Cévní mozková příhoda: příznaky, léčba a její následky

Cévní mozková příhoda patří mezi jedno z nejobávanějších akutních onemocnění. Vyžaduje co nejrychlejší lékařskou pomoc, protože představuje přímé ohrožení na životě. Projevy této choroby bývají většinou neurologického charakteru, výjimkou však nejsou ani případy průběhu bez symptomů.
Při cévní mozkové příhodě (jinak také ictus, mozková mrtvice, CMP, mozkový infarkt) dojde k omezení přívodu krve do určité části mozku. Existují dva důvody, proč je prokrvení omezeno:

 1. uzavře se mozková tepna = ischemická cévní mozková příhoda (nejčastější)
 2. dojde ke krvácení z mozkové cévy = hemoragická cévní mozková příhoda (závažnější)

Příznaky cévní mozkové příhody Mrtvice se může ohlašovat velkými bolestmi hlavy

Symptomy nebo skupiny symptomů se objevují podle toho, jaká část mozku byla příhodou zasažena. Obecně se hovoří o omezení hybnosti různých částí těla.

Hlavní příznaky

 • Jednostranná ztráta hybnosti a síly v končetinách
 • Poklesnutí jedné paže při pokusu předpažit
 • Poklesnutí koutku při pokusu usmát se
 • Nesrozumitelná mluva, drmolení, případně nadávání
 • Ztráta rovnováhy, potíže s chůzí
 • Poruchy zraku
 • Intenzivní a silná bolest hlavy (může vyvolávat zvracení)
 • Závratě, poruchy vědomí

Pokud tyto projevy rozpoznáte, okamžitě volejte rychlou záchrannou pomoc!

Ischemická cévní mozková příhoda

 • Lakunární infarkt – motorické a senzorické poruchy
 • Totální přední infarkt – poruchy řeči, neschopnost porozumění řeči, poruchy vidění, poruchy hybnosti a citu v nohou, rukou a obličeji
 • Parciální přední infarkt – podobné příznaky jako u předchozího typu mrtvice, mohou se přidat více lokalizované poruchy citu
 • Zadní infarkt – pohyby bez kontroly a koordinace, poruchy svalového napětí, v nejhorších případech bezvědomí

Hemoragická cévní mozková příhoda

Oproti ischemické poruše se příznaky mnohem rychleji rozvíjejí, postižení je ještě závažnější, a to z důvodů krvácení, které zvyšuje nitrolebeční tlak. Je ovšem nutné podotknout, že v otázce projevů nelze odlišovat ischemickou příhodu od této. Záleží opět na tom, jaká část mozku je omezena. Velkým nebezpečím u tohoto typu je možnost vzniku mozkového otoku, omezení centra pro dýchání a srdeční činnost. Statistiky udávají, že po této mrtvici 2/3 pacientů umírají zhruba do půl roku.

Primární léčba cévní mozkové příhody

Způsob terapie je volen podle typu CMP a rozsahu postižení. Ischemická příhoda se většinou léčí medikamenty, které mají za úkol odstranit sraženinu, co způsobila nedostatečné prokrvení. Dochází také k podpoře prokrvení, zprůchodnění ucpaných cest a ochraně tkání s cílem zachovat jejich funkčnost. Hemoragická příhoda se léči chirurgicky, tedy operací, při které se zastaví krvácení. Následně se také musí upravit nitrolebeční tlak za pomocí medikamentů.

Sekundární léčba – rehabilitace

Mrtvice za sebou může a nemusí zanechat následky. Záleží na průběhu a na tom, zda se stihlo postižení rozvíjet. Proto u této choroby rozhodují doslova vteřiny. Čím déle je určitá část mozku bez potřebného prokrvení, tím větší a závažnější následky lze očekávat. Někteří pacienti se tak musí učit znovu chodit, mluvit, případně se musí naučit žít život s novým omezením, např. ochrnutou končetinou apod.

Jelikož je rehabilitace a opětovné zařazení do běžného života často velmi komplikovaná, fungují v České republice specializovaná centra, která k terapii přistupují komplexně. Jsou zde k dispozici neurologové, psychologové, fyzioterapeuti, logopedi a další specialisté. Netřeba také zapomenout na to, že prodělaná mrtvička s sebou přináší i nutnost určitých režimových opatření, lze je shrnout pod obecně známý pojem – zdravý životní styl.

1 komentář

 1. DOBRÝ DEN , JSEM 5 MĚSÍCU PO MOKOVÉ PŘÍODĚ, NEVIM JAK SE K TOMU MÁM CHOVAT ŠPATNĚ MLUVÍM KRADA STRAVA MĚ OCHRNUJE MÁM STRACH ABY SE MĚ TO NEVRÁTILO .ZEMELA MĚ NA TO MATKA A SESTRA ZEMŘELY HNED NEMĚLY POMOC , PTÁM SE JE TO DĚDIČNÉ,? jak mohu po nemoci jšt žít špatně píši mmoc se omlouvám ,dkuji olga

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno