Domů Zdraví Seznam chorob Rakovina plic: příznaky, léčba

Rakovina plic: příznaky, léčba

Rakovina plic (karcinom plic) je závažným onemocněním, o kterém se velmi často hovoří jako o obávané nemoci kuřáků. Jedná se o velmi zákeřnou chorobu, protože o jejím rozvoji nemusí dlouhou dobu nemocný vůbec vědět. O to razantněji se posléze přihlásí o slovo – někdy se její ložiska rozšíří i do dalších orgánů.

Vznik nádoru je výsledkem nekontrolovaného růstu buněk s pozměněnou genetickou informací. Taková mutace může být způsobena biologickými, chemickými, fyzikálními nebo hormonálními vlivy. Nejrozšířenějším druhem rakoviny plic je bronchogenní karcinom. Ten se z lékařského hlediska dále dělí na malobuněčný (velmi rychle roste a metastázuje) a nemalobuněčný. Liší se nejen důrazem rozvoje a projevy, ale také možnostmi léčby. Obecně jsou nemalobuněčné karcinomy snadněji operovatelné.

Příčiny rakoviny plicRakovina plic je známá jako nemoc kuřáků

Zdaleka nejvíce se o vznik rakoviny plic zasazuje kouření cigaret. Z výsledků vědeckých studií vyplývá, že kuřák, který denně vykouří 20 cigaret denně, je rakovinou ohrožen zhruba 13× více než nekuřák. Z dlouhodobých kuřáků zhruba čtvrtina skutečně onemocní. Cigaretový kouř totiž obsahuje spoustu karcinogenních látek, které se tak dostávají přímo do plic. Rizikovou skupinou jsou však i osoby, které se vyskytují v blízkosti kuřáka (typicky v jedné domácnosti, případně zaměstnanci barů a restaurací apod). V takovém případě se jedná o pasivní kouření, které je taktéž velmi nebezpečné. Někdy se jako příčina uvádí také špatné životní prostředí a oblasti s velkou koncentrací radonu nebo azbestu. Lze také zmínit genetické faktory, případně různé další závažné nemoci, v jejichž důsledku může vzniknout právě rakovina plic (například tuberkulóza).

Příznaky rakoviny plic

Popis symptomů se odvíjí podle stadia, v jakém se nemoc nachází. Jak již bylo zmíněno na řádcích výše, zpočátku je rakovina neznatelná. Mimo to mohou být jednotlivé příznaky velmi nespecifické a nemocný i jeho okolí je mohou přisuzovat běžným chorobám (chřipka, nachlazení apod). V začátcích lze vypozorovat tedy zvýšenou teplotu, nechutenství, chrapot, hubnutí, obtížné polykání nebo vyšší únavu. Hlavním příznakem je však kašel. A i když jím daná osoba do té doby trpěla, což je u kuřáků běžné, mění se jeho charakter. S rozvojem rakoviny je více dráždivý a záchvatovitý, celkově zní jinak a může docházet k vykašlávání většího množství hlenu či dokonce krve. K tomu se přidává bolest na hrudi nebo při dýchání.

Léčba rakoviny plic

Je nutné uvést, že prognóza rakoviny plic nebývá příznivá. Platí ale, že čím dříve dojde k jejímu odhalení a následně k zahájení léčby, tím samozřejmě lépe. I tak se většinou terapie soustředí na prodloužení života pacienta při zachování jeho nejvyšší možné kvality. Konkrétní postupy se volí dle typu karcinomu a také podle toho, zda se objevují metastáze u jiných orgánů.

  • Malobuněčný karcinom

Základní léčbou u tohoto typu je chemoterapie, kdy se do těla vpravují cytostatika, která přispívají k rozpadu zhoubných buněk. Zpravidla se kombinuje s radioterapií, kdy se ozařováním snaží lékaři zastavit růst nádoru. Obě léčebné metody však mají spoustu nežádoucích účinků (padání vlasů, únava, zvracení).

  • Nemalobuněčný karcinom

Typickým léčebným postupem u tohoto karcinomu je chirurgický zákrok. Ten spočívá v odstranění buď části, nebo celého laloku plic. Provádí se také u nádoru, který není možné odstranit celý. Jeho zmenšení je však dobrým začátkem případně úspěšné chemoterapie.

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno