Rakovina jícnu – příznaky, léčba

Rakovina jícnu je závažné nádorové onemocnění, které se nejvíce vyskytuje u mužů mezi 40. a 50. rokem života. Jeho nebezpečnost tkví i v tom, že v počátečních fázích je velmi obtížně rozpoznatelné, protože nemocnému nezpůsobuje žádné velké potíže, kvůli kterým by se znepokojoval a vyhledal lékaře. Příznaky se tak u pacienta vyskytnou až ve chvíli, kdy nádor doroste do určité velikosti a začne zasahovat do trávicích procesů.

Druhy rakoviny jícnu
Nejčastějším typem karcinomu je tzv. spinocelulární, kdy dojde ke zhoubnému bujení u buněk vystýlajících vnitřní část jícnu. Méně častým druhem je adenokarcinom vzniklý ze žláz ve stěně jícnu. Zasažena může být jakákoliv část jícnu, obvykle se však jedná o střední a dolní třetinu. Nádor má tendenci se šířit (metastázovat), a to buď prorůstáním přes jícnovou stěnu, nebo uvolňováním do lymfy, která pak tyto buňky přenese i do orgánů nacházejících se ve větší vzdálenosti od jícnu. Metastáze se většinou týkají plic a jater.

Příčiny vzniku rakoviny jícnu

O vznik nádoru se nejčastěji postará gen APC a působení rizikových faktorů. Případně k rozvoji rakoviny dojde na podkladě nějakého chronického onemocnění jícnu. Velmi vzácně se nádor vyskytne u zdravých jedinců, kteří nejsou ovlivňováni rizikovými faktory. Mezi tyto faktory patří:

 • Kouření a alkohol (riziková je především kombinace)
 • Choroby zužující trubici jícnu (např. refluxní ezofagitida)
 • Barettův jícen (komplikace refluxní ezofagitidy, při které dochází ke změně sliznice jícnu)
 • Nemoci jiných částí těla (např. tylóza, karcinom děložního čípku, Zollinger-Ellisonův syndrom)
 • Dědičnost

Příznaky rakoviny jícnu

Projevy karcinomu úzce souvisí s tím, jak nádor roste. K nejčastějším příznakům patří:

 • Obtížnější až bolestivé polykání (nejprve u suché tuhé stravy, později i u tekuté potravy a pití)
 • Bolesti v krku
 • Chrapot
 • Pálení a tlak za hrudní kostí
 • Nevolnost a zvracení
 • Úbytek na váze
 • Nechutenství
 • Slabost
 • Natrávená krev ve stolici (způsobeno krvácením z karcinomu)

Léčba rakoviny jícnu

Nejúčinnější metodou léčby je zákrok, při kterém dojde k odstranění části jícnu s nádorem. Většinou se jedná o chirurgický postup, vyvíjí se také postupy endoskopické. Operace je však možná pouze u pacientů, jejichž nádor je odhalen včas. Pokud tento způsob není proveditelný, volí se ozařování či chemoterapie nebo kombinace těchto metod.

Jestliže není doporučen ani jeden z výše popsaných druhů léčby, je terapie zaměřená na to, aby se v co největší možné míře udržela průchodnost jícnu. K tomu jsou využívány stenty a umělé náhrady. Pokud nádor naruší schopnost přijímat potravu, je jídlo vpravováno přímo do žaludku pomocí tzv. perkutánní endoskopické gastrostomie. Po skončení léčby je nutné sledování pacienta formou pravidelných kontrol.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno