Regenerace a psychická příprava

Regenerace a psychická příprava jak vím z vlastních zkušeností je velmi důležitá proto bych vám o této součásti fotbalových tréninků rád napsal.

Řízená regenerace je nezbytná pro zvyšování sportovní výkonnosti. Je stejně důležitá jako zatěžování! Nejde o proces léčený, spadá plně do kompetence trenéra a je nezastupitelnou součástí tréninkového procesu. Má za úkol vyrovnat a obnovit přechodný pokles funkčních schopností organismu. Regeneraci však nelze zužovat jen na oblast biologickou, nesmíme zapomínat ani na regeneraci psychickou. Regenerace sil unaveného sportovce je normální biologický proces nastupující bezprostředně po skončení náročné pohybové činnosti. Nejjednodušším způsobem zotavení je klid, pasivní odpočinek. Pro současný způsob tréninkového a zápasového zatížení je ale nevýhodný. Trvá příliš dlouho. V případě, že hráč neurychlí proces zotavení regeneračními prostředky, nemusí se vždy mezi jednotlivými tréninky nebo zápasy zcela zotavit a plně obnovit síly. Únava se začne v organismu kumulovat a konečným důsledkem je pokles výkonnosti.

Mohou se objevit příznaky přetrénování nebo dokonce organické poruchy, především na pohybovém aparátě, končící až chronickým onemocněním. Nevěnuje-li se regeneraci sil hráče dostatečná pozornost, vzniká nebezpečí, že nedostatečné zotavení se stane limitujícím faktorem dalšího zvyšování výkonnosti. A právě naopak správně aplikované regenerační procedury zkracují dobu potřebnou k zotavení a umožňují absolvovat další trénink s plně obnovenou funkční kapacitou.

Dalšími faktory, které příznivě ovlivňují zotavné pochody organismu hráče jsou: dobrý zdravotní stav, dodržování zásad správného denního režimu včetně kvalitního spánku a respektování principů dobré racionální výživy s přiměřeným přísunem vitamínů, solí a tekutin. Požití alkoholu po zatížení zpomaluje regenerační pochody!

Příklady nejčastěji používaných prostředků regenerace sil

1) Regenerační pohybové aktivity:
a) jiná sportovní aktivita než fotbal
b) kompenzační a protahovací cvičení jako prevence svalové nerovnováhy
c) cvičení ve vodě, plavání
2) Regenerace ve vodním prostředí a vodou, včetně sanování
3) Regenerace masáží

Psychologická příprava

Současný fotbal klade vysoké nároky na psychiku hráče. Psychické zatížení nevyplývá jen z náročné pohybové činnosti, ale také z nároků na psychické procesy z hlediska vnímání, orientace ve složitých situacích, tvůrčího taktického myšlení, rychlého a správného rozhodování, atd.
Psychická připravenost a odolnost je v současném fotbale jedním z rozhodujících faktorů podmiňujících úspěšnost hráče i mužstva. Práce trenéra v této oblasti je velmi složitá a náročná, neboť trenér musí respektovat strukturu osobnosti (temperament, charakter, atd.) a psychické procesy hráče jako např. jeho způsob myšlení a citového prožívání, jeho motivační a volní procesy, atd. Dále musí ve své práci zohledňovat sociálně-psychickou oblast jako mezi osobní vztahy mezi hráči a mezi hráči a trenérem, způsob a kvalitu komunikace mezi hráči a i mezi hráči a realizačním týmem apod. Dále je způsob vedení podmíněn filosofií trenéra a jeho přístupem.

Příprava mužstva na utkání, řízení mužstva v utkání a hodnocení utkání je jedním z rozhodujících faktorů práce fotbalového trenéra. Zahrnuje praktickou složku přípravy, která je dlouhodobým procesem, počínaje celoročním cyklem přes týdenní mikrocykly až k poslední tréninkové jednotce před utkáním a teoretickou složku, ke které poněkud podrobněji:
Do této složky patří posouzení hry soupeře i možností vlastního mužstva, stanovení taktického plánu i vlastní příprava a vedení mužstva v utkání. Z hlediska času rozlišujeme přípravu mužstva před utkáním, vedení v průběhu a hodnocení po utkání.

Příprava před utkáním:

– dlouhodobá, již v průběhu tréninkových jednotek v týdenním mikrocyklu před utkáním např. modelování taktického vedení utkání a způsobu hry, řešení standardních situací
– krátkodobá, těsně před utkáním. Pohovor před utkáním – trenér má nejen hovořit, ale i naslouchat, poslední stručné taktické pokyny, motivace as součástí je také předzápasové rozcvičení (nejen záležitost fyzické, ale i psychické připravenosti k výkonu

Vedení v průběhu utkání:

Omezené možnosti fotbalového trenéra, pokyny hráčům stručné, jasné, pokud možno pozitivního charakteru. Trenér v průběhu utkání hodnotí klidně a věcně hru soupeře i vlastního mužstva a hledá vhodná řešení aktuálních situací

Hodnocení po utkání:

Vždy až v určitém časovém odstupu od utkání, nejlépe v úvodu následujícího tréninku. Hodnocení spravedlivé, otevřené, konstruktivní, bez emocí. Nutno brát v úvahu, zda je mužstvo po porážce či vítězství.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno