Procvičení břišních svalů

Při rozcvičování před fotbalovým zápasem, či tréninkem je nutné, aby byly všechny svaly na těle dostatečně protažené. Mezi ně patří právě i břišní svalstvo a v následujícím článku se věnuji druhům cvičení, které nám pomohou k protažení těchto partiích.

Při rozcvičování před fotbalovým zápasem, či tréninkem je nutné, aby byly všechny svaly na těle dostatečně protažené. Mezi ně patří právě i břišní svalstvo a v následujícím článku se věnuji druhům cvičení, které nám pomohou k protažení těchto partiích.

Jednoduché protažení břišních svalů se provádí ve stoje, kdy máme mírný stoj rozkročný, ruce napnuté a spojené za hlavou a následně buď můžeme dělat úkony do stran tak, že nakloníme do polohy, kde ucítíme mírný tah právě v břišních svalech, tam setrváme asi 10 sekund a po té provedeme úkon na druhou stranu. Tento cyklus následně opakujeme dle potřeby, při čemž musíme dbát na rovný trup. Nebo místo úkonů do stran můžeme provádět rotaci těla o 90° zas do pocitu mírného tahu, přičemž bychom neměli mít ruce za hlavou ale sepnuté před tělem ve výši ramen. Jinak cvičení probíhá obdobně jako u předcházejícího způsobu, tedy zůstává stoj rozkročná, v pozici mírného tahu serváváme 10s a cvičení provádíme na obě strany. Celé to pak opakujeme dle potřeby, při čemž nohy musí setrvat na místě. Nebo je třetí varianta, kdy můžeme mít ruce volně podél těla a opět budem provádět úkony stranou jen s tím rozdílem, že nám ruce, které teď máme podél těla, sjíždí po vnější straně dolu zas až do pocitu mírného tahu. V této poloze opět setrváme přibližně 10 sekund, a pak se provede úkon i na opačnou stranou. Samozřejmostí je i při tomto cviku že máme mírný stoj rozkročný. Celé to opakujeme dle potřeby, při čemž si dáváme pozor, aby jsme se při cvičení nepředkláněli.

Diskuse - zanechat komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here