Kotoul vzad

Gymnastická průprava je stejně jako atletická průprava považována za základ každého sportu. V tréninku dětí a mládeže, kdy se ještě není vhodné zaměřovat na specifické pohyby charakteristické pro daný sport, ale spíše na rozvoj obecných pohybových dovedností, je nácvik gymnastiky jednou z nejvyužívanějších forem sportovního tréninku. Zatímco některé gymnastické prvky jsou velmi jednoduché a zvládnou je i jedinci, jež nejsou příliš pohybově zdatní (např. stoj spatný), jiné vyžadují určitou pohybovou flexibilitu. Ta záleží nejen na pohybové zdatnosti jako takové, ale i na rozsahu kloubních pohybů, které se tělo od těla zkrátka liší. Kotoul vzad byl a stále je ,,strašákem“ tělesné výchovy na základních a středních školách. Ve výsledku se však není čeho bát a i s nižší úrovní pohybového nadání se kotoul vzad snadno zvládnout. Stačí se jen držet pár zásad, které tělo kotoulem hravě provedou. Jaké to jsou?

Nejdříve kotoul vpřed

Než se cvičenec pustí do praktikování kotoulu vzad, je rozhodně vhodné nejprve obstojně zvládnout jeho snazší variantu, a sice kotoul vpřed. Základní postoj u obou je s mírnými odlišnostmi téměř stejný, a ačkoli kotoul v obou směrech probíhá na stejném principu rotačního pohybu, při každém jsou zapojovány jiné svalové skupiny i klouby. V případě kotoulu vzad je potřeba zohlednit zejména potřebu vyvinuté síly v horních končetinách, neboť v provádění kotoulu vzad hrají stěžejní roli. Je to jeden z hlavních důvodů, proč se kotoul vzad nedoporučuje u malých dětí, u kterých se potřebná svalová síla v rukou teprve začíná vytvářet.

Průpravná cvičení

Provedení správného kotoulu vzad lze podpořit určitými průpravnými cvičeními, které tělo cvičence na tento rotační pohyb určitým způsobem adaptují. Velmi používanou průpravnou metodou je tzv. ,,kolébka“. Jedná se v podstatě o poupravený kotoul, ve kterém je apelováno na soustředěnou a vědomou práci paží. Kotoul vzad totiž nezačíná pádovou technikou, ale z polohy stabilní kolébky. O to víc je však potřeba zapojit při překlápění ruce, neboť právě ony vytvářejí hybnou energii vzpěrem těla. Další skvělou průpravou, díky které tělo poznává pohybový vzorec kotoulu vzad, je provedení kotoulu z šikmé roviny. V praxi to znamená, že kotoul vzad je prováděn z velmi mírně nakloněné roviny, která díky fyzikálním zákonům žene tělo přirozeně správným ,,směrem.

Jak správně udělat kotoul vzad

Pro vykonání kotoulu vzad je velmi podstatný základní postoj, resp. poloha, ze které bude kotoul probíhat. Nejčastější variantou je začínat kotoul v dřepu. Jakmile je postoj v dřepu pevný, přidáme k němu ruce, které nachystáme tak, aby dlaně byly připraveny tvořit opornou i vzpěrnou úlohu při přetáčení. Ruce tedy budou pokrčeny v loktech, přičemž dlaně budou směřovat směrem vzhůru a budou přibližně ve výši uší. Následuje procesu ,,pádu, kdy tělo spustíme směrem dozadu a spojujeme tak gravitační sílu s vlastním úsilím. Dalším významným prvkem je překlopení se z přední do zadní polohy, kdy pracují z velké části i paže, které zajišťují pohyb kýženým směrem. Důležité je, aby hlava byla ,,schována“ v prostoru mezi oběma koleny. V opačném případě dochází k nežádoucím pohybům páteře a zpomalení potřebné rychlosti. Dokončení kotoulu vzad probíhá dosažením dřepu, příp. sedu či kleku, kdyby dřep nebyl z nějakého důvodu možný.

Nejčastější chyby

Za nejhojněji se vyskytující chybu při kotoulu vzad patří špatné umístěné hlavy (úklonu) během přechodné předozadní části. Dále často dochází také k nedostatečnému zabalení (,,zakulacení“) zad během pohybu přes záda nebo držení dlaní v pěsti. Dohmat dlaní s podložkou by nikdy neměl jít přes malíkovou hranu.

Gymnastická hala

Když to zkrátka nejde

Dodržíte-li veškeré uvedené zásady, kotoul vzad by neměl být problém. Pakliže by i přes dodržení zásad nebylo ve vašich schopnostech kotoul vzad provést, můžete poprosit o součinnost někoho druhého. Dopomoc během kotoulu se často využívá při přechodné části, kdy potřeba vyvinout dostatečnou sílu a rychlost, jinak k dokončení kotoulu dojde jen těžko. Po tom, co se tělo seznámí s pohybem při dopomoci, bude mít větší představu o mechanismu pohybu. Po pár takových ,,dopomocích“ je tedy vhodné zkusit opět kotoul zcela sám.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno