Zvýšené leukocyty v krvi

Leukocyty (bílé krvinky) jsou velmi důležitou součástí imunitního systému, který kontroluje průnik mikroorganismů do těla a pomáhá v boji proti nejrůznějším infekcím. O tom, zda v těle právě probíhá nějaká reakce, může vypovědět právě počet leukocytů. Co může znamenat jejich zvýšená hodnota?

Úlohou bílých krvinek je tedy odstraňování bakterií, virů a dalších patogenů. Mimo to bojují i proti nádorovému bujení. Produkuje je především kostní dřeň a dělí se na několik druhů, obecně na granulocyty a agranulocyty (podle typu jádra). Dále se rozlišují hlavně monocyty, lymfocyty a neutrofily – tento druh je v krvi zastoupen nejvíce. Rozbor krve

Monocyty

  • „hlídají“, zda se do lidského organismu nedostal nějaký nežádoucí materiál v podobě mikrobů a nečistot
  • škodliviny rozpoznají a pohltí = zničí je
  • tvoří zhruba 2–8 % celkového počtu bílých krvinek

Lymfocyty

  • podílí se na správném fungování všech složek imunitního systému
  • dělí se na lymfocyty typu T (koordinují imunitní odpověď) a typu B (tvoří protilátky proti škodlivým zárodkům – virům)
  • při opakovaném napadení organismu stejným „nepřítelem“ umí již uskutečněnou obrannou reakci zopakovat, a to rychleji a s větší intenzitou
  • tvoří zhruba 25–30 % celkového počtu bílých krvinek

Neutrofily

  • bojují s bakteriemi – pohlcují je a ničí
  • tvoří zhruba 60–70 % celkového počtu bílých krvinek

Co znamená zvýšený počet leukocytů v krvi?

Dojde-li k navýšení počtu bílých krvinek, je to obecně způsobeno probíhající infekcí, zánětem nebo nádorovým bujením v těle. Odborně se tomuto stavu říká leukocytóza. Podle toho, jaký druh bílých krvinek navýšil svůj počet, se pak termín ještě konkretizuje – např. lymfocytóza, neutrofilie, monocytóza atd. Tato specifikace následně pomůže zjistit původce infekce, která může probíhat v podstatě kdekoliv v těle.

Roste-li například počet neutrofilů, je původcem bakterie, proti které se nasazují antibiotika. Zvýšená hodnota lymfocytů pak značí virového původce, proti kterému zaberou antivirotika a další podobné medikamenty. Někdy je nadměrný počet leukocytů zapříčiněn zhoubným krevním onemocněním – leukémií. K navýšení počtu leukocytů dojde také při zranění a jeho následném hojení nebo po nějaké složité operaci.

Snížený počet leukocytů v krvi

Opakem velkého počtu bílých krvinek je jejich úbytek, který se označuje jako leukopenie. Pokud k takovému stavu dojde, je jedinec velmi náchylný k infekcím. I běžné nachlazení tak může mít velmi těžký průběh a může končit až smrtí, kdy dojde k absolutnímu kolapsu obranyschopnosti organismu.

Zvýšený počet leukocytů v moči

Bílé krvinky v nadstandardních hodnotách je možné odhalit také při rozboru moči. S velkou pravděpodobností se v takovém případě jedná o infekci nebo zánět v oblasti močových cest, ledvin či močového měchýře, event. u mužů u prostaty.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno