Vyjádření SZPI k mylné interpretaci výskytu pesticidů v biopotravinách

Tak jako v minulých letech i letos SZPI zveřejnila na svých webových stránkách Zprávu o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách za rok 2009.

Výsledky analýz reziduí pesticidů v biopotravinách byly některými médii zcela mylně a zavádějícím způsobem interpretovány. Považujeme proto za žádoucí poskytnout v této záležitosti naše vyjádření.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce v roce 2009 odebrala 39 vzorků biopotravin. U 10 z nich (8 zahraničních a 2 tuzemských) bylo citlivými laboratorními přístroji zjištěno stopové množství reziduí pesticidů. Všechny tyto hodnoty však vyhověly limitům, které jsou stanoveny v právních předpisech. V žádném případě se nejednalo o nebezpečné potraviny, proto také SZPI neprováděla žádná opatření na trhu.

Spotřebitelé tedy nemají důvod se konzumace biopotravin obávat.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno