Domů Sport Cestování Světové strany

Světové strany

Rozlišujeme celkem čtyři základní světové strany. A to sever, jih, východ a západ. Tyto světové strany, které se shodují se směrem poledníků a rovnoběžek, a jsou na sebe tudíž kolmé, nacházejí uplatnění při určování směrů, základní orientaci v mapách nebo se používají k navigaci.

Sever

Sever, který je označován písmenem S nebo N (Sever, Nord, North), je světovou stranou, jež směřuje ke geografickému severnímu pólu. Pokud zrovna stojíte na rovníku ve směru otáčení, najdete sever po vaší levé ruce.

Severní magnetický pól

Jestliže si k určování světových stran budete pomáhat kompasem, počítejte s tím, že střelka kompasu bude vždy ukazovat k severnímu magnetickému pólu, jehož poloha se odhaduje na 82°42′ severní šířky a 114°24′ západní délky.

Magnetická deklinace

A jak se nazývá odchylka mezi zeměpisným a magnetickým severem? Magnetická deklinace. Tato magnetická deklinace je však v různých místech Zeměkoule různá a navíc se mění i v čase.

Jih

Na opačném konci Země než sever, leží další hlavní světová strana – jih. Skutečný jih, který je označován písmenem J nebo S (South), směřuje k jižnímu pólu Země. Právě severní a jižní pól jsou mezi sebou propojeny pomyslnou čárou zvanou poledník.

Jižní magnetický pól

Při určování této světové strany na kompasu mějte rovněž na paměti, že střelka kompasu bude ukazovat směrem k jižnímu magnetickému pólu, jehož poloha se odhaduje na 64°32′ jižní šířky a 137°52′ východní délky.

Východ

Jelikož se Země otáčí kolem své osy, označuje východ stranu, na níž vychází Slunce. Nutno ovšem podotknout, že Slunce vychází přesně na východě pouze v den jarní a podzimní rovnodennosti.

Orientace starých map

Východ, který je označován písmenem V či E (East), leží kolmo ke směru severnímu a jižnímu. Pro zajímavost, v minulosti nebyly mapy – tak jak je tomu dnes – orientovány na sever, ale na východ, nebo také na jih.

Kompas

Západ

Na rozdíl od východu západ určuje směr, kde Slunce zapadá. Tato světová strana je označována písmeny Z nebo W (West). Stejně jako východní směr je západní směr kolmý na severní a jižní směr.

Vedlejší světové strany

Kromě hlavním světových stran rozlišujeme také vedlejší světové strany, a to severovýchod (SV), jihovýchod (JV), jihozápad (JZ) a severozápad (SZ). Podobně jako hlavní světové strany jsou k sobě kolmé i tyto vedlejší světové strany a přesně půlí úhel mezi hlavními směry.

Větrná růžice

Spolu s hlavními světovými stranami tvoří vedlejší světové strany tzv. větrnou růžici, která se uplatňuje k orientaci v mapách i v terénu již od dob antiky. Podstatou je, že jednotlivé strany růžice (kterých je celkem osm) mezi sebou svírají úhel 45 stupňů.

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno