Domů Cvičení Cvičení doma Cvičení s činkami

Cvičení s činkami

Zájem o cvičení s činkami se v posledních letech prohloubil v důsledku tendence cílevědomého zvyšování tělesné zdatnosti, udržování kondice a formování harmonicky rozvinuté postavy.

Zájem o cvičení s činkami se v posledních letech prohloubil v důsledku tendence cílevědomého zvyšování tělesné zdatnosti, udržování kondice a formování harmonicky rozvinuté postavy. Tato tendence proniká i do domácí gymnastiky. Lehké činky jsou typickým posilovacím náčiním pro rozvoj dynamické síly . Mládež a ženy cvičí většinou s 1-2 kg činkami , starší chlapci a muži s 2-3 kg činkami. Cvičíme s činkami

Cvičení s činkami – zvýšení váhy činky

Po delší době intenzivního denního cvičení můžete s postupným narůstáním základní síly váhu činek po ½ kg zvyšovat, u mužů až na 5 kg.
Z požadavku stupňování zátěže ovšem vyplývá, že buď musíte mít sadu činek o různé váze, nebo si pořídit jednoruční kotoučové činky s vyměnitelnými kotouči. Při cvičení s činkami je velmi důležitá rychlost pohybů: jak zrychlení, tak zpomalení pohybu zvyšuje posilovací účinek. Počet opakování cviků bývá obvykle větší než při cvičení bez zátěže – 20 – 30 krát, většinou se cvičí až do projevů místní únavy .

Cvičení s činkami -držení činek

Činky můžeme držet třemi různými způsoby, které ovlivňují účinnost cviku:
a)
v každé ruce jednu činku úchopem uprostřed,
b)
obě činky v jedné ruce úchopem uprostřed,
c) v každé ruce jednu činku úchopem za hlavici.
Většinu cviků bez náčiní lze provádět i s činkami a zvýšit tak účinnost cvičení. Při cvičení s činkami zařazujeme ve větší míře výdrže v různých polohách paží nebo doprovodné pohyby paží (kroužení, točení, osmičky, hmitání). Často také provádíme pohyby s činkami v nízkých základních polohách (klek, sed, leh), abychom zabránili souhybům ostatních částí těla a soustředili úsilí do procvičované partie.

Protažení při Cvičení s činkami

Posilovací cvičení s činkami je třeba prokládat cviky uvolňovacími a protahovacími, při nichž odkládáme činky na zem tak, aby nám nepřekážely při cvičení. Při všech cvičeních následujícího souboru, pokud není uvedeno jinak, držíte v každé ruce jednu činku úchopem uprostřed. Pro inspiraci:

1. V podřepu rozkročném bočném naznačujte pažemi přímé údery jako při boxu.

2. Ve stoji rozkročném se uvolněně předkloňte, volně svěšené paže zkřižte. Proveďte prohnutý předklon vpravo a upažte. Vraťte se do uvolněného předklonu, paže zkřižte a totéž zacvičte vlevo (posilování zádového svalstva).

3. Ve stoji rozkročném vzpažte. Proveďte mírný úklon vpravo a vzpřim, mírný úklon vlevo a vzpřim. Cvičte v rychlém tempu s přesným vyznačováním poloh (posilování postranního svalstva trupu).

4. Ve stoji uchopte činky za hlavici a zapažte, činky jsou v prodloužení paží. Proveďte dřep a předpažte, vraťte se do stoje a zapažte (posilování svalstva nohou).

5. V sedu zkřižném skrčmo skrčte připažmo, lokty jsou u těla, činky ze stran u ramen. Vzpažte a zahmitejte pažemi vpřed a vzad. Pak proveďte hluboký předklon, činkami se snažte dosáhnout co nejdále dopředu na zem (posilování zádového svalstva).

6. Lehněte si na záda, upažte a přednožte roznožmo. Opakovaně zkřižujte paže i nohy a vracejte se do základní polohy. Paže i nohy se musí pohybovat ve svislé rovině (posilování svalů břišních a svalstva paží).

7 . Lehněte si na břicho a vzpažte. Obloukem vzad připažte levou a stejným způsobem ji znovu vzpažte. Totéž zacvičte pravou a pak oběma pažemi najednou (posilování zádového svalstva).

8 . Lehněte si na záda a vzpažte. Přejděte do sedu skrčmo a předpažte, vraťte se do lehu a vzpažte. Cvičte opakovaně v rychlém tempu (posilování přímého břišního svalstva).

9. Ve stoji pokrčte připažmo, předloktí směřují vpřed. Střídejte dva poskoky na pravé s natočením trupu a činek vpravo s dvěma poskoky na levé noze s natočením trupu a činek vlevo (dynamické posilování svalstva nohou a procvičování vnitřních orgánů).

10. Ve stoji rozkročném upažte a proveďte současně čelný kruh levou paží a kruh pravým předloktím a opačně (cvičení nervosvalové koordinace spojené s posilováním paží).

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno