Kotoul vpřed

Naučte se správné provedení cviku Kotoul vpřed. Základní gymnastický prvek v prostné.

Kotoul vpřed skrčmo představuje základní provedení koutoulu. Technický základ pohybu:
Koutouly učíme z polohy podřep,vzpažit vpřed pro získání větší polohové energie. Předklonem trupu a hlavy, a dohmatem rukama na zem,dochází k posunu těžiště těla vpřed,čímš se vytváří vyhodné vstupní podmínky pro kotoulovou rotaci.Dopnutím nohou a krčením paží se získává další rotační impuls.Důležitým momentem je přenesení zatížení po dohmatu rukama na zem až na oblast přechodu krční a hrudní páteře.

Tedy ne na hlavu nebo krční páteř!Zrychlení rotace kotoulového pohybu je zajištěno přiblížením hmoty k ose otáčení – v tomto případě skrčením, i zde platí obecná poučka,že čím rychleji a více zkrátíme poloměr otáčení,tím větší změna nastane v rychlosti rotace.Pokud jsou výše popsané pohybové akce provedeny účelně,není třeba pro dosasažení konečné polohy dřepu žádného doprovodného odrazu rukama.

Zdroj: Akrobacie-Česká asociace sport pro všechny 2006- str.28

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno