Rakovina jícnu – příznaky, léčba

Rakovina jícnu je závažné nádorové onemocnění, které se nejvíce vyskytuje u mužů mezi 40. a 50. rokem života. Jeho nebezpečnost tkví i v tom, že v počátečních fázích je velmi obtížně rozpoznatelné, protože nemocnému nezpůsobuje žádné velké potíže, kvůli kterým by se znepokojoval a vyhledal lékaře. Příznaky se tak u pacienta vyskytnou až ve chvíli, kdy nádor doroste do určité velikosti a začne zasahovat do trávicích procesů.

Druhy rakoviny jícnu
Nejčastějším typem karcinomu je tzv. spinocelulární, kdy dojde ke zhoubnému bujení u buněk vystýlajících vnitřní část jícnu. Méně častým druhem je adenokarcinom vzniklý ze žláz ve stěně jícnu. Zasažena může být jakákoliv část jícnu, obvykle se však jedná o střední a dolní třetinu. Nádor má tendenci se šířit (metastázovat), a to buď prorůstáním přes jícnovou stěnu, nebo uvolňováním do lymfy, která pak tyto buňky přenese i do orgánů nacházejících se ve větší vzdálenosti od jícnu. Metastáze se většinou týkají plic a jater.

Příčiny vzniku rakoviny jícnu

O vznik nádoru se nejčastěji postará gen APC a působení rizikových faktorů. Případně k rozvoji rakoviny dojde na podkladě nějakého chronického onemocnění jícnu. Velmi vzácně se nádor vyskytne u zdravých jedinců, kteří nejsou ovlivňováni rizikovými faktory. Mezi tyto faktory patří:

 • Kouření a alkohol (riziková je především kombinace)
 • Choroby zužující trubici jícnu (např. refluxní ezofagitida)
 • Barettův jícen (komplikace refluxní ezofagitidy, při které dochází ke změně sliznice jícnu)
 • Nemoci jiných částí těla (např. tylóza, karcinom děložního čípku, Zollinger-Ellisonův syndrom)
 • Dědičnost

Příznaky rakoviny jícnu

Projevy karcinomu úzce souvisí s tím, jak nádor roste. K nejčastějším příznakům patří:

 • Obtížnější až bolestivé polykání (nejprve u suché tuhé stravy, později i u tekuté potravy a pití)
 • Bolesti v krku
 • Chrapot
 • Pálení a tlak za hrudní kostí
 • Nevolnost a zvracení
 • Úbytek na váze
 • Nechutenství
 • Slabost
 • Natrávená krev ve stolici (způsobeno krvácením z karcinomu)

Léčba rakoviny jícnu

Nejúčinnější metodou léčby je zákrok, při kterém dojde k odstranění části jícnu s nádorem. Většinou se jedná o chirurgický postup, vyvíjí se také postupy endoskopické. Operace je však možná pouze u pacientů, jejichž nádor je odhalen včas. Pokud tento způsob není proveditelný, volí se ozařování či chemoterapie nebo kombinace těchto metod.

Jestliže není doporučen ani jeden z výše popsaných druhů léčby, je terapie zaměřená na to, aby se v co největší možné míře udržela průchodnost jícnu. K tomu jsou využívány stenty a umělé náhrady. Pokud nádor naruší schopnost přijímat potravu, je jídlo vpravováno přímo do žaludku pomocí tzv. perkutánní endoskopické gastrostomie. Po skončení léčby je nutné sledování pacienta formou pravidelných kontrol.

Diskuse - zanechat komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here