Výměna průkazů VZP

Praha (Pressweb) – Od června 2009 do dubna 2010 probíhala hromadná výměna průkazů pojištěnců VZP. Pojištěnci, kteří plní všechny své povinnosti vůči VZP, zejména mají nahlášenu správnou adresu svého bydliště, se nemuseli o nic starat. Průkaz pojištěnce jim přišel dopisem domů s předstihem před ukončením platnosti předchozího průkazu.

Náročný úkol hromadné výměny průkazů zvládla VZP s minimální zátěží pojištěnců a minimálními náklady. Jen ojediněle nebyl pojištěnci průkaz doručen nebo údaje na průkaze nebyly v pořádku. V takovém případě sjednali nápravu na libovolné úřadovně VZP, kterou klient navštívil. Příčinou chyby nejčastěji byla nenahlášená změna adresy nebo změna jména. Výměna průkazů se tak stala i příležitostí k potřebné aktualizaci údajů v registru pojištěnců.

Hromadná automatická výměna se týkala celkem 5,1 milionu z celkového počtu 6,2 milionu pojištěnců VZP. Netýkala se jen těch, kterým ještě platnost jejich průkazu pojištěnce nevypršela (doba platnosti je vyznačena na přední straně na posledním řádku vedle čísla průkazu). Až se konec platnosti jejich průkazu bude blížit, VZP i jim průkaz automaticky s předstihem zašle na jejich adresu.

Kontaktovat pracoviště VZP je tedy třeba pouze, pokud pojištěnec potřebuje z nějakého důvodu vydat nový průkaz před vypršením platnosti stávajícího nebo pokud by mu po skončení platnosti jeho průkazu nebyl doručen nový. Stejný postup platí i v případě ztráty nebo zničení průkazu.

Pojištěnec (nebo jeho zákonný zástupce) se může obrátit na nejbližší úřadovnu VZP ČR – kontaktní údaje jsou na www.vzp.cz/pobocky. Na počkání mu bude vydán plnohodnotný náhradní doklad s omezenou dobou platnosti, který platí jak v ČR, tak i v zemích EU (tzv. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění). Nový plastový průkaz VZP/EHIC bude dodán přibližně do 2 týdnů od žádosti.

VZP radí:

Všem našim pojištěncům doporučujeme zkontrolovat všechny údaje na průkazu pojištěnce a také si případně ověřit, zda VZP má k dispozici aktuální údaje o jménu a adrese.

Nezapomeňte, pojištěnec je povinen příslušné zdravotní pojišťovně
–  oznámit změny jména, příjmení, trvalého pobytu nebo rodného čísla, a to do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo
– oznámit ztrátu nebo poškození průkazu pojištěnce, a to do osmi dnů.

Změny apod. můžete nahlásit na libovolné úřadovně VZP ČR, stejně tak můžete kdekoli požádat o vydání nového průkazu. Budete potřebovat občanský průkaz a ev. dosavadní průkaz pojištěnce. Nový průkaz je obvykle zasílán poštou na adresu trvalého bydliště, ale můžete si jej také vyzvednout osobně. VZP ČR vystavuje průkaz svým pojištěncům bezplatně, a to i pokud se jedná o duplikát.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno