Charakteristika současného fotbalu a požadavky na trénink

Fotbal je sportovní, týmová, branková hra a patří v naší republice k nejoblíbenějším sportovním hrám. Na profesionální úrovni je i faktorem ekonomickým a politickým, může také ale sloužit jako vhodná forma aktivního odpočinku a zábavy.

Herní zatížení je určováno objemem, intenzitou a složitostí činností v průběhu utkání. Výsledky analýz utkání ukazují, že hráči překonají v závislosti na jejich místě v sestavě přibližně 9000 – 12 000 metrů. Z toho například hráč středové řady absolvuje přibližně 4 800 m chůzí, 3 100 m klusem 2 200 m rychlým během a 900 m sprintem. Délka sprintů je nejčastěji v délce 16 – 30 metrů (hodnoty převzaty z uefa.com).
Současné pojetí hry je charakterizováno neustálým zvyšováním požadavků na intenzitu herních činností v utkání při současně se zvětšující složitosti. Jinými slovy, hráč má na uskutečnění herních činností stále méně času i méně prostoru.
Proto je stále zdůrazňována nutnost přiblížení podmínek tréninkového procesu podmínkám utkání. Jde o požadavky na rychlost vnímání – „čtení hry“ a řešení a to vše v deficitu času a prostoru a v osobním kontaktu se soupeřem. Dále je kladen důraz na neustálý rozvoj záměrné skupinové a týmové herní spolupráce hráčů mužstva v útočných i obranných činnostech.
Pro kvalitní trénink musíme vyhodnotit nedostatky herního výkonu a to buď výkonu družstva nebo individuální výkon.
Týmový herní výkon je sice podmíněn individuálními herními výkony všech členů mužstva, ale není jejich pouhým souhrnem. Jednotlivé individuální výkony se navzájem doplňují, kompenzují a podléhají také vzájemnému regulačnímu působení. Prostor pro herní činnost každého hráče v rámci týmového výkonu je určen společným cílem – vítězstvím, případně co nejlepším výsledkem.
Individuální herní výkon má vždy formu herních činností jednotlivce, projevujících se více méně souvislým řetězcem herních činností v utkání, které jsou projevem herních dovedností. Herní dovednosti (zpracovat míč, vystřelit..) jsou učením – tréninkem získané dispozice k účelnému jednání ve hře.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno