Největší jezera na světě

Odhaduje se, že v deseti největších jezerech na světě je soustředěno asi 30% světových zásob sladké vody. Není bez zajímavosti, že ani jedno z nich se nenachází v Evropě. A největší jezero je vlastně moře.

Kaspické moře

Kaspické moře je hluboké reliktní jezero se slanou vodou, ležící na hranici Ruska a Evropy, které ovšem splňuje jak kritéria pro jezero tak pro moře. Výsledkem je kompromis v podobě klasifikace řadícího ho mezi jezera a název odkazující na moře. Jeho rozloha činí 376 000 km2, ale s tím, jak je voda z přitékajících vodních toků intenzivně využívána v zemědělství, se jeho rozloha trvale zmenšuje. V nejhlubším místě je hloubka 1 025 metrů a salinita se pohybuje okolo hranice 1,2%, což je asi třetina běžného moře.

Hořejší jezero

Hořejší jezero leží v Severní Americe a je největším z pětice Velkých jezer. Jeho původ je tektonický a oproti Kaspickému moři činí jeho rozloha „pouhých“ 81 200 km2. Maximální hloubka 406 metrů. V Hořejším jezeře se nachází ostrov Isle Royale a souostroví Apostle Islands.

Viktoriino jezero

Trojici největších jezer doplňuje africké Viktoriino jezero s rozlohou 68 800 km2. Největší podíl na vzniku jezera mají dávné deště, které naplnily mělkou tektonickou proláklinu, z jedné strany navíc přehrazenou ztvrdlým lávovým tokem. Nad hladinu jezera vyčnívá množství ostrovů o celkové rozloze 6 000 km2. Díky moderním vodním elektrárnám v Ugandě dochází v posledních letech ke značnému úbytku vodní plochy.

Huronské jezero

Huronské jezero patří stejně jako Hořejší jezero do systému pěti Velkých jezer. V Hořejším jezeře se nachází největší jezerní ostrov na světě Manitoulin. Objem vody 59 600 km2.

Michiganské jezero

Do stejné rodiny patří i Michiganské jezero s rozlohou 57 750 km2. Je typické díky jezerním terasám.

Michiganské jezero

Aralské jezero

Mezi největší jezera na světě patří též asijské Aralské jezero. Nazývá se též Aralské moře a jde o vysychající slané jezero bez odtoku s rozlohou 37 500 km2. Úbytek vody je zapříčiněn stejně jako u Kaspického moře intenzivním využíváním vodních přítoků.

Jezero Tanganika

Jezero Tanganika je nejhlubší africké jezero s objemem vody 34 000 km2 a maximální hloubkou 1 470 km2. Až do 19. století byla Tanganika jezerem bezodtokovým, zemětřesení ovšem zbořilo přírodní hráz a vznikl vodní tok Lualaby. Přibližně 75% fauny jezera tvoří endemické druhy ryb a dalších živočichů.

Bajkalské jezero

Bajkalské jezero je nejhlubším jezerem na světě. V nejhlubším místě měří 1470 a zadržuje celkem 34 000 km2 vody. V roce 1996 bylo zapsáno do seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO.

Velké medvědí jezero

Velké medvědí jezero leží na území Kanady. Kotlina ledovcovo-tektonického původu pojme celkem 30 000 km2 vody. Voda v jezeře je proslulá svou výjimečnou čistotou a nazelenalým odstínem.

Jezero Malawi

Desítku největších jezer uzavírá africké jezero Malawi. Tvoří ho zaplavená příkopová propadlina o objemu vody asi 28 500 km2. Hladinu protínají dva ostrovy Likoma a Chizumulu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno