově je velmi pasivní
  • Halucinace, bludy a paranoidní představy – pacient se stává velmi podezíravý, obviňuje i velmi blízké osoby z toho, že se proti němu spolčily, lžou mu, okrádají ho apod.
  • Problémy s chůzí – pacient velmi špatně chodí, vrávorá, v konečných fázích se již neudrží na nohách
  • Pomočování – dochází k problémům s udržením moči
  • Nepřijímání potravy – pacient přestává jíst, v konečných fázích spíše z toho důvodu, že není schopen si jídlo připravit a ani zkonzumovat

Léčba Alzheimerovy choroby

V současné době neexistuje lék, kterým by bylo možné Alzheimerovu nemoc zcela vyléčit. Terapie je proto zaměřena na zmírnění obtíží a projevů. K tomuto účelu je využíváno farmakologických i nefarmakologických metod. Pacientům se podávají léky na podporu kognitivních funkcí, zmírnění depresí, neklidu, agresivity nebo proti poruchám spánku. Důležitou součástí léčby je také rehabilitace a cvičení, trénink paměti, řeči a dalších dovedností. I přes tato opatření nelze zastavit progres nemoci, lze jen udržet kvalitu života v co nejvyšší možné míře co nejdéle.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno