Domů Sport Sportování Fyzické testy k policii

Fyzické testy k policii

Chcete-li se stát policistou či policistkou, musíte splňovat jisté požadavky na fyzickou zdatnost. To je bezpochyby správné, práce u policie totiž vyžaduje často velkou fyzickou zátěž. Být v dobré kondici je tak jedním z hlavních předpokladů. Jak však konkrétní fyzické testy vypadají?

Ačkoliv se nábory k policii dělají poměrně často, uspět výběrovým řízením není vůbec jednoduché. Je totiž třeba splňovat řadu kritérií, mezi která patří i fyzická zdatnost, která se při výběrovém řízení reálně ověřuje. Zájemce o místo u policie musí vykonávat poměrně náročné fyzické testy, na základě kterých bude mimo jiné o přijetí či nepřijetí rozhodováno. Je však třeba upozornit, že fyzické testy nejsou tím jediným, co může cestu za profesí policisty překazit. Podmínek je celá řada, uchazeč o práci u policie např. nesmí vykonávat živnostenskou činnost, musí mít maturitu, musí být občanem ČR a také musí podstoupit zdravotnické a psychologické vyšetření. Je také třeba upozornit, že osoba, která má tetování na hlavě, rukou či na krku, nemůže být k policii přijata.

Průběh fyzických testů

Cílem testování je posoudit, je-li uchazeč fyzicky způsobilý k vykonávání činnosti policisty. Ověřuje se především úroveň pohybových schopností uchazeče, ale také dalších dovedností, které jsou pro vykonávání policisty nezbytné. Samotné testování probíhá před odbornou komisí, uchazeč se musí dostavit ve sportovním oblečení a obuvi. Celý fyzický test k policii se skládá ze čtyř dílčích disciplín, které budou níže blíže popsány. Během testů se výkon hodnotí body. Uchazeč musí úspěšně absolvovat všechny disciplíny, tj. v každé musí získat minimálně 4 body, ovšem celkově musí nasbírat alespoň 36 bodů. Pokud má celkově méně bodů nebo některou z disciplín absolvoval neúspěšně, fyzické testy nezvládl.

Člunkový běh

První disciplínou je člunkový běh 4×10 metrů. Běh se provádí mezi dvěma metami, které jsou od sebe vzdáleny 10 metrů. Od jedné metě k druhé se běží šikmo, přičemž se druhá meta obíhá. Při posledním oběhnutí mety a dotknutí je čas zastaven. Pro získání min. 4 bodů je třeba běh provést do 14,5 vteřin.

Kliky

Další disciplínou jsou kliky, které však musí být vykonány přesně podle určených pravidel. Započítává se jen Klik vzpor ležmo, během kterého se začíná vleže, prsty směřují vpřed. Při pohybu nahoru musí být paže dopnuty v loktech, trup musí být přímý, pánev neprohnutá. Pro získání 4 bodů je třeba vykonat 18 kliků, za každé další 2 kliky získá uchazeč bod navíc.

Celomotorický test

Třetí disciplínou je test motoriky uchazeče. Během něj je třeba vykonat co největší počet speciálně sestavených cviků. Podrobně popisovat podobu cviku by bylo zbytečné, na internetu jsou k vidění videolekce, podrobně popisující správnou sestavu. Pro získání 4 bodů je třeba vykonat 18 cviků během dvou minut.

Běh na 1 km

Poslední cvik ověřuje vytrvalost uchazeče. Policista musí být schopný oběhnout střední vzdálenost za přijatelnou dobu, proto test tohoto charakteru. Pro získání 4 bodů musí uchazeč uběhnout 1000 m za 5 minut a 15 vteřin.

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno