Pneumotorax

Pneumotorax je závažné onemocnění, které v případě neléčení může skončit až smrtí. Vždy je nutné lékařské ošetření. Jaké druhy pneumotoraxů existují a jak je poznat se dozvíte v tomto článku.

Pokud vnikne vzduch do prostoru hrudníku mezi poplicnicí a pohrudnicí, jedná se o pneumotorax. Prostor se odborně nazývá pohrudniční (pleurální) dutina. Podtlak, který je v těchto místech obvyklý, je průnikem vzduchu narušen a tlak se začíná vyrovnávat s tlakem atmosférickým. Jako důsledek se plíce smršťují a zhoršuje se dýchání postiženého, které se může zcela zastavit.

Příčiny pneumotoraxu

Existují tři druhy pneumotoraxu. U uzavřeného vnikne vzduch jednorázově do hrudníku a otvor, kterým vzduch vnikl, se ihned uzavřel. Otevřený pneumotorax naopak stále „komunikuje“ s vnějším prostředím. U záklopkového (tzv. ventilový) pneumotoraxu se rána otevírá a uzavírá podle nádechu a výdechu.

Pneumotorax může vzniknout jako důsledek plicních chorob. V takovém případě se nazývá spontánní. Úrazový pneumotorax vzniká v souvislosti s poraněním průdušek, jícnu, hrudníku nebo zlomenými žebry. Dále existuje iatrogenní pneumotorax. Ten vzniká při různých invazivních vyšetřeních a ošetřeních, jako jsou hrudní punkce nebo opichy páteře. Někdy může být příčinou také alternativní léčba zvaná akupunktura.

Příznaky pneumotoraxu

  • kašel
  • bolest na hrudi
  • zvýšená tepová frekvence
  • snížení krevního tlaku
  • bledost
  • cyanóza
  • zvuk unikajícího vzduchu
  • jasná zpěněná krev vytékající z rány

Léčba pneumotoraxu

V nemocnici se pneumotorax diagnostikuje za pomoci rentgenu. V případě nekomplikovaného uzavřeného pneumotoraxu se obvykle postižený pouze sleduje do úplného zhojení. Naopak otevřený pneumotorax se řeší drenáží. Do hrudní dutiny se zavede hadička napojená na odsávačku, která odvádí vzduch. Některé druhy pneumotoraxů se řeší primárně za pomoci punkční jehly. Další alternativou je chirurgický zákrok.

První pomoc

Pokud se jako laik setkáte s pneumotoraxem, ihned zavolejte záchranku. Jestliže se jedná o uzavřený pneumotorax, položte postiženého do stabilizované polohy. Měl by ovšem ležet na straně, která byla postižena.

U otevřeného pneumotoraxu zakryjte ránu sterilním, ale poloprodyšným obvazem ze tří vrstev. Jeho dolní okraj by měl zůstat volný, aby mohla odtékat krev a také unikat vzduch z hrudní dutiny! Jestliže má postižený v hrudní dutině zabodnutý nějaký předmět, nesmíte ho vytahovat! Naopak je nutné ho zabezpečit proti dalšímu pohybu.

Pokud se setkáte s ventilovým pneumotoraxem, tak jako laik můžete zahájit umělé dýchání v případě, že postižený přestane dýchat. Lékař po příjezdu změní ventilový pneumotorax na otevřený za pomoci punkční jehly.

Pneumotorax je život ohrožující onemocnění, proto musí být včas rozpoznáno a hlavně léčeno. To platí zejména u akutních případů, ke kterým dochází nejčastěji u různých úrazů a nehod.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno