Domů Cestování Slovinsko Slovinsko: Mapa

Slovinsko: Mapa

Republika Slovinsko (slovinsky Republika Slovenija), zkráceně Slovinsko (slovinsky Slovenija) je stát ležící na jihu střední Evropy. Jeho sousedy jsou Rakousko, Maďarsko, Chorvatsko a Itálie. Samostatné Slovinsko vzniklo roku 1991 jako první z nástupnických států bývalé Jugoslávie. Slovinsko na mapě světa zabírá jen 20 273 km². Počet obyvatel Slovinska k 1. lednu 2018 činil 2 066 880, z toho bylo 1 027 041 mužů a 1 039 839 žen. Hlavním městem Slovinska je Lublaň.

Slovinsko, první samostatný

Slovinsko byla jedna ze  šesti zakládajících republik bývalé Jugoslávie. Současné Slovinsko se stalo nezávislým v roce 1991. Protože mělo Slovinsko historické vazby k západní Evropě, silné hospodářství a stabilní demokracii, rychle se transformovalo do moderního státu. Slovinsko se neúčastnilo jugoslávského válečného konfliktu.

Slovinsko na mapě

Ve Slovinsku se střetávají čtyři významné evropské geografické regiony – Alpy, Dinárské hory, Panonská pánev a Středomoří. Slovinsko má 47 kilometrů dlouhý pobřežní pás u Jaderského moře. Mořské pobřeží se táhne od hranic s Itálií k Chorvatsku. Přesto se podstatná část Slovinska se nalézá v povodí Černého moře. 

Na mapě Slovinska se dále nachází alpský horský region sousedící s Itálií a Rakouskem, smíšené hory a údolí s četnými řekami na východ. Na na podstatné části  severních hranic Slovinska se rozkládají alpské skupiny:

Nejvyšší bod Slovinska je hora Triglav –  2864 m.n.m.

Počasí a podnebí ve Slovinsku

Ve Slovinsku je podnebí alpské, kontinentální a středomořské. Většina Slovinska má kontinentální podnebí.

 1. Na pobřeží Jadranu je středomořské klima;
 2. kontinentální podnebí s mírnými až horkými léty a studené zimy jsou na plošinách a v údolích na východu.
 3. V alpských masivech je podnebí alpské.

Průměrná teplota je -2 °C v lednu a 21 °C v červenci.

Povrch Slovinska

Podstatná část plochy Slovinska je kopcovitá až hornatá. Přibližně 90 procent povrchu území leží víc než 200 metrů nad mořem.

 • Jihozápadní část země je krasovou oblastí s podzemními řekami, roklinami a  jeskyněmi. Rozkládají se mezi Středozemním mořemLublaní.
 • Východ a severovýchod Slovinska, zejména u hranic s Chorvatskem a Maďarskem, se rozkládají roviny.

Zemědělská plocha zabírá přibližně 4 685 km², z toho orná půda asi 1 751 km². Trvalý travní porost je na  2 673 km² a zbývajících 260 km² jsou trvalé kultury. Dále se ve Slovinsku nachází 161 km² vinic.

Národnostní složení obyvatel Slovinska

Průměrná hustota obyvatelstva je 101,9 na km2. Během posledního sčítání lidu v roce  2002 se ke slovinské národnosti přihlásilo 1 631 363 obyvatel (83,06 %), druhým nejpočetnějším etnikem jsou Srbové – 38 964 (1,98 %). Dále ve Slovinsku žijí:

 • Chorvaté: 35 642 (1,81 %),
 • Bosňané: 21 542 (1,1 %),
 • Muslimové: 10 467 (0,53 %),
 • Maďaři: 6 243 (0,32 %),
 • Albánci: 6 186 (0,31 %),
 • Makedonci: 3 972 (0,2 %),
 • Romové: 3 246 (0,17 %),
 • Černohorci: 2 667 (0,14 %),
 • Italové: 2 258 (0,11 %).
 • K české národnosti se hlásilo 273 a ke slovenské 216 osob.

Slovinsko v mezinárodní politice

 • Slovinsko je od 28. března 2004 členem NATO,
 • od 1. května 2004 členem Evropské unie,
 • od 1. ledna 2007 členem Evropské měnové unie,
 • od 21. července 2010 rovněž OECD.
 •  V letech 1997 až 1999 bylo Slovinsko nestálým členem Rady bezpečnosti OSN,
 • v první polovině roku 2008 předsedalo Slovinsko Radě Evropské unie 
 • a v období května až listopadu 2008 bylo v čele Výboru ministrů Rady Evropy.

Zdroj: S použitím serveru MZV ČR; s využitím české verze Wikipedie

Foto: PrntSrc mapy Slovinska (mapy.cz); pixabay.com, freeimages.com

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno