Domů Zdraví Regenerace Fáze spánku

Fáze spánku

Více než třetinu svého života prospíme. Spánek je pro funkci lidského organismu nesmírně důležitý. Spánek však probíhá v několika fázích, které na organismus působí odlišně.

Spánek je pro organismus nesmírně důležitý, jelikož jej přivádí do stavu útlumu a relaxace. Během spánku se výrazně mění mozková činnost, snižuje se citlivost, uvolnění svalstva a zpomalení krevního tlaku i dýchání. Proces spánku probíhá v několika fázích, které na sebe navazují a střídají se. Proto je velmi důležité, aby se bylo z dlouhodobého hlediska zajištěno tiché a pohodlné prostředí pro spánek, jelikož časté buzení a rušení vede k nekvalitnímu spánku, narušování jednotlivých fází a tedy i oslabení účinku. Ve výsledku je pak taková osoba během dne unavená, podrážděná, oslabená. Proces spánku můžeme rozdělit na čtyři části: usínání, REM fáze, NREM fáze, probouzení.

Usínání

Během procesu usínání dochází k přechodu z bdělého do stavu do útlumu a ztráty vědomí. Fáze usínání se navenek projevuje zpomaleným zavíráním očí, prohloubeným dýchání a někdy i svalovými křeči. Během fáze usínání dochází k postupnému snižování krevního tlaku, tepu i napětí ve svalech. Výsledkem procesu usínání je spánek.

NREM fáze

Během spánku se střídají dvě fáze, NREM a REM. NREM je zkratkou pro „non Rapid Eye Movement“. NREM fáze tvoří asi tři čtvrtiny spánku, zbývající čtvrtina je naplněna fází REM. Během této fáze dochází k výraznému snížení aktivity neuronů, díky čemuž je úroveň metabolizmu i teplota mozku nízká. NREM fáze je pro lidský organismus velmi důležitá, právě během ní totiž dochází k regeneraci a doplnění energie. NREM fáze je souhrnné označení pro tu část spánku, která se svou charakteristikou liší od spánku REM. Lze ji však rozdělit do jednotlivých kategorií, označovaných čísly 1 až 4. NREM 1 se vyskytuje po usnutí a během ní je spící osoba ještě v částečném vědomí. Přestupuje do NREM 2, snižuje se napětí svalů a dochází ke ztrátě vědomí. 3. a 4. fáze je hlubokým spánkem.

REM fáze

Během této fáze spánku dochází k vyskytujícímu se pohybu očí. Tento pohyb trvá zpravidla 10 až 20 sekund. Dochází k nepravidelnému dýchání, ustrnutí, uvolnění svalů, změny průtoku krve, náhlé pohyby, snění. Během REM fáze je činnost mozku na vysoké úrovni. Osoby jsou rovněž náchylnější k probuzení. Z hlediska kvality spánku je nejvhodnější, dochází-li k probuzení či vstávání právě během probíhající REM fáze, v opačném případě je vstávání nepříjemné.

Probuzení

Stav, kdy dochází k návratu do stavu vědomí. Obvykle probíhá rychleji než fáze usínání.

Spánek se tedy skládá ze dvou základních fází – NREM a REM, které se pravidelně střídají. Vhodnější je se probouzet během REM fáze, protože spánek není příliš hluboký. To je problém při probouzení pomocí budíku, který pochopitelně nerozezná, v jaké fází spánku se nacházíte. Proto existují speciální budíky či mobilní aplikace, které dokáží fázi spánku odhadnout a nastavený čas probuzení posunou o několik minut tak, abyste se nacházeli zrovna v REM fázi.

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno