Vodstvo ČR

Česká republika leží na hlavním evropském rozvodí. To znamená, že většina řek v tuzemsku pouze pramení a posléze odvádí svou vodu do zahraničí. Voda z Česka je konkrétně odváděna třemi úmořími. Voda z českých, moravských či slezských řek se tak vlévá do Severního, Černého, nebo Baltského moře.

Vodstvo ČR

Povodí Labe

Ke kterému úmoří jednotlivé části České republiky spadají? Až 63,3 procent českého území je odvodňováno řekou Labe a jejími přítoky, z nichž největší je řeka Vltava. Voda z povodí Labe, kam spadá většina Čech, následně putuje do Severního moře.

Povodí Dunaje

Dalších 27,3 procent českého území je odvodňováno řekou Dunaj vlévající se do Černého moře. Dunaj sice přes Česko přímo neprotéká, ale vlévá se do něj řeka Morava s hlavním přítokem řekou Dyjí. K černomořskému úmoří tak patří většina území Moravy.

Povodí Odry

Do Baltského moře se vlévá řeka Odra, k jejímuž povodí náleží 9,3 procenta českého území. Jde především o Slezsko, sever Moravy, Liberecko či Broumovsko.

Střecha Evropy

Hlavní evropské rozvodí v České republice přechází přes třetí nejvyšší tuzemské pohoří Kralický Sněžník, kterému se přezdívá střecha Evropy. Pod jeho nejvyšším vrcholem, který nese taktéž název Kralický Sněžník, totiž ve výšce 1380 metrů nad mořem vyvěrá pramen řeky Moravy, která patří k úmoří Černého moře.

Tři úmoří

Říká se ovšem, že řeka Morava má v rámci pohoří Kralický Sněžník tolik pramenů, kolik je dnů v roce. Proč se ale Kralickému Sněžníku říká střecha Evropy? Voda z jeho svahů totiž odtéká celkem do tří moří.

Severní, Baltské a Černé moře

Na vrcholku Klepý (či Klepáč), polsky zvaném Trójmorski Wierch (tj. Trojmořský vrch), je totiž jeden z pramenů řeky Moravy patřící k černomořskému úmoří, dále zde pramení Lipkovský potok tekoucí do blízké Tiché Orlice patřící k úmoří Severního moře a nakonec ze svahu, který je již na polské straně, odtékají pramenné potůčky Kladské Nisy patřící k úmoří Baltského moře.

Nejdelší česká řeka

Nejdelší českou řekou je řeka Vltava, jejíž tok měří 430 kilometrů. Vltava pramení na Šumavě, protéká Českým Krumlovem, Českými Budějovicemi nebo Prahou a u Mělníka se vlévá do řeky Labe. Vltava tak spadá k úmoří Severního moře. K hlavním přítokům Vltavy se řadí Malše, Lužnice, Otava, Berounka či Sázava.

Umělé vodní nádrže

Na řekách se často setkáte s umělými vodními nádržemi, které byly budovány převážně v průběhu dvacátého století. Tyto nádrže vznikly nejen kvůli regulaci vodních toků a s ní spojené ochraně před povodněmi. Umělé vodní nádrže jsou i zásobárnami pitné vody, slouží k výrobě elektrické energie a v některých případech i k rekreačním účelům.

Lipno, Orlík a Dalešice

Největší českou vodní nádrží je Lipno na Vltavě, nejobjemnější Orlík na Vltavě, nejhlubší Dalešice na Jihlavě, s nejdelší hrází Nechranice na Ohři a s největší vodárenskou nádrží Švihov na Želivce.

Rybníky v Česku

Kromě řek se v České republice setkáte také s rybníky, které byly v tuzemsku budovány již od dvanáctého století. Nejprve kvůli chovu ryb, později jako zdroj vody pro pohon mlýnů či hamrů. Největším českým rybníkem o ploše 489 hektarů je rybník Rožmberk, který se nachází poblíž Třeboně v Jihočeském kraji.

Přírodní jezera

V České republice najdete také jezera. Ovšem je jich málo a mají i celkem malou rozlohu. Jde přitom zpravidla o jezera ledovcová, rašelinná, říční či krasová. Největším českým jezerem je Černé jezero na Šumavě, které je ledovcového původu. Nejhlubší české jezero pak leží uvnitř Hranické propasti.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno