Domácí porážka skotu

Domácí porážka skotu se řídí trochu jinými pravidly než porážky prasat a jiných zvířat. Pokud plánujete doma provést porážku, měli byste se předem informovat i všech pravidlem a povinnostech. Přinášíme vám základní informace o tom, co domácí porážka skotu obnáší.

Domácí porážka skotuDonedávna byla domácí porážka skotu administrativně náročná. Dne 1. 11. 2017 však vyšla v platnost novela zákona, která domácí porážení jatečných zvířat výrazně usnadňuje. Chovatelé hospodářských zvířat tak mohou od tohoto dne provádět porážku i doma bez nutnosti odvozu na jatka. Domácí porážka skotu se však stále řídí přísnými pravidly a požadavky, které je potřeba dodržet.

Jaký skot je možné porážet doma

Podle nové novely zákona je povolená domácí porážka skotu a jelenovitých zvířat z farmového skotu, jejich stáří však nesmí přesáhnout 72 měsíců. V případě porážku skotu ve věku od 24 do 72 měsíců je povolenou porazit maximálně 3 kusy ročně.

Maso z domácí porážky jen pro vlastní spotřebu

Pokud plánujete domácí porážku skotu, podle zákona můžete maso a orgány využít jen pro spotřebu osob, které tvoří domácnost chovatele. Maso tak mohou využívat jen osoby, které žijí s chovatelem ve společné domácnosti. V případě masa a orgánů jelenovitých zvířat z farmového chovu není legislativa tak přísná, může být využito i pro spotřebu jiné blízké osoby. V obou případech však platí, že produkty z domácí porážky nesmí být dále uváděny na trhu, a to ani zdarma. Maso jatečných zvířat z domácí porážky navíc mohou podléhat i veterinárnímu vyšetření. To stanovuje krajská veterinární správa s ohledem na aktuální nákazovou situaci.

Porážku skotu musíte předem ohlásit

Pokud se chystáte provést domácí porážku skotu či jelenovitých zvířat, jste povinni tuto skutečnost ohlásit krajské veterinární správě. Ohlášení můžete podat písemně nebo na adresu elektronické podatelny. Porážku musíte oznámit minimálně 3 dny předem. Pokud však má dojít k porážce skotu, které utrpělo zranění, zajistěte si prohlídku veterinářem a vyžádejte si od něj písemné prohlášení i zdravotním stavu zvířete. Domácí porážku skotu pak oznámíte neprodleně po jejím provedením.

Co musí ohlášení obsahovat

Písemné ohlášení domácí porážky skotu musí obsahovat základní důležité informace. Mezi ně patří jméno a příjmení chovatele, datum narození, místo trvalého pobytu, adresu a registrační číslo hospodářství, datum a čas provedení porážky. Dále uveďte počet, druh a identifikační číslo zvířete, datum narození skotu, způsob zacházením s vedlejšími živočišnými produkty, ohlášení doplňte telefonickým či e-mailovým kontaktem.

Administrativa a samotné provádění domácích porážek skotu je tak mnohem snazší než kdykoliv dříve. I tak je důležité dodržet základní pravidla, která jsou pro porážení skotu nezbytné.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno