Domů Sport Sportování Tělesná zdatnost a výkonnost

Tělesná zdatnost a výkonnost

Tělesně zdatný a výkonný člověk se kromě jiného pozná podle úrovně základních pohybových schopností, tj. síly, rychlosti, obratnosti a vytrvalosti. Síla je základ zdatnosti a výkonnosti.

Je to základní pohybová schopnost. Na její úrovni záleží, jak jsme zdatní výkonní, jak rychle a dovedně splníme požadovaný úkol. Sílu tedy potřebují rozvíjet všichni, muži, ženy i děti, ovšem každý přiměřeným způsobem. Pro rozvoj síly je velmi důležité u každého jedince správně odhadnout úroveň jeho základní síly. Chceme-li potom tuto úroveň udržovat, popřípadě ještě zvyšovat, musíme při cvičení vyvinout větší úsilí, než na jaké je organismus adaptován běžnou denní činností. Jedině tak vzniknou růstové impulsy ve tkáních a se vzrůstem svalové hmoty vzroste i svalová síla. Posilovací cvičení mají několik druhů. V domácí gymnastice se nejčastěji vyskytují tyto: 1. Cvičení konaní zvolna s přemáháním odporu vytvářeného vlastní nebo cizí silou či váhou( cvičení ve dvojicích, cvičení s náčiním- s činkami, expandery, gumovými šňůrami, popruhy, atd…) 2. Cvičení konaná ve zrychleném cvičebním tempu- tzv. rychlostně silová cvičení. Svalová smrštění jsou tím intentívnější, čím rychleji se mění směr příslušného pohybu (např. rychlé pohyby pažemi z připažení do vzpažení a naopak). 3. Výdrže v polohách, v kterých je třeba vynaložit značnou sílu na udržení polohy (např. výdrž ve stoji na na rukách). 4. Cvičení, při kterých jsou pracující svaly zatíženy jiným, neobvyklým způsobem (přenášení váhy těla na paže, na jednu nohu apod.), pro běžný život a denní funkce člověka je zapotřebí posilovat zejména svalstvo paží, které při nečinnosti nejrychleji ztrácí svalovou hmotu, dále svalstvo zádové, zejména v krajině hrudní čísti páteře, a svaly šíjové, důležité pro přímé držení těla, svalstvo břišní a svalstvo nohou. Je důležité správně odhadnout přiměřenou dávku posilovacích cvičení, tj. velikost zatížení a počet opakování cviku. Obvykle cvičíme do mírné únavy, alespoň 3krít týdně. Účinek posilovacích cvičení je nejvýraznější v prvních týdnech či měsících cvičení, zejména pokud jste před tím vůbec necvičili. Později je třeba cvičit s daleko větší intenzitou, chcete-li dosáhnout stejného přírůstku síly.

Síla

Mezi série posilovacích cvičení vsunujeme jako aktivní odpočinek cviky uvolňovací a protahovací, které pomáhají odstraňovat z tkání únavnostní látky a tím oddalují místní únavu. Tato cvičení napomáhají udržovat další cenné vlastnosti svalové tkáně- elasticitu, schopnost rychlé reakce a jemné koordinace. Zvláštní pozornost při posilování musíme věnovat dýchání. Opakované zadržování dechu by totiž mohlo vést k poruchám krevního oběhu. Proto musíme dbát na pravidelný rytmus dýchání a zdůrazňovat zejména dostatečný výdech. Rytmus dýchání se má shodovat s rytmem cvičení. Vdech se provádí zpravidla při pohybech paží vzhůru a zevnitř, při vzpřimu trupu a hlavy a při zanožení. Výdech se provádí při pohybech, při nichž se svírá dutina hrudní a břišní, např. při pohybech paží dolů a dovnitř, při předklonu trupu a hlavy, při přednožení. Před cvičením, které vyžaduje maximální silové úsilí, doporučuje se provést několik hlubokých vdechů a výdechů: vlastní cvičení provádíme při zadrženém dechu nebo při výdechu.

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno