Ataxie

Ataxie je symptom, pro který jsou typické poruchy koordinace pohybů. Není důsledkem svalové slabosti, ale poškození některé z částí nervové soustavy, která se na koordinaci a správné aktivaci i fungování pohybů podílí. Může mít negativní vliv na řeč, pohyby očí, schopnost polykat, chůzi, uchopování objektů a další běžné úkony. Dopad na kvalitu života tak může být bohužel velmi výrazný.

Základními druhy ataxie jsou:

 • cerebelární ataxie – porucha v mozečku, který se stará o koordinaci pohybů
 • vestibulární ataxie – porucha mozkového kmene, vestibulárních jader, hlavového nervu nebo vnitřního ucha
 • senzorická ataxie – porucha senzitivních nervů
Dědičná ataxie

Ataxie může člověka postihnout i bez zjevné příčiny. Některé typy nebo podmínky pro její rozvoj jsou dědičné. Mezi ty patří i vada určitého genu, který dovoluje abnormální produkci bílkovin. Ty následně omezují schopnosti nervových buněk v mozku a míše, které postupně degenerují, což se projeví právě ataxií. 

Jak se ataxie projevuje?

 • ztráta rovnováhy
 • ztráta svalové koordinace v končetinách
 • obtíže při chůzi
 • potíže s polykáním
 • neschopnost správně držet tělo
 • špatný nebo zkreslený odhad vzdálenosti mezi dvěma předměty
 • neschopnost udržet rytmický pohyb
 • třes u jemné motoriky
 • závratě
 • pocity na zvracení
 • rychlé oční pohyby
 • porucha vnímání skrze smysly

Příčiny ataxie

Jak již bylo uvedeno na začátku článku, ataxie je symptomem, projevem nějakého onemocnění, případně následkem úrazu. Objevuje se, když dojde k poškození, degeneraci nebo ztrátě nervových buněk. Podle toho, jaké části mozku se toto postižení týká, se následně odvíjí typ ataxie a to, jakým způsobem pacienta trápí. Většinou se objeví při skleróze multiplex, u polyneuropatií při diabetu, onemocnění cév, nádorech, případně jako následek alkoholismu či užívání drog. Uvádíme přehled dalších příčin:

Léčba ataxie

Přímá terapie ataxie jako takové neexistuje. Vždy je třeba najít příčinu a tu se snažit odstranit. Ne vždy to je možné, proto se léčba soustředí na potlačení příznaků. U některých typů – např. ataxie jako komplikace planých neštovic či jiné virové infekce – může ataxie sama odeznít postupem času.

Důležitou součástí terapie ataxie jsou také rehabilitační cvičení a adaptivní zařízení. Typickým příkladem jsou fyzioterapie zaměřené na zvyšování síly a zlepšování koordinace nebo logopedie pro zlepšení mluvy. Z adaptivních zařízení to jsou např. chodítka, speciálně upravené předměty denní potřeby, komunikační pomůcky, kolečková křesla apod.

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno