Město Tábor, to není jen opakování učiva ze základní školy

Město Tábor zná – alespoň podle jména – i ten český žáček, který má z dějepisu v základní škole dostatečnou. A dřív „bylo hůř“. O Táboru chtě-nechtě alespoň „něco“ věděl i „notorický propadlík“. Za to vše mohli husité. Vlastně husitská tradice, jejíž odkaz byl svého času u nás – řekli bychom – naddimenzován. Město Tábor patří k nejpěknějším jihočeským destinacím. Vyplatí se udělat si do Tábora výlet, který nebude prost turistických aktivit. Pěší putování Táborem zvládneme ve vycházkovém oblečení a obuvi.

Město Tábor, táborské panoráma s řekou Lužnicí.

Tábor: Historické město na Lužnici

Tábor je okresní město v Jihočeském kraji:

 • 50 km severně od Českých Budějovic
 • a 75 km jižně od Prahy
 • na řece Lužnici.

Žije zde přibližně 34 tisíc obyvatel a je tak, po Českých Budějovicích, druhým největším městem v kraji.

Historické jádro města, s dokonale zachovalou sítí křivolakých uliček v gotickém duchu, je památkovou rezervací.

Město Tábor je přímo předurčeno k pěším prohlídkám. Je s tím počítáno – město je dobře vybaveno informačním systémem pro pěší.

Tábor, secesní táborská sokolovna.

Secesní sokolovna v Táboře

Sokolovna v Táboře zaujme návštěvníky, kteří do Tábora přijeli autobusem nebo vlakem. Nachází se poblíž obou nádraží. 

„Sokolovna v Táboře, kombinující novorenesanční a secesní sloh, byla postavena v letech 1904-1906 podle projektu Ludvíka Čížka. Severní průčelí zdobí ve výši prvního patra malby. Zakladatele Sokola M. Tyrše a J. Fügnera připomínají na severní straně jejich portréty a na jižní busty,“ uvádí se na serveru hrady.cz.

Honosnějším severním průčelím se sokolovna otvírá do Tyršovy ulice, kombinaci  novorenesanční a secesní architektury zdobí malby ve výši prvního patra. Nad vchodem jsou portréty Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera. Jižní průčelí v Budějovické ulici doplňují jejich busty. Vedle vchodu z Tyršovy ulice jsou umístěny pamětní desky připomínající členy Sokola zemřelé za druhé světové války.

Tábor, zemědělská škola s botanickou zahradou

Zemědělská škola v Táboře, kulturní památka

Zemědělská škola v Táboře byla založena roku 1866. Patří k nejstarším školám svého druhu v Čechách. Její výjimečnost spočívala v tom, že byla první školou tohoto typu v Rakousku, jejímž vyučovacím jazykem byla čeština. Stala se skutečně školou slovanskou – od vzniku do roku 1900 na ní získalo vzdělání 1309 žáků – a to nejen Čechů, ale i Poláků, Srbů, Bulharů.

 • Ke škole stále patří i botanická zahrada, která byla v roce 2000 společně s budovou školy prohlášena za kulturní památku.
 • Návštěvníci Botanické zahrady mohou obdivovat více než 4 000 druhů rostlin, od teplomilných rostlin, pěstovaných ve sklenících, přes evropské i exotické druhy stromů, až po různé druhy koření a obilovin.
 • Zahrada se zabývá projektem, zaměřeným na obdělávání půdy bez použití umělých hnojiv a chemikálií.
Tábor, Žižkovo náměstí

Centrum Tábora: Žižkovo náměstí

Tábor byl založen na jaře roku 1420 husity a pojmenován podle hory Thabor u Nazaretu, v dnešním Izraeli. Historické centrum města tvoří Žižkovo náměstí. Po jeho obvodu se nachází řada významných historických a památkově chráněných budov:

 • pozdně gotický děkanský kostel Proměnění Páně z roku 1512,
 • stará radnice z konce 15. století,
 • pozdně gotický Ctiborův dům z roku 1597, ve kterém se nachází matrika.
 • Uprostřed náměstí je kašna z roku 1567
 • a pomník Jana Žižky z Trocnova  z roku 1884.
Tábor, zbytky táborského hradu

Zbytky táborského hradu

Hrad, oddělený od města mohutnou hradbou a příkopem, měl v každém nároží jednu věž – pravděpodobně dvě věže s kruhovým půdorysem a dvě s čtvercovým. Zachována zůstala pouze kruhová věž Kotnov s připojenou Bechyňskou branou. Druhá, takřka identická, se nacházela v oblasti dnešní sladovny. Čtvercové (kvadratické) věže se nezachovaly.

Tábor, přehrada Jordán

K táborskému Jordánu

Ke koloritu Tábora patří Jordán, nejstarší údolní nádrž ve střední Evropě. Byla vybudována v roce 1492 jako zásobárna pitné vody pro město. Vodní nádrž má plochu asi 50 ha a maximální hloubka činí 14 metrů.

Jordán je v současné době hojně využíván k rekreaci. Volný čas lze strávit na Sluneční pláži či si dopřát oddych na protějším klidném břehu, volně přístupném.

 • K Jordánu patří také další přírodní zajímavost, a to 18 metrů vysoký Jordánský vodopád, kterým při vysokém stavu přepadá voda z nádrže do Tismenického potoka.
Tábor. Kulturní památka Švehlův most

Švehlův most: Kulturní památka ČR

Švehlův most je silniční most přes řeku Lužnici v západní části Tábora, pod hradem Kotnov, na silnici I/37 směrem na Malšice a Sudoměřice u Bechyně (odtud vpravo směr Bechyně).

Působivá stavba zajímavého architektonického výrazu, v době svého vzniku s odvážným a výjimečným konstrukčním řešením (subtilní železobetonová konstrukce), postavená v letech 1934 -1935. Most odpovídá pojetí památky podle §2, zákona č.20/1987 Sb. O státní památkové péči,“ uvádí se na serveru pamatkovykatalog.cz/.

Táborský zdravotní okruh

Přímo v Táboře je značen tzv. Táborský zdravotní okruh, který měří 4 km a lze jej zdolat i s výhledy za 75 minut. Trasa má převýšení 119,6 m, vede po 396 schodech, spojuje 31 pamětihodností (Žižkovo náměstí, Pražskou ulici, údolní nádrž Jordán, hrad Kotnov a Bechyňskou bránu, Ctiborův mlýn, řeku Lužnici, Čelkovice a Parkány). Trasa dává možnost podstoupit test zdatnosti podle tabulky.

 • Popis trasy a památek lze získat v Infocentru Města Tábor.

Tábor stále tajuplný

Odkud a kam vedou záhadné modré dveře v ochranné zdi, to není jediné tajemství města Tábora. Na mnohé otázky odpoví jedině osobní návštěva města, které nabízí mnohem víc než vzpomínky na husitskou minulost a na hodiny dějepisu v základní škole.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno